نرم افزارهای روان شناسی

نرم افزارهای روان‌شناسی

نرم‌افزار آزمون‌های روان‌شناسی

فهرست نرم افزارهای روانشناسی انتشارات آزمون‌یار پویا


شناسه عنوان نرم افزار تعداد عبارات تعداد نصب تعداد آزمون خروجی SPSS نیمرخ روانی تفسیر نتیجه
2001 نرم افزار پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ــ فرم کوتاه 47 5  
2039 نرم افزار مقیاس رضایت زناشویی انریچ ــ فرم کوتاه 35 5  
2002 نرم افزار پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ــ فرم بلند 115 5    
2003 نرم افزار مقیاس حل مشکل خانواده 30 5  
2004 نرم افزار پرسشنامه پرخاشگری باس و پری 29 5    
2005 نرم افزار آزمون اضطراب بک 21 5  
2006 نرم افزار مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) 42 5  
2026 نرم افزار مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) 21 5  
2007 نرم افزار آزمون باورهای غیر منطقی جونز 100 5    
2008 نرم افزار مقیاس اضطراب ‌امتحان ساراسون 37 5  
2009 نرم افزار آزمون چک لیست نشانه های اختلالات روانی (SCL-90-R) 90 5  
2010 نرم افزار پرسشنامه نگرش فرزند به والدین 25 5  
2012 نرم افزار پرسشنامه بررسی رابطه خواهر ــ برادر 25 5    
2014 نرم افزار پرسشنامه کیفیت خواب (PSQI) 18 5    
2015 نرم افزار آزمون تیپ های شخصیتی مایرز ــ بریگز (MBTI) 60 5  
2016 نرم افزار پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) 29 5    
2017 نرم افزار پرسشنامه باورهای وسواسی (44 -OBQ ) 44 5    
2018 نرم افزار پرسشنامه افسردگی بک 2 (BDI-II) 21 5  
2019 نرم افزار پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت 58 5    
2020 نرم افزار پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش 22 5  
2021 نرم افزار پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) 36 5    
2022 نرم افزار پرسشنامه هوش هیجانی شوت 33 5    
2023 نرم افزار پرسشنامه استرس شغلی اسیپو 60 5  
2024 نرم افزار پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (WOCQ) 66 5    
2025 نرم افزار پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-12) 12 5  
2115 نرم افزار آزمون سلامت روانی (GHQ-28) 28 5  
2027 نرم افزار پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) 70 5    
2028 نرم افزار پرسشنامه استرس شغلی (HSE) 35 5    
2029 نرم افزار پرسشنامه شخصیتی آیزنک بزرگسالان 90 5    
2030 نرم افزار مقیاس ‌جهت گیری‌ مذهبی ‌آلپورت 21 5    
2013 نرم افزار پرسشنامه شخصیتی نئو ــ فرم کوتاه (NEO-60) 60 5    
2031 نرم افزار پرسشنامه شخصیتی نئو ــ فرم بلند (NEO-240) 240 5  
2032 نرم افزار پرسشنامه شخصیتی آیزنک نوجوانان 81 5    
2033 نرم افزار پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) 60 5    
2034 نرم افزار مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS) 18 5    
2035 نرم افزار پرسشنامه ابعاد هویت 45 5    
2036 نرم افزار پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان 39 5    
2037 نرم افزار ابزار سنجش خانواده (FAD) 60 5    
2038 نرم افزار پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند 30 5    
2040 نرم افزار پرسشنامه طرح واره یانگ ــ فرم بلند 205 5  
2129 نرم افزار پرسشنامه طرح واره یانگ ــ فرم کوتاه 75 5    
2041 نرم افزار پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی 60 5    
2042 نرم افزار آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا 34 5    
2043 نرم افزار پرسشنامه مکانیسم های دفاعی 77 5    
2044 نرم افزار پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14) 14 5    
2045 نرم افزار آزمون سنجش نگرش های مذهبی (RAQ-26) 26 5    
2046 نرم افزار مقیاس مقابله نوجوانان (ACS) 80 5    
2047 نرم افزار پرسشنامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان 80 5  
2048 نرم افزار مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر 11 5    
2049 نرم افزار پرسشنامه شخصیتی سیاتل 44 5    
2050 نرم افزار مقیاس ارزیابی رابطه مادر ــ کودک 48 5    
2051 نرم افزار مقیاس اختلافات زناشویی 78 5    
2052 نرم افزار پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت (SDQ) 30 5  
2053 نرم افزار مقیاس افسردگی زونگ 20 5  
2054 نرم افزار مقیاس نگرش های ناکارآمد ــ فرم بلند (DAS) 40 5    
2055 نرم افزار آزمون سرشت و منش (TCI-R) 240 5    
2056 نرم افزار پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ــ فرم کوتاه 26 5    
2057 نرم افزار پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ــ فرم بلند 100 5    
2058 نرم افزار پرسشنامه سبک های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS) 25 5    
2059 نرم افزار مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز) 60 5    
2060 نرم افزار پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان 39 5    
2061 نرم افزار مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط معلمان 56 5    
2062 نرم افزار مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین 56 5    
2063 نرم افزار پرسشنامه تعهد سازمانی 24 5    
2064 نرم افزار پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر 17 5    
2065 نرم افزار پرسشنامه هوش معنوی جامع 83 5    
2066 نرم افزار پرسشنامه شیوه های فرزندپروری آرنولد 30 5    
2067 نرم افزار مقیاس انگیزش تحصیلی دانش آموزان (AMS) 28 5    
2068 نرم افزار مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS) 28 5    
2069 نرم افزار مقیاس تعارض زناشویی کنزاس 23 5    
2070 نرم افزار مقیاس شیوه فرزندپروری پارکر (MOS) 15 5    
2071 نرم افزار پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI) 72 5    
2072 نرم افزار شاخص رضایت شغلی 25 5    
2073 نرم افزار مقیاس مدیریت تعارض 30 5    
2074 نرم افزار مقیاس اصلاح شده سبک های یادگیری کلب 12 5  
2075 نرم افزار پرسشنامه عدالت سازمانی 20 5    
2076 نرم افزار مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف ــ فرم بلند 84 5    
2077 نرم افزار مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف ــ فرم متوسط 54 5    
2078 نرم افزار مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف ــ فرم کوتاه 18 5    
2079 نرم افزار پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم‌ مردان) 27 5  
2080 نرم افزار پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان) 36 5  
2081 نرم افزار پرسشنامه سازگاری خانواده 70 5    
2082 نرم افزار پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ) 25 5  
2083 نرم افزار آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE) 7 5    
2084 نرم افزار پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد 75 5    
2085 نرم افزار مقیاس سنجش افکار خودکشی بک 19 5  
2086 نرم افزار مقیاس خرسندی زناشویی 10 5  
2087 نرم افزار پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج 25 5    
2088 نرم افزار پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS) 36 5    
2089 نرم افزار پرسشنامه شخصیتی هگزاکو ــ فرم بلند 100 5    
2090 نرم افزار پرسشنامه شخصیتی هگزاکو ــ فرم کوتاه 60 5    
2091 نرم افزار مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز 50 5    
2092 نرم افزار مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS) 10 5    
2093 نرم افزار پرسشنامه تعهد مذهبی 10 5    
2094 نرم افزار پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین و همسالان 20 5    
2095 نرم افزار پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی 10 5    
2096 نرم افزار پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 15 5    
2097 نرم افزار پرسشنامه ارزش های فعال در عمل 240 5    
2098 نرم افزار مقیاس نگرش های ناکارآمد در کودکان (DAS-C) 22 5    
2099 نرم افزار مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) 25 5    
2100 نرم افزار پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند 24 5    
2101 نرم افزار پرسشنامه حالت ــ صفت اضطراب اسپیلبرگر (STAI) 40 5  
2102 نرم افزار مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT) 42 5    
2103 نرم افزار پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی (SAT) 21 5    
2104 نرم افزار مقیاس تحمل ناکامی 35 5    
2105 نرم افزار پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ ــ واگنر (TSI) 104 5    
490 نرم افزار آزمون MMPI-2-RF 338 1 50
2123 نرم افزار آزمون MMPI-2 (567 سؤالی) همراه با مقیاس های هریس لینگوز، محتوایی مؤلفه ای، کاسبوچر و تکمیلی 567 5  
2106 نرم افزار آزمون MMPI-2 (567 سؤالی) 567 5  
2107 نرم افزار آزمون MMPI-2 (370 سؤالی) 370 5  
2108 نرم افزار آزمون MMPI ــ فرم کوتاه 71 5  
2109 نرم افزار آزمون میلون 3 (MCMI-III) 175 5  
2110 نرم افزار آزمون ریون کودکان 36 5    
2111 نرم افزار آزمون ریون بزرگسالان 60 5  
2112 نرم افزار آزمون ریون پیشرفته 48 5  
2113 نرم افزار آزمون شخصیتی 16 عاملی کتل 187 5  
2116 نرم افزار پرسشنامه سازگاری بل 160 5  
2117 نرم افزار پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس 29 5    
2121 نرم افزار سیاهه روانی کالیفرنیا (CPI) 480 5  
2124 نرم افزار پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ 72 5    
2126 نرم افزار سیاهه سلامت روان (MHI) 72 5  
2127 نرم افزار پرسشنامه هوش هیجانی بار - اُن کودک و نوجوان (EQ-I:YV) 72 5
2128 نرم افزار پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر 80 5
2140 نرم افزار آزمون برج لندن   5    
2141 نرم افزار آزمون زمان واکنش ساده، انتخابی و تشخیصی   5    
2142 نرم‌افزار آزمون حافظه کاری N-Back فضایی   5    
2143 نرم‌افزار حافظه کاری N-Back   5    
2144 نرم‌افزار آزمون استروپ ساده   5    
2145 نرم‌افزار آزمون استروپ پیچیده   5    
2146 نرم‌افزار تکلیف برو / نرو (Go / No-Go)   5    
2147 نرم‌افزار آزمون توجه گزینشی (انتخابی) و توزیع‌شده (پراکنده)   5    
2148 نرم‌افزار آزمون عملکرد پیوسته (CPT)   5