اگر با نحوه خرید آشنا نیستید لطفا راهنمای خرید از سایت را مطالعه کنید و سپس اقدام به خرید کنید.

راهنمای خرید از سایت

برای مشاهده توضیحات بیشتر روی سطر مورد نظر کلیک نمایید

1001پرسشنامه کیفیت خواب90000
1002مقیاس ‌جهت‌گیری‌ مذهبی ‌آلپورت90000
1003پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش75000
1004چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)90000
1005پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)70000
1006مقیاس DASS-42130000
1007پرسشنامه استرس هری110000
1008مقیاس حل مشکل خانواده90000
1009آزمون هوش آدمک گودیناف70000
1010آزمون تصویر تن فیشر70000
1011پرسشنامه نقش جنسیتی بم70000
1012آزمون باورهای ‌غیرمنطقی جونز160000
1013پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون100000
1014پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ فرم بلند150000
1016آزمون SCL-90-R به همراه ترسیم نیم‌رخ روانی (پروفایل) 170000
1017مقیاس اضطراب بک70000
1018پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان100000
1019مقیاس اضطراب کودکان اسپنس160000
1020مقیاس کنترل عواطف130000
1021مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ30000
1022پرسشنامه هوش اجتماعی75000
1023پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت100000
1024آزمون‌ اضطراب رقابت در ورزش60000
1025پرسشنامه ابعاد هویت120000
1026پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرم‌کوتاه)150000
1027مقیاس اضطراب مرگ90000
1028مقیاس نیازهای اساسی ‌روان‌شناختی100000
1029آزمون اعتیاد به اینترنت80000
1030پرسشنامه ‌باورهای ‌وسواسی (OBQ-44)120000
1031پرسشنامه مهارت‌های هشیاری کنتاکی120000
1032پرسشنامه هشیاری فرایبرگ60000
1033مقیاس صمیمیت (IS)60000
1034پرسشنامه سازگاری بل120000
1035پرسشنامه ارزش‌های شوارتز130000
1036پرسشنامه رفتاری‌کودکان راتر ـ فرم معلم90000
1037پرسشنامه‌رفتاری کودکان راتر ـ فرم والدین75000
1038مقیاس تنهایی آشر75000
1039مقیاس خودکنترلی100000
1040پرسشنامه باور هراس گرینبرگ120000
1041پرسشنامه انگیزه درونی90000
1042پرسشنامه افکار اضطرابی سخنرانی80000
1043پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه70000
1044پرسشنامه افسردگی کلدبرگ60000
1045پرسشنامه خودنظم‌دهی تحصیلی100000
1046پرسشنامه گرایش به قدرت60000
1047پرسشنامه پرخاشگری باس و پری90000
1048پرسشنامه اعتیاد به سیگار40000
1049آزمون خودیاری اعتیاد70000
1050آزمون نگرش به تغذیه (فهرست نشانگان اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی)100000
1051پرسشنامه مکانیسم‌های دفاعی150000
1053آزمون رغبت‌سنج تحصیلی جان هالند90000
1054آزمون شخصیت MBTI160000
1055پرسشنامه هوش هیجانی شوت100000
1056منبع کنترل راتر (فرم کوتاه)40000
1057پرسشنامه نگرش فرزند به والدین75000
1058پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)130000
1059پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ130000
1060پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم‌کوتاه120000
1061پرسشنامه استرس شغلی (HSE)90000
1062پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14)70000
1063پرسشنامه کیفیت زندگی 36-SF100000
1064پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری آرنولد90000
1065پرسشنامه شیوه‌های‌فرزندپروری بامریند90000
1066مقیاس DASS-2180000
1067پرسشنامه شادکامی آکسفورد90000
1068پرسشنامه امیدواری اشنایدر60000
1069آزمون جهت‌گیری زندگی40000
1070پرسشنامه جو ورزشی60000
1071مقیاس اضطراب ورزشی75000
1072مقیاس جهت‌گیری اسناد عمومی50000
1073پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت (SDQ)220000
1074پرسشنامه سنجش نگرش‌های مذهبی100000
1075مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین70000
1076پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی90000
1077پرسشنامه ‌وسواس فکری ـ ‌عملی‌ ییل براون60000
1078پرسشنامه شخصیتی آیزنک 90 سوالی120000
1079مقیاس مقابله نوجوانان180000
1080پرسشنامه خودنظم‌دهی ورزشی90000
1081پرسشنامه شخصیت خلاق مدیران50000
1082پرسشنامه اختلال‌های مرتبط‌ با اضطراب ‌در کودکان180000
1083پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه60000
1084مقیاس تمایل کودکان به خودکنترلی70000
1085مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-11)60000
1086مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک80000
1087مقیاس عزت ‌نفس روچستر35000
1088مقیاس عزت‌ نفس حیطه‌های خاص35000
1089فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (IPFI)180000
1090فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (فرم کوتاه)60000
1091پرسشنامۀ شخصیتی سیاتل (SPQ)150000
1092مقیاس خودنظارتی75000
1093مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)75000
1094پرسشنامۀ انگیزه‌های ورزش (EMI-2)130000
1095پرسشنامه تکلیف‌گرایی و خودگرایی در ورزش55000
1096پرسشنامه ویژگی‌های شخصی اسپنس (PAQ)80000
1097مقیاس ارزیابی رابطه مادر ـ کودک160000
1098شاخص نگرش به زندگی (LRI)80000
1099پرسشنامه حل تعارض (CRQ)120000
1100پرسشنامه خودتوصیف‌گری بدنی110000
1101پرسشنامه طرح‌واره یانگ220000
1102مقیاس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان)50000
1103مقیاس خودبازداری 90000
1104مقیاس انگیزۀ پیشرفت 60000
1105مقیاس ناامیدی کودکان 60000
1106پرسشنامة نظام باورها60000
1107پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران90000
1108مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی60000
1109مقیاس شیوه‌های تعارض در زناشویی اشتراوس190000
1110مقیاس استرس شغلی پرستاری150000
1111مقیاس اعتماد در روابط بین فردی60000
1112مقیاس امید در عرصه‌های خاص150000
1113مقیاس حمایت اجتماعی60000
1114مقیاس ارزیابی اختلال مانیا70000
1115مقیاس هویت قومی چندگانه50000
1116پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (WOCQ)160000
1117پرسشنامه افسردگی بک ـ 2 (BDI-II)80000
1118آزمون صداقت و راستگویی55000
1119ابزار سنجش خانواده (FAD)150000
1120پرسشنامه‌ ویژگی‌های ‌زنانگی ‌مردانگی (زناشویی)100000
1121پرسشنامه تحریف‌های شناختی80000
1122سیاهۀ ارزیابی خودکشی راجرز80000
1123سیاهۀ ارزیابی خودکشی یوفیت100000
1124مقیاس ترس از مرگ کالت ـ لستر95000
1125مقیاس خود ابرازی بزرگسالان120000
1126مهارت‌های اجتماعی نوجوانان110000
1127فهرست تجدید نظر شدۀ مشکلات حافظه و رفتار100000
1128مقیاس شادکامی مونش (MUNSH)85000
1129مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR)90000
1130پرسشنامه فعالیت داوطلبانه (VMI)100000
1131پرسشنامه احساس پیری (APQ)100000
1132مقیاس حمایت و استرس اجتماعی دوک (DUSOCS)80000
1133مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط معلمان150000
1134مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین150000
1135پرسشنامه رجحان شغلی (WPI)90000
1136مقیاس طرحوارۀ جنسی مردان120000
1137مقیاس طرحوارۀ جنسی زنان120000
1138شاخص عملکرد جنسی زنان75000
1139مقیاس منابع خانواده (FRS)90000
1140مقیاس نگرش نسبت به مربیان ورزشی (LSS)100000
1141مقیاس هویت ورزشی (AIMS)55000
1142مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (MSLSS)120000
1143مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (فرم کوتاه)35000
1144نیم‌رخ تجدیدنظرشدۀ نگرش نسبت به مرگ (DAPR)95000
1145آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R)150000
1146پرسشنامۀ حل مسئله (PSI)100000
1147مقیاس استرس پس از ضربه می‌سی‌سی‌پی110000
1148پرسشنامۀ رشد و تحول پس از سانحه (PTG)65000
1149پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری85000
1150پرسشنامه سنجش معنویت120000
1151پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی (CTDI)110000
1152مقیاس خودتاب‌آوری60000
1153مقیاس چند بعدی کمال‌گرایی فراست (FMPS)100000
1154مقیاس سرسختی روان‌شناختی80000
1155پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم بلند)90000
1156مقیاس تحمل پریشانی70000
1157مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجانی110000
1158پرسشنامه تعهد سازمانی80000
1159مقیاس ارزیابی کوتاه روان‌پزشکی80000
1160ابزار پیوند والدینی پارکر80000
1161پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته (DPI-R)120000
1162پرسشنامه معنویت (SQ)90000
1163مقیاس اضطراب ریاضی (MARS-R)75000
1164پرسشنامه سبک فردی (PSI)120000
1165پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI)60000
1166پرسشنامۀ تجربیات مربوط به روابط نزدیک (ECR-R)100000
1167پرسشنامۀ ارزش‌های مربوط به شغل65000
1168پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم بلند (OSI-R)200000
1169شاخص رضایت از زندگی سالمندان (LSI)60000
1170پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS)130000
1171پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس ـ فرم کوتاه (CISS-21)80000
1172مقیاس عشق آتشین (PLS)90000
1173مقیاس عشق آتشین ـ فرم کوتاه (PLS)45000
1174مقیاس نگرش‌های عشق (LAS)100000
1175مقیاس نگرش‌های عشق ـ فرم کوتاه (LAS-SF)75000
1176مقیاس انگیزش تحصیلی‌دانش‌آموزان (AMS)90000
1177مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS)90000
1178مقیاس رفتارهای کنترل‌گرایانه زن و شوهر (CBS)75000
1179مقیاس تفسیر مشکلات خانواده (CPS)80000
1180پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ)180000
1181پرسشنامه رضایت جنسی60000
1182مقیاس رابطه جنسی (SRS)80000
1183مقیاس سازگاری زناشویی (DAS)90000
1184مقیاس رضایت‌مندی خانواده (FSS)40000
1185پرسشنامه¬ افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS)150000
1186مقیاس افکار قالبی درباره مسائل جنسی مردان (SAMSS)150000
1187مقیاس خودکارآمدی مقابله با مشکلات120000
1188مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE-10)50000
1189پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج85000
1190مقیاس شیوه فرزندپروری پارکر (MOS)55000
1191پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (HSS-35)95000
1192مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS)130000
1193پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)120000
1194مقیاس اقدام برای رشد فردی (PGIS)40000
1195پرسشنامه‌سنجش‌مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان170000
1196مقیاس‌خودکارآمدی در تصمیم‌گیری‌شغلی (CDMSE-SF)75000
1197فهرست ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL)120000
1198مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی (BFNE)50000
1199پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI)140000
1200پرسشنامه سبک رهبری (LSS)60000
1201پرسشنامه کمال‌گرایی هیل170000
1202آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) 160000
1203مقیاس چند بعدی منبع کنترل لِونسون90000
1204آزمون شدت لکنت-3 در کودکان پیش دبستانی (SSI-3)150000
1205پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS)100000
1206پرسشنامه امید به زندگی100000
1207مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف(RSPWB) 180000
1208پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-20)80000
1209پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-10)60000
1210مقیاس تعارض زناشویی کنزاس (KMCS)85000
1211مقیاس رضایت زناشویی انریچ – 35100000
1212مقیاس سنجش کیفیت عزت نفس (SSES)60000
1213پرسشنامه هوش فرهنگی70000
1214پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر60000
1215مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان90000
1216مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز150000
1217مقیاس امنیت سازمانی پرستاران45000
1218آزمون تفاوت‌های معنایی نقش جنسی55000
1219مقیاس خودافشایی رابطه190000
1220پرسشنامه هوش معنوی (29عبارتی)90000
1221مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS)65000
1222مقیاس خود- ارزیابی افسردگی کودکان (DSRS)60000
1223شاخص بهزیستی فردی (PWI-A)50000
1224مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS)45000
1225مقیاس پذیرش باورهای غلط مربوط به خشونت خانگی60000
1226مقیاس دینداری در کار (FWS)55000
1227مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان85000
1228مقیاس چند بعدی جهت گیری ورزشکار (MSOS-25)80000
1229مقیاس انگیزه ورزش (SMS-28)100000
1230پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی (ACQ)50000
1231مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل (DCFS)95000
1232مقیاس گرایش به خودکشی نوجوانان (MAST)100000
1233مقیاس سنجش ترس از بیمارستان (HFRS)90000
1234پرسشنامه شخصیتی هگزاکو - 100 عبارتی (HEXACO-PI-R)200000
1235پرسشنامه دلایل زندگی (RFL)150000
1236پرسشنامه هوش اخلاقی120000
1237مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد (SOCRATES)80000
1238پرسشنامه هوش معنوی جامع190000
1239پرسشنامه سلامت‌ عمومی (GHQ-28)90000
1240مقیاس ادراک شیوه والدین (POPS)90000
1241مقیاس ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی کودک50000
1242پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (HEXACO-60)150000
1243آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی75000
1244پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه110000
1245پرسشنامه تعهد مذهبی60000
1246پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی85000
1247پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان100000
1248شاخص رضایت شغلی80000
1249مقیاس چند بعدی حس شوخ‌طبعی80000
1250مقیاس مدیریت تعارض90000
1251مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف- 1865000
1252پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI)110000
1253پرسشنامه دلبستگی پس از تولد (MPAS)60000
1254مقیاس قربانی شدن کودکان (VS)35000
1255مقیاس شیوع قلدری50000
1256پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)160000
1257پرسشنامه مشکلات غذا خوردن150000
1258مقیاس بهزیستی عمومی70000
1259مقیاس تجارب معنوی (DSES)70000
1260مقیاس رتبه بندی مانیا یانگ (YMRS)60000
1261پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES)50000
1262پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک (NPQ)120000
1263مقیاس سنجش بهزیستی افراد مبتلا به سرطان60000
1264مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS)50000
1265مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت (MHLC)100000
1266پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین75000
1267پرسشنامه امنیت شغلی95000
1268پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی50000
1269پرسشنامه عدالت سازمانی70000
1270آزمون پذیرش اجتماعی (SDS)100000
1271مقیاس پرستاری از بیمار در حال مرگ (EOLCAS)95000
1272مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 54 عبارتی150000
1273مقیاس اصلاح شده سبک های یادگیری کلب55000
1274پرسشنامه کیفیت زندگی SF-1250000
1275پرسشنامه فرسودگی تحصیلی70000
1276پرسشنامه خواهر- برادر130000
1277مقیاس سنجش روابط خواهر و برادر150000
1278پرسشنامه طرح واره یانگ 124 ماده‌ای180000
1279پرسشنامه بنیان های اخلاقی90000
1281آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)90000
1282مقیاس خودپنداره کودکان (SC)80000
1283پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ)150000
1284مقیاس افسردگی زونگ60000
1285مقیاس نگرش های ناکارامد- فرم بلند (DAS)120000
1286مقیاس نگرش‌های ناکارآمد در کودکان (DAS-C)70000
1287پرسشنامه تفکر ارجاعی (PTQ)60000
1288پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم مردان)85000
1289پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان)100000
1290مقیاس تاب آوری (CD-RISC)80000
1291مقیاس عقاید کودکان در مورد طلاق والدین (CBAPS)110000
1292مقیاس اضطراب مرگ (27 عبارتی)90000
1293پرسشنامه ادراک خدا180000
1294پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر60000
1295آزمون سرشت و منش (TCI-R)250000
1296پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند80000
1297مقیاس نگرانی تصویر بدنی (BICI)85000
1298پرسشنامه کوتاه توانمندی‌ها90000
1299مقیاس هیجان پذیری در تدریس (ETS)120000
1300کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)(WHOQOL-BREF)90000
1301پرسشنامه وسواس فکری، عملی (نسخه کودکان)80000
1302پرسشنامه تیپ شخصیتی D60000
1303پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کوتاه)40000
1304مقیاس استقامت و پایداری45000
1305مقیاس استقامت و پایداری (نسخه کوتاه)35000
1306مقیاس نگرش‌های مربوط به تغییر سازمانی (ATOCS)90000
1307پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ـ 100220000
1308پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)85000
1309مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS)65000
1310مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز)130000
1311پرسشنامه اهمال‌کاری80000
1312پرسشنامه احساس غربت (HQ)100000
1313پرسشنامه تنظیم تمرینات ورزش (BREQ-2)70000
1314پرسشنامه پاسخ به درد (PRI)130000
1315پرسشنامه حل مساله اجتماعی (SPSI)150000
1316پرسشنامه خودکارآمدی سیگار (SSEQ)60000
1317پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)35000
1318پرسشنامه روان‌درمانی مثبت (PPI)80000
1319پرسشنامه سازگاری خانواده (FCI)150000
1320مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان (YCSD)80000
1321پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (IDAI)180000
1322پرسشنامه خانواده افراد مبتلاً به اسکیزوفرنی (FQ)70000
1323پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ)80000
1324آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE)35000
1325پرسشنامه ویژگی‌های روانی دوران نوجوانی160000
1326مقیاس طرح‌واره‌های جنسی مردان120000
1327پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان)120000
1328پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم والدین)120000
1329پرسشنامه مشخصه‌های رهبری در گروه‌درمانی170000
1330پرسشنامه خودکارآمدی درد40000
1331مقیاس خرسندی زناشویی40000
1332پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد200000
1333چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R)200000
1334مقیاس سنجش افکارخودکشی بک60000
1335آزمون نقص توجه ـ بیش‌فعالی در بزرگسالان150000
1336مقیاس استرس پس از ضربه نیابی90000
1337مقیاس خودکنترلی (فرم کوتاه)60000
1338پرسشنامه آگاهی فراشناختی شنیداری80000
1339پرسشنامه عملکرد شغلی85000
1340مقیاس امید کودکان35000
1341شاخص مقابله جوانان110000
1342مقیاس خوردن وسواسی40000
1343مقیاس قدرت‌بخشی خانواده100000
1344پرسشنامه سرسختی روان‌شناختی کوباسا150000
1345مقیاس سبک‌های یادگیری گراشا ـ ریچمن180000
1346پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ 47130000
1347پرسشنامه شاخص تاب‌آوری خانواده (FHI)70000
1348پرسشنامه جرأت‌مندی راتاس (SRAS)90000
1349پرسشنامه اسنادهای شخصی برای کودکان75000
1350پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده (FILE)170000
1351پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپیلبرگر (STAI)120000
1352شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF)60000
1353مقیاس همدلی50000
1354پرسشنامه ناسازگاری در ازدواج بیرـ استرنبرگ (DQ)35000
1355پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت (BFI)150000
1356پرسشنامه مقابله خانواده (FAMCI)75000
1357گزارش کودکان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه (CROPS/PROPS)110000
1358مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT)120000
1359مقیاس تعادل عاطفه (ABS)40000
1360مقیاس قاطعیت در نواجوانان (ASA)100000
1361پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ)120000
1362مقیاس ارزیابی مسائل دوران نوجوانی (ACE)120000
1363پرسشنامه پرخاشگری (AI)90000
1364پرسشنامه تجزیه روان‌تنی (SDQ-20)70000
1365مقیاس تکانشی بودن (IS)60000
1366مقیاس ارزیابی هم‌وابستگی بک (BCAS)90000
1367مقیاس ارزیابی خودکنترلی کودکان (SCRS)100000
1368مقیاس کنترل اجتماعی ـ سیاسی (SPCS)50000
1369مقیاس مکان کنترل نوویکی ـ استریکلند (N-SLCS)120000
1370شاخص ناپایداری ازدواج (MIL)40000
1371پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)120000
1372مقیاس نگرش به خیانت (زناشویی)35000
1373مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD)90000
1374مقیاس جهت‌گیری‌های مربوط به شادکامی (OTH)55000
1376پرسشنامه رضایتمندی شغلی (JDI-72)170000
1377پرسشنامه احساسات مثبت (PFQ)45000
1378پرسشنامه سبک اسناد کودکان ـ نسخه تجدیدنظر شده (CASQ – R)75000
1379پرسشنامه شخصیت زاکرمن ـ کلمن (ZKPQ-50-CC)150000
1380مقیاس عزت نفس هری (HSS)90000
1381پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی (SAT)60000
1382مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی (COWD)50000
1383مقیاس شخصیت کودکی (CPS)110000
1384مقیاس سرمایه‌گذاری بدن (BIS)75000
1385پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ100000
1386مقیاس تحمل ناکامی100000
1387مقیاس هوش معنوی گیلان120000
1388مقیاس ادراک شایستگی کودکان هارتر80000
1389پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)100000
1390مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی (SSA)70000
1391پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده از دیدگاه نوجوان (A-FILE)130000
1392سیاهه ارجاع سلامت روان اورگون (OMHRC)100000
1393مقیاس ارزیابی انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده (FACES- III)120000
1394مقیاس آگاهی خانواده (FAS)50000
1395مقیاس جهت‌گیری اهداف زناشویی کانزاس (KMGOS)35000
1396مقیاس خودپنداره رفتاری کودکان (BSCS)95000
1397پرسشنامه امید به زندگی میلر120000
1398پرسشنامه چند ‌عاملی رهبری (MLQ)40000
1399پرسشنامه رفتار سازمانی ـ شهروندی (OCBI)40000
1400سنجش کیفیت خدمات (فرم کوتاه)60000
1401مقیاس خوشبختی در ازدواج (MHS)35000
1402پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم (FFS)150000
1403پرسشنامه سبک های دفاعی-40 (DSQ-40)120000
1404آزمون خوداظهاری ارتباط اجتماعی (SISST)90000
1405پرسشنامه کنار آمدن با بیماری برای والدین (CHIP)120000
1406پرسشنامه بررسی همسر به عنوان واسطه درمانی (STMI)120000
1407شاخص پیوند و تغییرپذیری خانواده (FACI8)50000
1408مقیاس تفکر تاملی (RTS)70000
1409مقیاس سوء استفاده جسمانی از همسر (PAPS)75000
1410مقیاس سوء استفاده غیرجسمانی از همسر (PASNP)75000
1411پرسشنامه باورهای رایج دانش‌آموزان (CIBS)110000
1412پرسشنامه به هم وابستگی (CODI)90000
1413پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ ـ واگنر (TSI)200000
1414مقیاس ترس اجتماعی در افراد اسکیزوفرنیک (SFS)90000
1415مقیاس خودکنترلی ادراک شده کودکان (CPSC)40000
1416پرسشنامه استقامت ذهنی (MTQ-48)150000
1417پرسشنامه وضوح تصویرسازی دیداری (VVIQ)45000
1418مقیاس پیامدهای رفتاری نوجوانان150000
1419مقیاس خود ـ ارزیابی در بحران‌های خانوادگی (F-COPES)90000
1420مقیاس نگرش در مورد ارائه مراقبت‌های دراز مدت (ATPLTC) 80000
1421پرسشنامه تعهد سازمانی (فرم کوتاه)30000
1422مقیاس خود کارآمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS)40000
1423مقیاس شکوفایی (FS)35000
1424مقیاس پرخاشگری آیزنک و ویلسون90000
1425مقیاس های ابهام مرزی220000
1426پرسشنامه جو سازمانی (OCM)160000
1427مقیاس آمادگی برانگیختگی (APS)45000
1428مقیاس درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده (FEICS)45000
1429پرسشنامه پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار کودکان دبستانی80000
1430پرسشنامه پایگاه هویت من بنیون و آدامز (EOM-EIS2)130000
1431پرسشنامه ادراک خطر در حین رانندگی90000
1432پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود (USAQ)60000
1433مقیاس باورهای غذایی غیر منطقی (IFB)150000
1434مقیاس ثبات کودکان (PS)100000