برای آشنایی بیشتر با نحوه خريد لطفا راهنماي خريد از سايت را مطالعه نماييد. (راهنمای خرید)براي مشاهده توضيحات بيشتر روي سطر مورد نظر کليک نماييد

1001پرسشنامه کیفیت خواب260000
1002مقیاس ‌جهت‌گیری‌ مذهبی ‌آلپورت260000
1003پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش290000
1004چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)250000
1005پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)220000
1006مقیاس DASS-42350000
1007پرسشنامه استرس هری300000
1008مقیاس حل مشکل خانواده290000
1009آزمون هوش آدمک گودیناف160000
1010آزمون تصویر تن فیشر260000
1011پرسشنامه نقش جنسیتی بم300000
1012آزمون باورهای ‌غیرمنطقی جونز550000
1013پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون260000
1014پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ فرم بلند550000
1016آزمون SCL-90-R به همراه ترسیم نیم‌رخ روانی (پروفایل) 420000
1017مقیاس اضطراب بک220000
1018پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان260000
1019مقیاس اضطراب کودکان اسپنس500000
1020مقیاس کنترل عواطف340000
1021مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ150000
1022پرسشنامه هوش اجتماعی300000
1023پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت340000
1024آزمون‌ اضطراب رقابت در ورزش160000
1025پرسشنامه ابعاد هویت300000
1026پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرم‌کوتاه)460000
1027مقیاس اضطراب مرگ220000
1028مقیاس نیازهای اساسی ‌روان‌شناختی260000
1029آزمون اعتیاد به اینترنت240000
1030پرسشنامه ‌باورهای ‌وسواسی (OBQ-44)340000
1031پرسشنامه مهارت‌های هشیاری کنتاکی290000
1032پرسشنامه هشیاری فرایبرگ160000
1033مقیاس صمیمیت (IS)200000
1034پرسشنامه سازگاری بل410000
1035پرسشنامه ارزش‌های شوارتز350000
1036پرسشنامه رفتاری‌کودکان راتر ـ فرم معلم290000
1037پرسشنامه‌رفتاری کودکان راتر ـ فرم والدین240000
1038مقیاس تنهایی آشر240000
1039مقیاس خودکنترلی260000
1040پرسشنامه باور هراس گرینبرگ300000
1041پرسشنامه انگیزه درونی220000
1042پرسشنامه افکار اضطرابی سخنرانی220000
1043پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه200000
1044پرسشنامه افسردگی کلدبرگ170000
1045پرسشنامه خودنظم‌دهی تحصیلی260000
1046پرسشنامه گرایش به قدرت200000
1047پرسشنامه پرخاشگری باس و پری260000
1048پرسشنامه اعتیاد به سیگار150000
1049آزمون خودیاری اعتیاد170000
1050آزمون نگرش به تغذیه (فهرست نشانگان اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی)240000
1051پرسشنامه مکانیسم‌های دفاعی460000
1053آزمون رغبت‌سنج تحصیلی جان هالند300000
1054آزمون شخصیت MBTI460000
1055پرسشنامه هوش هیجانی شوت300000
1056منبع کنترل راتر (فرم کوتاه)150000
1057پرسشنامه نگرش فرزند به والدین290000
1058پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)420000
1059پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ420000
1060پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم‌کوتاه350000
1061پرسشنامه استرس شغلی (HSE)340000
1062پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14)220000
1063پرسشنامه کیفیت زندگی 36-SF290000
1064پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری آرنولد290000
1065پرسشنامه شیوه‌های‌فرزندپروری بامریند290000
1066مقیاس DASS-21240000
1067پرسشنامه شادکامی آکسفورد260000
1068پرسشنامه امیدواری اشنایدر170000
1069آزمون جهت‌گیری زندگی170000
1070پرسشنامه جو ورزشی160000
1071مقیاس اضطراب ورزشی200000
1072مقیاس جهت‌گیری اسناد عمومی170000
1073پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت (SDQ)620000
1074پرسشنامه سنجش نگرش‌های مذهبی290000
1075مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین170000
1076پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی300000
1077پرسشنامه ‌وسواس فکری ـ ‌عملی‌ ییل براون160000
1078پرسشنامه شخصیتی آیزنک 90 سوالی460000
1079مقیاس مقابله نوجوانان470000
1080پرسشنامه خودنظم‌دهی ورزشی290000
1081پرسشنامه شخصیت خلاق مدیران150000
1082پرسشنامه اختلال‌های مرتبط‌ با اضطراب ‌در کودکان420000
1083پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه160000
1084مقیاس تمایل کودکان به خودکنترلی170000
1085مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-11)160000
1086مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک260000
1087مقیاس عزت ‌نفس روچستر150000
1088مقیاس عزت‌ نفس حیطه‌های خاص150000
1089فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (IPFI)420000
1090فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (فرم کوتاه)160000
1091پرسشنامۀ شخصیتی سیاتل (SPQ)410000
1092مقیاس خودنظارتی220000
1093مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)220000
1094پرسشنامۀ انگیزه‌های ورزش (EMI-2)340000
1095پرسشنامه تکلیف‌گرایی و خودگرایی در ورزش160000
1096پرسشنامه ویژگی‌های شخصی اسپنس (PAQ)260000
1097مقیاس ارزیابی رابطه مادر ـ کودک490000
1098شاخص نگرش به زندگی (LRI)200000
1099پرسشنامه حل تعارض (CRQ)340000
1100پرسشنامه خودتوصیف‌گری بدنی300000
1101پرسشنامه طرح‌واره یانگ590000
1102مقیاس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان)160000
1103مقیاس خودبازداری240000
1104مقیاس انگیزۀ پیشرفت160000
1105مقیاس ناامیدی کودکان160000
1106پرسشنامة نظام باورها170000
1107پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران220000
1108مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی160000
1109مقیاس شیوه‌های تعارض در زناشویی اشتراوس490000
1110مقیاس استرس شغلی پرستاری240000
1111مقیاس اعتماد در روابط بین فردی200000
1112مقیاس امید در عرصه‌های خاص410000
1113مقیاس حمایت اجتماعی170000
1114مقیاس ارزیابی اختلال مانیا220000
1115مقیاس هویت قومی چندگانه150000
1116پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (WOCQ)420000
1117پرسشنامه افسردگی بک ـ 2 (BDI-II)220000
1118آزمون صداقت و راستگویی200000
1119ابزار سنجش خانواده (FAD)420000
1120پرسشنامه‌ ویژگی‌های ‌زنانگی ‌مردانگی (زناشویی)290000
1121پرسشنامه تحریف‌های شناختی220000
1122سیاهۀ ارزیابی خودکشی راجرز200000
1123سیاهۀ ارزیابی خودکشی یوفیت260000
1124مقیاس ترس از مرگ کالت ـ لستر220000
1125مقیاس خود ابرازی بزرگسالان300000
1126مهارت‌های اجتماعی نوجوانان340000
1127فهرست تجدید نظر شدۀ مشکلات حافظه و رفتار260000
1128مقیاس شادکامی مونش (MUNSH)240000
1129مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR)240000
1130پرسشنامه فعالیت داوطلبانه (VMI)300000
1131پرسشنامه احساس پیری (APQ)260000
1132مقیاس حمایت و استرس اجتماعی دوک (DUSOCS)220000
1133مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط معلمان370000
1134مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین370000
1135پرسشنامه رجحان شغلی (WPI)260000
1136مقیاس طرحوارۀ جنسی مردان340000
1137مقیاس طرحوارۀ جنسی زنان340000
1138شاخص عملکرد جنسی زنان240000
1139مقیاس منابع خانواده (FRS)240000
1140مقیاس نگرش نسبت به مربیان ورزشی (LSS)290000
1141مقیاس هویت ورزشی (AIMS)160000
1142مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (MSLSS)340000
1143مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (فرم کوتاه)150000
1144نیم‌رخ تجدیدنظرشدۀ نگرش نسبت به مرگ (DAPR)220000
1145آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R)410000
1146پرسشنامۀ حل مسئله (PSI)290000
1147مقیاس استرس پس از ضربه می‌سی‌سی‌پی300000
1148پرسشنامۀ رشد و تحول پس از سانحه (PTG)170000
1149پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری200000
1150پرسشنامه سنجش معنویت290000
1151پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی (CTDI)260000
1152مقیاس خودتاب‌آوری160000
1153مقیاس چند بعدی کمال‌گرایی فراست (FMPS)260000
1154مقیاس سرسختی روان‌شناختی220000
1155پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم بلند)240000
1156مقیاس تحمل پریشانی200000
1157مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجانی290000
1158پرسشنامه تعهد سازمانی220000
1159مقیاس ارزیابی کوتاه روان‌پزشکی200000
1160ابزار پیوند والدینی پارکر220000
1161پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته (DPI-R)300000
1162پرسشنامه معنویت (SQ)220000
1163مقیاس اضطراب ریاضی (MARS-R)200000
1164پرسشنامه سبک فردی (PSI)300000
1165پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI)160000
1166پرسشنامۀ تجربیات مربوط به روابط نزدیک (ECR-R)260000
1167پرسشنامۀ ارزش‌های مربوط به شغل170000
1168پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم بلند (OSI-R)500000
1169شاخص رضایت از زندگی سالمندان (LSI)170000
1170پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS)340000
1171پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس ـ فرم کوتاه (CISS-21)200000
1172مقیاس عشق آتشین (PLS)240000
1173مقیاس عشق آتشین ـ فرم کوتاه (PLS)160000
1174مقیاس نگرش‌های عشق (LAS)290000
1175مقیاس نگرش‌های عشق ـ فرم کوتاه (LAS-SF)220000
1176مقیاس انگیزش تحصیلی‌دانش‌آموزان (AMS)260000
1177مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS)260000
1178مقیاس رفتارهای کنترل‌گرایانه زن و شوهر (CBS)220000
1179مقیاس تفسیر مشکلات خانواده (CPS)240000
1180پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ)470000
1181پرسشنامه رضایت جنسی200000
1182مقیاس رابطه جنسی (SRS)220000
1183مقیاس سازگاری زناشویی (DAS)290000
1184مقیاس رضایت‌مندی خانواده (FSS)150000
1185پرسشنامه¬ افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS)370000
1186مقیاس افکار قالبی درباره مسائل جنسی مردان (SAMSS)370000
1187مقیاس خودکارآمدی مقابله با مشکلات340000
1188مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE-10)160000
1189پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج240000
1190مقیاس شیوه فرزندپروری پارکر (MOS)160000
1191پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (HSS-35)340000
1192مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS)340000
1193پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)340000
1194مقیاس اقدام برای رشد فردی (PGIS)150000
1195پرسشنامه‌سنجش‌مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان490000
1196مقیاس‌خودکارآمدی در تصمیم‌گیری‌شغلی (CDMSE-SF)220000
1197فهرست ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL)300000
1198مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی (BFNE)160000
1199پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI)350000
1200پرسشنامه سبک رهبری (LSS)170000
1201پرسشنامه کمال‌گرایی هیل470000
1202آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) 460000
1203مقیاس چند بعدی منبع کنترل لِونسون260000
1204آزمون شدت لکنت-3 در کودکان پیش دبستانی (SSI-3)410000
1205پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS)290000
1206پرسشنامه امید به زندگی300000
1207مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف(RSPWB) 520000
1208پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-20)170000
1209پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-10)160000
1210مقیاس تعارض زناشویی کنزاس (KMCS)240000
1211مقیاس رضایت زناشویی انریچ – 35340000
1212مقیاس سنجش کیفیت عزت نفس (SSES)160000
1213پرسشنامه هوش فرهنگی300000
1214پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر200000
1215مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان240000
1216مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز420000
1217مقیاس امنیت سازمانی پرستاران150000
1218آزمون تفاوت‌های معنایی نقش جنسی160000
1219مقیاس خودافشایی رابطه520000
1220پرسشنامه هوش معنوی (29عبارتی)290000
1221مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS)170000
1222مقیاس خود- ارزیابی افسردگی کودکان (DSRS)160000
1223شاخص بهزیستی فردی (PWI-A)150000
1224مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS)150000
1225مقیاس پذیرش باورهای غلط مربوط به خشونت خانگی160000
1226مقیاس دینداری در کار (FWS)160000
1227مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان200000
1228مقیاس چند بعدی جهت گیری ورزشکار (MSOS-25)220000
1229مقیاس انگیزه ورزش (SMS-28)290000
1230پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی (ACQ)150000
1231مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل (DCFS)260000
1232مقیاس گرایش به خودکشی نوجوانان (MAST)260000
1233مقیاس سنجش ترس از بیمارستان (HFRS)240000
1234پرسشنامه شخصیتی هگزاکو - 100 عبارتی (HEXACO-PI-R)520000
1235پرسشنامه دلایل زندگی (RFL)370000
1236پرسشنامه هوش اخلاقی350000
1237مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد (SOCRATES)200000
1238پرسشنامه هوش معنوی جامع620000
1239پرسشنامه سلامت‌ عمومی (GHQ-28)290000
1240مقیاس ادراک شیوه والدین (POPS)260000
1241مقیاس ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی کودک160000
1242پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (HEXACO-60)420000
1243آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی200000
1244پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه290000
1245پرسشنامه تعهد مذهبی160000
1246پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی260000
1247پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان300000
1248شاخص رضایت شغلی220000
1249مقیاس چند بعدی حس شوخ‌طبعی240000
1250مقیاس مدیریت تعارض290000
1251مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف- 18220000
1252پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI)300000
1253پرسشنامه دلبستگی پس از تولد (MPAS)220000
1254مقیاس قربانی شدن کودکان (VS)150000
1255مقیاس شیوع قلدری200000
1256پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)420000
1257پرسشنامه مشکلات غذا خوردن420000
1258مقیاس بهزیستی عمومی220000
1259مقیاس تجارب معنوی (DSES)200000
1260مقیاس رتبه بندی مانیا یانگ (YMRS)170000
1261پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES)200000
1262پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک (NPQ)340000
1263مقیاس سنجش بهزیستی افراد مبتلا به سرطان170000
1264مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS)160000
1265مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت (MHLC)300000
1266پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین240000
1267پرسشنامه امنیت شغلی300000
1268پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی160000
1269پرسشنامه عدالت سازمانی220000
1270آزمون پذیرش اجتماعی (SDS)300000
1271مقیاس پرستاری از بیمار در حال مرگ (EOLCAS)220000
1272مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 54 عبارتی370000
1273مقیاس اصلاح شده سبک های یادگیری کلب170000
1274پرسشنامه کیفیت زندگی SF-12200000
1275پرسشنامه فرسودگی تحصیلی200000
1276پرسشنامه خواهر- برادر340000
1277مقیاس سنجش روابط خواهر و برادر410000
1278پرسشنامه طرح واره یانگ 124 ماده‌ای460000
1279پرسشنامه بنیان های اخلاقی290000
1281آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)300000
1282مقیاس خودپنداره کودکان (SC)220000
1283پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ)370000
1284مقیاس افسردگی زونگ260000
1285مقیاس نگرش های ناکارامد- فرم بلند (DAS)350000
1286مقیاس نگرش‌های ناکارآمد در کودکان (DAS-C)170000
1287پرسشنامه تفکر ارجاعی (PTQ)170000
1288پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم مردان)260000
1289پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان)290000
1290مقیاس تاب آوری (CD-RISC)300000
1291مقیاس عقاید کودکان در مورد طلاق والدین (CBAPS)290000
1292مقیاس اضطراب مرگ (27 عبارتی)260000
1293پرسشنامه ادراک خدا490000
1294پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر220000
1295آزمون سرشت و منش (TCI-R)670000
1296پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند240000
1297مقیاس نگرانی تصویر بدنی (BICI)220000
1298پرسشنامه کوتاه توانمندی‌ها260000
1299مقیاس هیجان پذیری در تدریس (ETS)340000
1300کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)(WHOQOL-BREF)290000
1301پرسشنامه وسواس فکری، عملی (نسخه کودکان)220000
1302پرسشنامه تیپ شخصیتی D200000
1303پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کوتاه)150000
1304مقیاس استقامت و پایداری150000
1305مقیاس استقامت و پایداری (نسخه کوتاه)150000
1306مقیاس نگرش‌های مربوط به تغییر سازمانی (ATOCS)260000
1307پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ـ 100550000
1308پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)290000
1309مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS)220000
1310مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز)340000
1311پرسشنامه اهمال‌کاری220000
1312پرسشنامه احساس غربت (HQ)290000
1313پرسشنامه تنظیم تمرینات ورزش (BREQ-2)220000
1314پرسشنامه پاسخ به درد (PRI)350000
1315پرسشنامه حل مساله اجتماعی (SPSI)410000
1316پرسشنامه خودکارآمدی سیگار (SSEQ)170000
1317پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)150000
1318پرسشنامه روان‌درمانی مثبت (PPI)200000
1319پرسشنامه سازگاری خانواده (FCI)410000
1320مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان (YCSD)240000
1321پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (IDAI)490000
1322پرسشنامه خانواده افراد مبتلاً به اسکیزوفرنی (FQ)220000
1323پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ)240000
1324آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE)150000
1325پرسشنامه ویژگی‌های روانی دوران نوجوانی460000
1326مقیاس طرح‌واره‌های جنسی مردان350000
1327پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان)350000
1328پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم والدین)350000
1329پرسشنامه مشخصه‌های رهبری در گروه‌درمانی460000
1330پرسشنامه خودکارآمدی درد150000
1331مقیاس خرسندی زناشویی150000
1332پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد540000
1333چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R)460000
1334مقیاس سنجش افکارخودکشی بک240000
1335آزمون نقص توجه ـ بیش‌فعالی در بزرگسالان410000
1336مقیاس استرس پس از ضربه نیابی250000
1337مقیاس خودکنترلی (فرم کوتاه)160000
1338پرسشنامه آگاهی فراشناختی شنیداری220000
1339پرسشنامه عملکرد شغلی260000
1340مقیاس امید کودکان150000
1341شاخص مقابله جوانان260000
1342مقیاس خوردن وسواسی150000
1343مقیاس قدرت‌بخشی خانواده290000
1344پرسشنامه سرسختی روان‌شناختی کوباسا370000
1345مقیاس سبک‌های یادگیری گراشا ـ ریچمن490000
1346پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ 47460000
1347پرسشنامه شاخص تاب‌آوری خانواده (FHI)220000
1348پرسشنامه جرأت‌مندی راتاس (SRAS)260000
1349پرسشنامه اسنادهای شخصی برای کودکان220000
1350پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده (FILE)470000
1351پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپیلبرگر (STAI)370000
1352شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF)170000
1353مقیاس همدلی160000
1354پرسشنامه ناسازگاری در ازدواج بیرـ استرنبرگ (DQ)150000
1355پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت (BFI)410000
1356پرسشنامه مقابله خانواده (FAMCI)220000
1357گزارش کودکان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه (CROPS/PROPS)340000
1358مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT)300000
1359مقیاس تعادل عاطفه (ABS)150000
1360مقیاس قاطعیت در نواجوانان (ASA)260000
1361پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ)340000
1362مقیاس ارزیابی مسائل دوران نوجوانی (ACE)350000
1363پرسشنامه پرخاشگری (AI)250000
1364پرسشنامه تجزیه روان‌تنی (SDQ-20)200000
1365مقیاس تکانشی بودن (IS)170000
1366مقیاس ارزیابی هم‌وابستگی بک (BCAS)260000
1367مقیاس ارزیابی خودکنترلی کودکان (SCRS)290000
1368مقیاس کنترل اجتماعی ـ سیاسی (SPCS)160000
1369مقیاس مکان کنترل نوویکی ـ استریکلند (N-SLCS)340000
1370شاخص ناپایداری ازدواج (MIL)160000
1371پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)350000
1372مقیاس نگرش به خیانت (زناشویی)160000
1373مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD)260000
1374مقیاس جهت‌گیری‌های مربوط به شادکامی (OTH)170000
1376پرسشنامه رضایتمندی شغلی (JDI-72)420000
1377پرسشنامه احساسات مثبت (PFQ)160000
1378پرسشنامه سبک اسناد کودکان ـ نسخه تجدیدنظر شده (CASQ – R)220000
1379پرسشنامه شخصیت زاکرمن ـ کلمن (ZKPQ-50-CC)410000
1380مقیاس عزت نفس هری (HSS)260000
1381پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی (SAT)200000
1382مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی (COWD)160000
1383مقیاس شخصیت کودکی (CPS)300000
1384مقیاس سرمایه‌گذاری بدن (BIS)220000
1385پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ290000
1386مقیاس تحمل ناکامی260000
1387مقیاس هوش معنوی گیلان370000
1388مقیاس ادراک شایستگی کودکان هارتر260000
1389پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)290000
1390مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی (SSA)200000
1391پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده از دیدگاه نوجوان (A-FILE)370000
1392سیاهه ارجاع سلامت روان اورگون (OMHRC)240000
1393مقیاس ارزیابی انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده (FACES- III)340000
1394مقیاس آگاهی خانواده (FAS)160000
1395مقیاس جهت‌گیری اهداف زناشویی کانزاس (KMGOS)150000
1396مقیاس خودپنداره رفتاری کودکان (BSCS)340000
1397پرسشنامه امید به زندگی میلر350000
1398پرسشنامه چند ‌عاملی رهبری (MLQ)150000
1399پرسشنامه رفتار سازمانی ـ شهروندی (OCBI)150000
1400سنجش کیفیت خدمات (فرم کوتاه)160000
1401مقیاس خوشبختی در ازدواج (MHS)150000
1402پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم (FFS)470000
1403پرسشنامه سبک های دفاعی-40 (DSQ-40)350000
1404آزمون خوداظهاری ارتباط اجتماعی (SISST)290000
1405پرسشنامه کنار آمدن با بیماری برای والدین (CHIP)340000
1406پرسشنامه بررسی همسر به عنوان واسطه درمانی (STMI)340000
1407شاخص پیوند و تغییرپذیری خانواده (FACI8)200000
1408مقیاس تفکر تاملی (RTS)200000
1409مقیاس سوء استفاده جسمانی از همسر (PAPS)240000
1410مقیاس سوء استفاده غیرجسمانی از همسر (PASNP)240000
1411پرسشنامه باورهای رایج دانش‌آموزان (CIBS)340000
1412پرسشنامه به هم وابستگی (CODI)260000
1413پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ ـ واگنر (TSI)550000
1414مقیاس ترس اجتماعی در افراد اسکیزوفرنیک (SFS)260000
1415مقیاس خودکنترلی ادراک شده کودکان (CPSC)150000
1416پرسشنامه استقامت ذهنی (MTQ-48)370000
1417پرسشنامه وضوح تصویرسازی دیداری (VVIQ)160000
1418مقیاس پیامدهای رفتاری نوجوانان370000
1419مقیاس خود ـ ارزیابی در بحران‌های خانوادگی (F-COPES)290000
1420مقیاس نگرش در مورد ارائه مراقبت‌های دراز مدت (ATPLTC) 220000
1421