اگر با نحوه خريد آشنا نيستيد لطفا راهنماي خريد از سايت را مطالعه کنيد و سپس اقدام به خريد نماييد.

*****

راهنماي خريد از سايت

براي مشاهده توضيحات بيشتر روي سطر مورد نظر کليک نماييد

1001پرسشنامه کیفیت خواب80000
1002مقیاس ‌جهت‌گیری‌ مذهبی ‌آلپورت80000
1003پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش72000
1004چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)72000
1005پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)64000
1006مقیاس DASS-42104000
1007پرسشنامه استرس هری88000
1008مقیاس حل مشکل خانواده80000
1009آزمون هوش آدمک گودیناف40000
1010آزمون تصویر تن فیشر64000
1011پرسشنامه نقش جنسیتی بم64000
1012آزمون باورهای ‌غیرمنطقی جونز160000
1013پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون80000
1014پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ فرم بلند160000
1016آزمون SCL-90-R به همراه ترسیم نیم‌رخ روانی (پروفایل) 144000
1017مقیاس اضطراب بک56000
1018پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان80000
1019مقیاس اضطراب کودکان اسپنس136000
1020مقیاس کنترل عواطف104000
1021مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ32000
1022پرسشنامه هوش اجتماعی64000
1023پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت80000
1024آزمون‌ اضطراب رقابت در ورزش48000
1025پرسشنامه ابعاد هویت96000
1026پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرم‌کوتاه)120000
1027مقیاس اضطراب مرگ72000
1028مقیاس نیازهای اساسی ‌روان‌شناختی80000
1029آزمون اعتیاد به اینترنت72000
1030پرسشنامه ‌باورهای ‌وسواسی (OBQ-44)104000
1031پرسشنامه مهارت‌های هشیاری کنتاکی96000
1032پرسشنامه هشیاری فرایبرگ48000
1033مقیاس صمیمیت (IS)56000
1034پرسشنامه سازگاری بل112000
1035پرسشنامه ارزش‌های شوارتز104000
1036پرسشنامه رفتاری‌کودکان راتر ـ فرم معلم80000
1037پرسشنامه‌رفتاری کودکان راتر ـ فرم والدین72000
1038مقیاس تنهایی آشر72000
1039مقیاس خودکنترلی80000
1040پرسشنامه باور هراس گرینبرگ96000
1041پرسشنامه انگیزه درونی72000
1042پرسشنامه افکار اضطرابی سخنرانی64000
1043پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه56000
1044پرسشنامه افسردگی کلدبرگ48000
1045پرسشنامه خودنظم‌دهی تحصیلی80000
1046پرسشنامه گرایش به قدرت48000
1047پرسشنامه پرخاشگری باس و پری88000
1048پرسشنامه اعتیاد به سیگار32000
1049آزمون خودیاری اعتیاد56000
1050آزمون نگرش به تغذیه (فهرست نشانگان اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی)80000
1051پرسشنامه مکانیسم‌های دفاعی128000
1053آزمون رغبت‌سنج تحصیلی جان هالند72000
1054آزمون شخصیت MBTI136000
1055پرسشنامه هوش هیجانی شوت96000
1056منبع کنترل راتر (فرم کوتاه)32000
1057پرسشنامه نگرش فرزند به والدین80000
1058پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)120000
1059پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ120000
1060پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم‌کوتاه104000
1061پرسشنامه استرس شغلی (HSE)80000
1062پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14)64000
1063پرسشنامه کیفیت زندگی 36-SF88000
1064پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری آرنولد80000
1065پرسشنامه شیوه‌های‌فرزندپروری بامریند88000
1066مقیاس DASS-2172000
1067پرسشنامه شادکامی آکسفورد80000
1068پرسشنامه امیدواری اشنایدر56000
1069آزمون جهت‌گیری زندگی40000
1070پرسشنامه جو ورزشی48000
1071مقیاس اضطراب ورزشی64000
1072مقیاس جهت‌گیری اسناد عمومی48000
1073پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت (SDQ)200000
1074پرسشنامه سنجش نگرش‌های مذهبی96000
1075مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین56000
1076پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی88000
1077پرسشنامه ‌وسواس فکری ـ ‌عملی‌ ییل براون48000
1078پرسشنامه شخصیتی آیزنک 90 سوالی104000
1079مقیاس مقابله نوجوانان152000
1080پرسشنامه خودنظم‌دهی ورزشی80000
1081پرسشنامه شخصیت خلاق مدیران40000
1082پرسشنامه اختلال‌های مرتبط‌ با اضطراب ‌در کودکان152000
1083پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه48000
1084مقیاس تمایل کودکان به خودکنترلی56000
1085مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-11)48000
1086مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک72000
1087مقیاس عزت ‌نفس روچستر32000
1088مقیاس عزت‌ نفس حیطه‌های خاص32000
1089فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (IPFI)144000
1090فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (فرم کوتاه)48000
1091پرسشنامۀ شخصیتی سیاتل (SPQ)128000
1092مقیاس خودنظارتی60000
1093مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)60000
1094پرسشنامۀ انگیزه‌های ورزش (EMI-2)104000
1095پرسشنامه تکلیف‌گرایی و خودگرایی در ورزش48000
1096پرسشنامه ویژگی‌های شخصی اسپنس (PAQ)80000
1097مقیاس ارزیابی رابطه مادر ـ کودک144000
1098شاخص نگرش به زندگی (LRI)64000
1099پرسشنامه حل تعارض (CRQ)104000
1100پرسشنامه خودتوصیف‌گری بدنی96000
1101پرسشنامه طرح‌واره یانگ184000
1102مقیاس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان)40000
1103مقیاس خودبازداری 72000
1104مقیاس انگیزۀ پیشرفت 48000
1105مقیاس ناامیدی کودکان 48000
1106پرسشنامة نظام باورها48000
1107پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران72000
1108مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی48000
1109مقیاس شیوه‌های تعارض در زناشویی اشتراوس152000
1110مقیاس استرس شغلی پرستاری120000
1111مقیاس اعتماد در روابط بین فردی56000
1112مقیاس امید در عرصه‌های خاص128000
1113مقیاس حمایت اجتماعی56000
1114مقیاس ارزیابی اختلال مانیا56000
1115مقیاس هویت قومی چندگانه40000
1116پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (WOCQ)136000
1117پرسشنامه افسردگی بک ـ 2 (BDI-II)64000
1118آزمون صداقت و راستگویی56000
1119ابزار سنجش خانواده (FAD)128000
1120پرسشنامه‌ ویژگی‌های ‌زنانگی ‌مردانگی (زناشویی)88000
1121پرسشنامه تحریف‌های شناختی72000
1122سیاهۀ ارزیابی خودکشی راجرز64000
1123سیاهۀ ارزیابی خودکشی یوفیت80000
1124مقیاس ترس از مرگ کالت ـ لستر76000
1125مقیاس خود ابرازی بزرگسالان96000
1126مهارت‌های اجتماعی نوجوانان96000
1127فهرست تجدید نظر شدۀ مشکلات حافظه و رفتار80000
1128مقیاس شادکامی مونش (MUNSH)72000
1129مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR)72000
1130پرسشنامه فعالیت داوطلبانه (VMI)80000
1131پرسشنامه احساس پیری (APQ)80000
1132مقیاس حمایت و استرس اجتماعی دوک (DUSOCS)72000
1133مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط معلمان120000
1134مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین120000
1135پرسشنامه رجحان شغلی (WPI)72000
1136مقیاس طرحوارۀ جنسی مردان96000
1137مقیاس طرحوارۀ جنسی زنان96000
1138شاخص عملکرد جنسی زنان72000
1139مقیاس منابع خانواده (FRS)72000
1140مقیاس نگرش نسبت به مربیان ورزشی (LSS)80000
1141مقیاس هویت ورزشی (AIMS)44000
1142مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (MSLSS)104000
1143مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (فرم کوتاه)32000
1144نیم‌رخ تجدیدنظرشدۀ نگرش نسبت به مرگ (DAPR)80000
1145آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R)120000
1146پرسشنامۀ حل مسئله (PSI)88000
1147مقیاس استرس پس از ضربه می‌سی‌سی‌پی96000
1148پرسشنامۀ رشد و تحول پس از سانحه (PTG)56000
1149پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری68000
1150پرسشنامه سنجش معنویت96000
1151پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی (CTDI)88000
1152مقیاس خودتاب‌آوری48000
1153مقیاس چند بعدی کمال‌گرایی فراست (FMPS)80000
1154مقیاس سرسختی روان‌شناختی64000
1155پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم بلند)72000
1156مقیاس تحمل پریشانی56000
1157مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجانی88000
1158پرسشنامه تعهد سازمانی64000
1159مقیاس ارزیابی کوتاه روان‌پزشکی64000
1160ابزار پیوند والدینی پارکر64000
1161پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته (DPI-R)96000
1162پرسشنامه معنویت (SQ)72000
1163مقیاس اضطراب ریاضی (MARS-R)60000
1164پرسشنامه سبک فردی (PSI)96000
1165پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI)48000
1166پرسشنامۀ تجربیات مربوط به روابط نزدیک (ECR-R)80000
1167پرسشنامۀ ارزش‌های مربوط به شغل52000
1168پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم بلند (OSI-R)160000
1169شاخص رضایت از زندگی سالمندان (LSI)48000
1170پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS)104000
1171پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس ـ فرم کوتاه (CISS-21)64000
1172مقیاس عشق آتشین (PLS)72000
1173مقیاس عشق آتشین ـ فرم کوتاه (PLS)40000
1174مقیاس نگرش‌های عشق (LAS)80000
1175مقیاس نگرش‌های عشق ـ فرم کوتاه (LAS-SF)60000
1176مقیاس انگیزش تحصیلی‌دانش‌آموزان (AMS)80000
1177مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS)80000
1178مقیاس رفتارهای کنترل‌گرایانه زن و شوهر (CBS)60000
1179مقیاس تفسیر مشکلات خانواده (CPS)64000
1180پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ)144000
1181پرسشنامه رضایت جنسی56000
1182مقیاس رابطه جنسی (SRS)64000
1183مقیاس سازگاری زناشویی (DAS)80000
1184مقیاس رضایت‌مندی خانواده (FSS)32000
1185پرسشنامه¬ افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS)120000
1186مقیاس افکار قالبی درباره مسائل جنسی مردان (SAMSS)120000
1187مقیاس خودکارآمدی مقابله با مشکلات104000
1188مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE-10)48000
1189پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج72000
1190مقیاس شیوه فرزندپروری پارکر (MOS)48000
1191پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (HSS-35)80000
1192مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS)104000
1193پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)104000
1194مقیاس اقدام برای رشد فردی (PGIS)32000
1195پرسشنامه‌سنجش‌مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان152000
1196مقیاس‌خودکارآمدی در تصمیم‌گیری‌شغلی (CDMSE-SF)64000
1197فهرست ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL)96000
1198مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی (BFNE)48000
1199پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI)112000
1200پرسشنامه سبک رهبری (LSS)56000
1201پرسشنامه کمال‌گرایی هیل144000
1202آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) 136000
1203مقیاس چند بعدی منبع کنترل لِونسون80000
1204آزمون شدت لکنت-3 در کودکان پیش دبستانی (SSI-3)128000
1205پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS)80000
1206پرسشنامه امید به زندگی96000
1207مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف(RSPWB) 152000
1208پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-20)64000
1209پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-10)48000
1210مقیاس تعارض زناشویی کنزاس (KMCS)72000
1211مقیاس رضایت زناشویی انریچ – 3596000
1212مقیاس سنجش کیفیت عزت نفس (SSES)48000
1213پرسشنامه هوش فرهنگی64000
1214پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر56000
1215مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان72000
1216مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز128000
1217مقیاس امنیت سازمانی پرستاران40000
1218آزمون تفاوت‌های معنایی نقش جنسی48000
1219مقیاس خودافشایی رابطه152000
1220پرسشنامه هوش معنوی (29عبارتی)88000
1221مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS)56000
1222مقیاس خود- ارزیابی افسردگی کودکان (DSRS)48000
1223شاخص بهزیستی فردی (PWI-A)40000
1224مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS)40000
1225مقیاس پذیرش باورهای غلط مربوط به خشونت خانگی48000
1226مقیاس دینداری در کار (FWS)48000
1227مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان64000
1228مقیاس چند بعدی جهت گیری ورزشکار (MSOS-25)64000
1229مقیاس انگیزه ورزش (SMS-28)80000
1230پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی (ACQ)40000
1231مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل (DCFS)80000
1232مقیاس گرایش به خودکشی نوجوانان (MAST)80000
1233مقیاس سنجش ترس از بیمارستان (HFRS)72000
1234پرسشنامه شخصیتی هگزاکو - 100 عبارتی (HEXACO-PI-R)160000
1235پرسشنامه دلایل زندگی (RFL)128000
1236پرسشنامه هوش اخلاقی112000
1237مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد (SOCRATES)64000
1238پرسشنامه هوش معنوی جامع200000
1239پرسشنامه سلامت‌ عمومی (GHQ-28)80000
1240مقیاس ادراک شیوه والدین (POPS)80000
1241مقیاس ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی کودک40000
1242پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (HEXACO-60)136000
1243آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی60000
1244پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه88000
1245پرسشنامه تعهد مذهبی48000
1246پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی72000
1247پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان88000
1248شاخص رضایت شغلی64000
1249مقیاس چند بعدی حس شوخ‌طبعی72000
1250مقیاس مدیریت تعارض88000
1251مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف- 1864000
1252پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI)96000
1253پرسشنامه دلبستگی پس از تولد (MPAS)56000
1254مقیاس قربانی شدن کودکان (VS)32000
1255مقیاس شیوع قلدری48000
1256پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)128000
1257پرسشنامه مشکلات غذا خوردن136000
1258مقیاس بهزیستی عمومی64000
1259مقیاس تجارب معنوی (DSES)64000
1260مقیاس رتبه بندی مانیا یانگ (YMRS)56000
1261پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES)56000
1262پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک (NPQ)104000
1263مقیاس سنجش بهزیستی افراد مبتلا به سرطان56000
1264مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS)48000
1265مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت (MHLC)96000
1266پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین72000
1267پرسشنامه امنیت شغلی88000
1268پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی48000
1269پرسشنامه عدالت سازمانی64000
1270آزمون پذیرش اجتماعی (SDS)88000
1271مقیاس پرستاری از بیمار در حال مرگ (EOLCAS)80000
1272مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 54 عبارتی120000
1273مقیاس اصلاح شده سبک های یادگیری کلب56000
1274پرسشنامه کیفیت زندگی SF-1248000
1275پرسشنامه فرسودگی تحصیلی64000
1276پرسشنامه خواهر- برادر104000
1277مقیاس سنجش روابط خواهر و برادر136000
1278پرسشنامه طرح واره یانگ 124 ماده‌ای152000
1279پرسشنامه بنیان های اخلاقی88000
1281آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)72000
1282مقیاس خودپنداره کودکان (SC)72000
1283پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ)120000
1284مقیاس افسردگی زونگ64000
1285مقیاس نگرش های ناکارامد- فرم بلند (DAS)112000
1286مقیاس نگرش‌های ناکارآمد در کودکان (DAS-C)56000
1287پرسشنامه تفکر ارجاعی (PTQ)56000
1288پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم مردان)80000
1289پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان)88000
1290مقیاس تاب آوری (CD-RISC)88000
1291مقیاس عقاید کودکان در مورد طلاق والدین (CBAPS)88000
1292مقیاس اضطراب مرگ (27 عبارتی)80000
1293پرسشنامه ادراک خدا152000
1294پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر64000
1295آزمون سرشت و منش (TCI-R)208000
1296پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند72000
1297مقیاس نگرانی تصویر بدنی (BICI)72000
1298پرسشنامه کوتاه توانمندی‌ها80000
1299مقیاس هیجان پذیری در تدریس (ETS)104000
1300کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)(WHOQOL-BREF)88000
1301پرسشنامه وسواس فکری، عملی (نسخه کودکان)72000
1302پرسشنامه تیپ شخصیتی D56000
1303پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کوتاه)40000
1304مقیاس استقامت و پایداری40000
1305مقیاس استقامت و پایداری (نسخه کوتاه)32000
1306مقیاس نگرش‌های مربوط به تغییر سازمانی (ATOCS)80000
1307پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ـ 100184000
1308پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)88000
1309مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS)64000
1310مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز)104000
1311پرسشنامه اهمال‌کاری72000
1312پرسشنامه احساس غربت (HQ)88000
1313پرسشنامه تنظیم تمرینات ورزش (BREQ-2)64000
1314پرسشنامه پاسخ به درد (PRI)112000
1315پرسشنامه حل مساله اجتماعی (SPSI)128000
1316پرسشنامه خودکارآمدی سیگار (SSEQ)56000
1317پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)32000
1318پرسشنامه روان‌درمانی مثبت (PPI)64000
1319پرسشنامه سازگاری خانواده (FCI)128000
1320مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان (YCSD)72000
1321پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (IDAI)160000
1322پرسشنامه خانواده افراد مبتلاً به اسکیزوفرنی (FQ)64000
1323پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ)72000
1324آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE)32000
1325پرسشنامه ویژگی‌های روانی دوران نوجوانی136000
1326مقیاس طرح‌واره‌های جنسی مردان112000
1327پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان)112000
1328پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم والدین)112000
1329پرسشنامه مشخصه‌های رهبری در گروه‌درمانی144000
1330پرسشنامه خودکارآمدی درد40000
1331مقیاس خرسندی زناشویی40000
1332پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد168000
1333چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R)160000
1334مقیاس سنجش افکارخودکشی بک64000
1335آزمون نقص توجه ـ بیش‌فعالی در بزرگسالان128000
1336مقیاس استرس پس از ضربه نیابی80000
1337مقیاس خودکنترلی (فرم کوتاه)48000
1338پرسشنامه آگاهی فراشناختی شنیداری72000
1339پرسشنامه عملکرد شغلی80000
1340مقیاس امید کودکان32000
1341شاخص مقابله جوانان88000
1342مقیاس خوردن وسواسی32000
1343مقیاس قدرت‌بخشی خانواده88000
1344پرسشنامه سرسختی روان‌شناختی کوباسا120000
1345مقیاس سبک‌های یادگیری گراشا ـ ریچمن152000
1346پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ 47120000
1347پرسشنامه شاخص تاب‌آوری خانواده (FHI)64000
1348پرسشنامه جرأت‌مندی راتاس (SRAS)80000
1349پرسشنامه اسنادهای شخصی برای کودکان64000
1350پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده (FILE)144000
1351پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپیلبرگر (STAI)104000
1352شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF)56000
1353مقیاس همدلی48000
1354پرسشنامه ناسازگاری در ازدواج بیرـ استرنبرگ (DQ)32000
1355پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت (BFI)128000
1356پرسشنامه مقابله خانواده (FAMCI)64000
1357گزارش کودکان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه (CROPS/PROPS)104000
1358مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT)112000
1359مقیاس تعادل عاطفه (ABS)40000
1360مقیاس قاطعیت در نواجوانان (ASA)88000
1361پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ)104000
1362مقیاس ارزیابی مسائل دوران نوجوانی (ACE)104000
1363پرسشنامه پرخاشگری (AI)88000
1364پرسشنامه تجزیه روان‌تنی (SDQ-20)64000
1365مقیاس تکانشی بودن (IS)56000
1366مقیاس ارزیابی هم‌وابستگی بک (BCAS)80000
1367مقیاس ارزیابی خودکنترلی کودکان (SCRS)88000
1368مقیاس کنترل اجتماعی ـ سیاسی (SPCS)48000
1369مقیاس مکان کنترل نوویکی ـ استریکلند (N-SLCS)104000
1370شاخص ناپایداری ازدواج (MIL)40000
1371پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)112000
1372مقیاس نگرش به خیانت (زناشویی)48000
1373مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD)80000
1374مقیاس جهت‌گیری‌های مربوط به شادکامی (OTH)56000
1376پرسشنامه رضایتمندی شغلی (JDI-72)144000
1377پرسشنامه احساسات مثبت (PFQ)48000
1378پرسشنامه سبک اسناد کودکان ـ نسخه تجدیدنظر شده (CASQ – R)64000
1379پرسشنامه شخصیت زاکرمن ـ کلمن (ZKPQ-50-CC)128000
1380مقیاس عزت نفس هری (HSS)80000
1381پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی (SAT)56000
1382مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی (COWD)48000
1383مقیاس شخصیت کودکی (CPS)104000
1384مقیاس سرمایه‌گذاری بدن (BIS)64000
1385پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ88000
1386مقیاس تحمل ناکامی80000
1387مقیاس هوش معنوی گیلان112000
1388مقیاس ادراک شایستگی کودکان هارتر80000
1389پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)88000
1390مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی (SSA)64000
1391پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده از دیدگاه نوجوان (A-FILE)120000