برای آشنایی بیشتر با نحوه خريد لطفا راهنماي خريد از سايت را مطالعه نماييد. (راهنمای خرید)براي مشاهده توضيحات بيشتر روي سطر مورد نظر کليک نماييد

1001پرسشنامه کیفیت خواب220000
1002مقیاس ‌جهت‌گیری‌ مذهبی ‌آلپورت220000
1003پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش240000
1004چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)210000
1005پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)180000
1006مقیاس DASS-42290000
1007پرسشنامه استرس هری250000
1008مقیاس حل مشکل خانواده169999
1009آزمون هوش آدمک گودیناف130000
1010آزمون تصویر تن فیشر220000
1011پرسشنامه نقش جنسیتی بم250000
1012آزمون باورهای ‌غیرمنطقی جونز460000
1013پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون220000
1014پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ فرم بلند460000
1016آزمون SCL-90-R به همراه ترسیم نیم‌رخ روانی (پروفایل) 350000
1017مقیاس اضطراب بک180000
1018پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان220000
1019مقیاس اضطراب کودکان اسپنس420000
1020مقیاس کنترل عواطف280000
1021مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ110000
1022پرسشنامه هوش اجتماعی250000
1023پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت280000
1024آزمون‌ اضطراب رقابت در ورزش130000
1025پرسشنامه ابعاد هویت250000
1026پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرم‌کوتاه)380000
1027مقیاس اضطراب مرگ180000
1028مقیاس نیازهای اساسی ‌روان‌شناختی220000
1029آزمون اعتیاد به اینترنت200000
1030پرسشنامه ‌باورهای ‌وسواسی (OBQ-44)280000
1031پرسشنامه مهارت‌های هشیاری کنتاکی240000
1032پرسشنامه هشیاری فرایبرگ130000
1033مقیاس صمیمیت (IS)170000
1034پرسشنامه سازگاری بل340000
1035پرسشنامه ارزش‌های شوارتز290000
1036پرسشنامه رفتاری‌کودکان راتر ـ فرم معلم240000
1037پرسشنامه‌رفتاری کودکان راتر ـ فرم والدین200000
1038مقیاس تنهایی آشر200000
1039مقیاس خودکنترلی220000
1040پرسشنامه باور هراس گرینبرگ250000
1041پرسشنامه انگیزه درونی180000
1042پرسشنامه افکار اضطرابی سخنرانی180000
1043پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه170000
1044پرسشنامه افسردگی کلدبرگ140000
1045پرسشنامه خودنظم‌دهی تحصیلی220000
1046پرسشنامه گرایش به قدرت170000
1047پرسشنامه پرخاشگری باس و پری220000
1048پرسشنامه اعتیاد به سیگار80000
1049آزمون خودیاری اعتیاد140000
1050آزمون نگرش به تغذیه (فهرست نشانگان اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی)200000
1051پرسشنامه مکانیسم‌های دفاعی380000
1053آزمون رغبت‌سنج تحصیلی جان هالند250000
1054آزمون شخصیت MBTI380000
1055پرسشنامه هوش هیجانی شوت250000
1056منبع کنترل راتر (فرم کوتاه)110000
1057پرسشنامه نگرش فرزند به والدین240000
1058پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)350000
1059پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ350000
1060پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم‌کوتاه290000
1061پرسشنامه استرس شغلی (HSE)280000
1062پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14)180000
1063پرسشنامه کیفیت زندگی 36-SF240000
1064پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری آرنولد240000
1065پرسشنامه شیوه‌های‌فرزندپروری بامریند240000
1066مقیاس DASS-21200000
1067پرسشنامه شادکامی آکسفورد220000
1068پرسشنامه امیدواری اشنایدر140000
1069آزمون جهت‌گیری زندگی140000
1070پرسشنامه جو ورزشی130000
1071مقیاس اضطراب ورزشی170000
1072مقیاس جهت‌گیری اسناد عمومی140000
1073پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت (SDQ)520000
1074پرسشنامه سنجش نگرش‌های مذهبی240000
1075مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین140000
1076پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی250000
1077پرسشنامه ‌وسواس فکری ـ ‌عملی‌ ییل براون130000
1078پرسشنامه شخصیتی آیزنک 90 سوالی380000
1079مقیاس مقابله نوجوانان390000
1080پرسشنامه خودنظم‌دهی ورزشی240000
1081پرسشنامه شخصیت خلاق مدیران110000
1082پرسشنامه اختلال‌های مرتبط‌ با اضطراب ‌در کودکان350000
1083پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه130000
1084مقیاس تمایل کودکان به خودکنترلی140000
1085مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-11)130000
1086مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک220000
1087مقیاس عزت ‌نفس روچستر80000
1088مقیاس عزت‌ نفس حیطه‌های خاص80000
1089فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (IPFI)350000
1090فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (فرم کوتاه)130000
1091پرسشنامۀ شخصیتی سیاتل (SPQ)340000
1092مقیاس خودنظارتی180000
1093مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)180000
1094پرسشنامۀ انگیزه‌های ورزش (EMI-2)280000
1095پرسشنامه تکلیف‌گرایی و خودگرایی در ورزش130000
1096پرسشنامه ویژگی‌های شخصی اسپنس (PAQ)220000
1097مقیاس ارزیابی رابطه مادر ـ کودک410000
1098شاخص نگرش به زندگی (LRI)170000
1099پرسشنامه حل تعارض (CRQ)280000
1100پرسشنامه خودتوصیف‌گری بدنی250000
1101پرسشنامه طرح‌واره یانگ490000
1102مقیاس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان)130000
1103مقیاس خودبازداری200000
1104مقیاس انگیزۀ پیشرفت130000
1105مقیاس ناامیدی کودکان130000
1106پرسشنامة نظام باورها140000
1107پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران180000
1108مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی130000
1109مقیاس شیوه‌های تعارض در زناشویی اشتراوس410000
1110مقیاس استرس شغلی پرستاری280000
1111مقیاس اعتماد در روابط بین فردی170000
1112مقیاس امید در عرصه‌های خاص340000
1113مقیاس حمایت اجتماعی140000
1114مقیاس ارزیابی اختلال مانیا180000
1115مقیاس هویت قومی چندگانه110000
1116پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (WOCQ)350000
1117پرسشنامه افسردگی بک ـ 2 (BDI-II)180000
1118آزمون صداقت و راستگویی170000
1119ابزار سنجش خانواده (FAD)350000
1120پرسشنامه‌ ویژگی‌های ‌زنانگی ‌مردانگی (زناشویی)240000
1121پرسشنامه تحریف‌های شناختی180000
1122سیاهۀ ارزیابی خودکشی راجرز170000
1123سیاهۀ ارزیابی خودکشی یوفیت220000
1124مقیاس ترس از مرگ کالت ـ لستر180000
1125مقیاس خود ابرازی بزرگسالان250000
1126مهارت‌های اجتماعی نوجوانان280000
1127فهرست تجدید نظر شدۀ مشکلات حافظه و رفتار220000
1128مقیاس شادکامی مونش (MUNSH)200000
1129مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR)200000
1130پرسشنامه فعالیت داوطلبانه (VMI)250000
1131پرسشنامه احساس پیری (APQ)220000
1132مقیاس حمایت و استرس اجتماعی دوک (DUSOCS)180000
1133مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط معلمان310000
1134مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین310000
1135پرسشنامه رجحان شغلی (WPI)220000
1136مقیاس طرحوارۀ جنسی مردان280000
1137مقیاس طرحوارۀ جنسی زنان280000
1138شاخص عملکرد جنسی زنان200000
1139مقیاس منابع خانواده (FRS)200000
1140مقیاس نگرش نسبت به مربیان ورزشی (LSS)240000
1141مقیاس هویت ورزشی (AIMS)130000
1142مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (MSLSS)280000
1143مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (فرم کوتاه)80000
1144نیم‌رخ تجدیدنظرشدۀ نگرش نسبت به مرگ (DAPR)180000
1145آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R)340000
1146پرسشنامۀ حل مسئله (PSI)240000
1147مقیاس استرس پس از ضربه می‌سی‌سی‌پی250000
1148پرسشنامۀ رشد و تحول پس از سانحه (PTG)140000
1149پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری170000
1150پرسشنامه سنجش معنویت240000
1151پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی (CTDI)220000
1152مقیاس خودتاب‌آوری130000
1153مقیاس چند بعدی کمال‌گرایی فراست (FMPS)220000
1154مقیاس سرسختی روان‌شناختی180000
1155پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم بلند)200000
1156مقیاس تحمل پریشانی170000
1157مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجانی240000
1158پرسشنامه تعهد سازمانی180000
1159مقیاس ارزیابی کوتاه روان‌پزشکی170000
1160ابزار پیوند والدینی پارکر180000
1161پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته (DPI-R)250000
1162پرسشنامه معنویت (SQ)180000
1163مقیاس اضطراب ریاضی (MARS-R)170000
1164پرسشنامه سبک فردی (PSI)250000
1165پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI)130000
1166پرسشنامۀ تجربیات مربوط به روابط نزدیک (ECR-R)220000
1167پرسشنامۀ ارزش‌های مربوط به شغل140000
1168پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم بلند (OSI-R)420000
1169شاخص رضایت از زندگی سالمندان (LSI)140000
1170پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS)280000
1171پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس ـ فرم کوتاه (CISS-21)170000
1172مقیاس عشق آتشین (PLS)200000
1173مقیاس عشق آتشین ـ فرم کوتاه (PLS)130000
1174مقیاس نگرش‌های عشق (LAS)240000
1175مقیاس نگرش‌های عشق ـ فرم کوتاه (LAS-SF)180000
1176مقیاس انگیزش تحصیلی‌دانش‌آموزان (AMS)220000
1177مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS)220000
1178مقیاس رفتارهای کنترل‌گرایانه زن و شوهر (CBS)180000
1179مقیاس تفسیر مشکلات خانواده (CPS)200000
1180پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ)390000
1181پرسشنامه رضایت جنسی170000
1182مقیاس رابطه جنسی (SRS)180000
1183مقیاس سازگاری زناشویی (DAS)240000
1184مقیاس رضایت‌مندی خانواده (FSS)80000
1185پرسشنامه¬ افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS)310000
1186مقیاس افکار قالبی درباره مسائل جنسی مردان (SAMSS)310000
1187مقیاس خودکارآمدی مقابله با مشکلات280000
1188مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE-10)130000
1189پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج200000
1190مقیاس شیوه فرزندپروری پارکر (MOS)130000
1191پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (HSS-35)280000
1192مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS)280000
1193پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)280000
1194مقیاس اقدام برای رشد فردی (PGIS)80000
1195پرسشنامه‌سنجش‌مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان410000
1196مقیاس‌خودکارآمدی در تصمیم‌گیری‌شغلی (CDMSE-SF)180000
1197فهرست ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL)250000
1198مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی (BFNE)130000
1199پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI)290000
1200پرسشنامه سبک رهبری (LSS)140000
1201پرسشنامه کمال‌گرایی هیل390000
1202آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) 380000
1203مقیاس چند بعدی منبع کنترل لِونسون220000
1204آزمون شدت لکنت-3 در کودکان پیش دبستانی (SSI-3)340000
1205پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS)240000
1206پرسشنامه امید به زندگی250000
1207مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف(RSPWB) 430000
1208پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-20)140000
1209پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-10)130000
1210مقیاس تعارض زناشویی کنزاس (KMCS)200000
1211مقیاس رضایت زناشویی انریچ – 35280000
1212مقیاس سنجش کیفیت عزت نفس (SSES)130000
1213پرسشنامه هوش فرهنگی250000
1214پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر170000
1215مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان200000
1216مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز350000
1217مقیاس امنیت سازمانی پرستاران110000
1218آزمون تفاوت‌های معنایی نقش جنسی130000
1219مقیاس خودافشایی رابطه430000
1220پرسشنامه هوش معنوی (29عبارتی)240000
1221مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS)140000
1222مقیاس خود- ارزیابی افسردگی کودکان (DSRS)130000
1223شاخص بهزیستی فردی (PWI-A)110000
1224مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS)110000
1225مقیاس پذیرش باورهای غلط مربوط به خشونت خانگی130000
1226مقیاس دینداری در کار (FWS)130000
1227مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان170000
1228مقیاس چند بعدی جهت گیری ورزشکار (MSOS-25)180000
1229مقیاس انگیزه ورزش (SMS-28)240000
1230پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی (ACQ)110000
1231مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل (DCFS)220000
1232مقیاس گرایش به خودکشی نوجوانان (MAST)220000
1233مقیاس سنجش ترس از بیمارستان (HFRS)200000
1234پرسشنامه شخصیتی هگزاکو - 100 عبارتی (HEXACO-PI-R)430000
1235پرسشنامه دلایل زندگی (RFL)310000
1236پرسشنامه هوش اخلاقی290000
1237مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد (SOCRATES)170000
1238پرسشنامه هوش معنوی جامع520000
1239پرسشنامه سلامت‌ عمومی (GHQ-28)240000
1240مقیاس ادراک شیوه والدین (POPS)220000
1241مقیاس ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی کودک130000
1242پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (HEXACO-60)350000
1243آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی170000
1244پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه240000
1245پرسشنامه تعهد مذهبی130000
1246پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی220000
1247پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان250000
1248شاخص رضایت شغلی180000
1249مقیاس چند بعدی حس شوخ‌طبعی200000
1250مقیاس مدیریت تعارض240000
1251مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف- 18180000
1252پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI)250000
1253پرسشنامه دلبستگی پس از تولد (MPAS)180000
1254مقیاس قربانی شدن کودکان (VS)110000
1255مقیاس شیوع قلدری170000
1256پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)350000
1257پرسشنامه مشکلات غذا خوردن350000
1258مقیاس بهزیستی عمومی180000
1259مقیاس تجارب معنوی (DSES)170000
1260مقیاس رتبه بندی مانیا یانگ (YMRS)140000
1261پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES)170000
1262پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک (NPQ)280000
1263مقیاس سنجش بهزیستی افراد مبتلا به سرطان140000
1264مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS)130000
1265مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت (MHLC)250000
1266پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین200000
1267پرسشنامه امنیت شغلی250000
1268پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی130000
1269پرسشنامه عدالت سازمانی180000
1270آزمون پذیرش اجتماعی (SDS)250000
1271مقیاس پرستاری از بیمار در حال مرگ (EOLCAS)180000
1272مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 54 عبارتی310000
1273مقیاس اصلاح شده سبک های یادگیری کلب140000
1274پرسشنامه کیفیت زندگی SF-12170000
1275پرسشنامه فرسودگی تحصیلی170000
1276پرسشنامه خواهر- برادر280000
1277مقیاس سنجش روابط خواهر و برادر340000
1278پرسشنامه طرح واره یانگ 124 ماده‌ای380000
1279پرسشنامه بنیان های اخلاقی240000
1281آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)250000
1282مقیاس خودپنداره کودکان (SC)180000
1283پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ)310000
1284مقیاس افسردگی زونگ220000
1285مقیاس نگرش های ناکارامد- فرم بلند (DAS)290000
1286مقیاس نگرش‌های ناکارآمد در کودکان (DAS-C)140000
1287پرسشنامه تفکر ارجاعی (PTQ)140000
1288پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم مردان)220000
1289پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان)240000
1290مقیاس تاب آوری (CD-RISC)250000
1291مقیاس عقاید کودکان در مورد طلاق والدین (CBAPS)240000
1292مقیاس اضطراب مرگ (27 عبارتی)220000
1293پرسشنامه ادراک خدا410000
1294پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر180000
1295آزمون سرشت و منش (TCI-R)560000
1296پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند200000
1297مقیاس نگرانی تصویر بدنی (BICI)180000
1298پرسشنامه کوتاه توانمندی‌ها220000
1299مقیاس هیجان پذیری در تدریس (ETS)280000
1300کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)(WHOQOL-BREF)240000
1301پرسشنامه وسواس فکری، عملی (نسخه کودکان)180000
1302پرسشنامه تیپ شخصیتی D170000
1303پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کوتاه)110000
1304مقیاس استقامت و پایداری110000
1305مقیاس استقامت و پایداری (نسخه کوتاه)80000
1306مقیاس نگرش‌های مربوط به تغییر سازمانی (ATOCS)220000
1307پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ـ 100460000
1308پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)240000
1309مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS)180000
1310مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز)280000
1311پرسشنامه اهمال‌کاری180000
1312پرسشنامه احساس غربت (HQ)240000
1313پرسشنامه تنظیم تمرینات ورزش (BREQ-2)180000
1314پرسشنامه پاسخ به درد (PRI)290000
1315پرسشنامه حل مساله اجتماعی (SPSI)340000
1316پرسشنامه خودکارآمدی سیگار (SSEQ)140000
1317پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)80000
1318پرسشنامه روان‌درمانی مثبت (PPI)170000
1319پرسشنامه سازگاری خانواده (FCI)340000
1320مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان (YCSD)200000
1321پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (IDAI)410000
1322پرسشنامه خانواده افراد مبتلاً به اسکیزوفرنی (FQ)180000
1323پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ)200000
1324آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE)80000
1325پرسشنامه ویژگی‌های روانی دوران نوجوانی380000
1326مقیاس طرح‌واره‌های جنسی مردان290000
1327پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان)290000
1328پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم والدین)290000
1329پرسشنامه مشخصه‌های رهبری در گروه‌درمانی380000
1330پرسشنامه خودکارآمدی درد110000
1331مقیاس خرسندی زناشویی110000
1332پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد450000
1333چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R)390000
1334مقیاس سنجش افکارخودکشی بک200000
1335آزمون نقص توجه ـ بیش‌فعالی در بزرگسالان340000
1336مقیاس استرس پس از ضربه نیابی210000
1337مقیاس خودکنترلی (فرم کوتاه)130000
1338پرسشنامه آگاهی فراشناختی شنیداری180000
1339پرسشنامه عملکرد شغلی220000
1340مقیاس امید کودکان80000
1341شاخص مقابله جوانان220000
1342مقیاس خوردن وسواسی80000
1343مقیاس قدرت‌بخشی خانواده240000
1344پرسشنامه سرسختی روان‌شناختی کوباسا310000
1345مقیاس سبک‌های یادگیری گراشا ـ ریچمن410000
1346پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ 47380000
1347پرسشنامه شاخص تاب‌آوری خانواده (FHI)180000
1348پرسشنامه جرأت‌مندی راتاس (SRAS)220000
1349پرسشنامه اسنادهای شخصی برای کودکان180000
1350پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده (FILE)390000
1351پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپیلبرگر (STAI)310000
1352شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF)140000
1353مقیاس همدلی130000
1354پرسشنامه ناسازگاری در ازدواج بیرـ استرنبرگ (DQ)80000
1355پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت (BFI)340000
1356پرسشنامه مقابله خانواده (FAMCI)180000
1357گزارش کودکان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه (CROPS/PROPS)280000
1358مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT)250000
1359مقیاس تعادل عاطفه (ABS)110000
1360مقیاس قاطعیت در نواجوانان (ASA)220000
1361پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ)280000
1362مقیاس ارزیابی مسائل دوران نوجوانی (ACE)280000
1363پرسشنامه پرخاشگری (AI)210000
1364پرسشنامه تجزیه روان‌تنی (SDQ-20)170000
1365مقیاس تکانشی بودن (IS)140000
1366مقیاس ارزیابی هم‌وابستگی بک (BCAS)220000
1367مقیاس ارزیابی خودکنترلی کودکان (SCRS)240000
1368مقیاس کنترل اجتماعی ـ سیاسی (SPCS)130000
1369مقیاس مکان کنترل نوویکی ـ استریکلند (N-SLCS)280000
1370شاخص ناپایداری ازدواج (MIL)130000
1371پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)290000
1372مقیاس نگرش به خیانت (زناشویی)130000
1373مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD)220000
1374مقیاس جهت‌گیری‌های مربوط به شادکامی (OTH)140000
1376پرسشنامه رضایتمندی شغلی (JDI-72)350000
1377پرسشنامه احساسات مثبت (PFQ)130000
1378پرسشنامه سبک اسناد کودکان ـ نسخه تجدیدنظر شده (CASQ – R)180000
1379پرسشنامه شخصیت زاکرمن ـ کلمن (ZKPQ-50-CC)340000
1380مقیاس عزت نفس هری (HSS)220000
1381پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی (SAT)170000
1382مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی (COWD)130000
1383مقیاس شخصیت کودکی (CPS)250000
1384مقیاس سرمایه‌گذاری بدن (BIS)180000
1385پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ240000
1386مقیاس تحمل ناکامی220000
1387مقیاس هوش معنوی گیلان310000
1388مقیاس ادراک شایستگی کودکان هارتر220000
1389پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)240000
1390مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی (SSA)170000
1391پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده از دیدگاه نوجوان (A-FILE)310000
1392سیاهه ارجاع سلامت روان اورگون (OMHRC)200000
1393مقیاس ارزیابی انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده (FACES- III)280000
1394مقیاس آگاهی خانواده (FAS)130000
1395مقیاس جهت‌گیری اهداف زناشویی کانزاس (KMGOS)80000
1396مقیاس خودپنداره رفتاری کودکان (BSCS)200000
1397پرسشنامه امید به زندگی میلر290000
1398پرسشنامه چند ‌عاملی رهبری (MLQ)110000
1399پرسشنامه رفتار سازمانی ـ شهروندی (OCBI)110000
1400سنجش کیفیت خدمات (فرم کوتاه)130000
1401مقیاس خوشبختی در ازدواج (MHS)80000
1402پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم (FFS)390000
1403پرسشنامه سبک های دفاعی-40 (DSQ-40)290000
1404آزمون خوداظهاری ارتباط اجتماعی (SISST)240000
1405پرسشنامه کنار آمدن با بیماری برای والدین (CHIP)280000
1406پرسشنامه بررسی همسر به عنوان واسطه درمانی (STMI)280000
1407شاخص پیوند و تغییرپذیری خانواده (FACI8)170000
1408مقیاس تفکر تاملی (RTS)170000
1409مقیاس سوء استفاده جسمانی از همسر (PAPS)200000
1410مقیاس سوء استفاده غیرجسمانی از همسر (PASNP)200000
1411پرسشنامه باورهای رایج دانش‌آموزان (CIBS)280000
1412پرسشنامه به هم وابستگی (CODI)220000
1413پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ ـ واگنر (TSI)460000
1414مقیاس ترس اجتماعی در افراد اسکیزوفرنیک (SFS)220000
1415مقیاس خودکنترلی ادراک شده کودکان (CPSC)110000
1416پرسشنامه استقامت ذهنی (MTQ-48)310000
1417پرسشنامه وضوح تصویرسازی دیداری (VVIQ)130000
1418مقیاس پیامدهای رفتاری نوجوانان310000
1419مقیاس خود ـ ارزیابی در بحران‌های خانوادگی (F-COPES)240000
1420مقیاس نگرش در مورد ارائه مراقبت‌های دراز مدت (ATPLTC) 180000
1421پرسشنامه تعهد سازمانی (فرم کوتاه)80000
1422مقیاس خود کارآمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS)130000
1423مقیاس شکوفایی (FS)80000
1424مقیاس پرخاشگری آیزنک و ویلسون220000