برای آشنایی بیشتر با نحوه خريد لطفا راهنماي خريد از سايت را مطالعه نماييد. (راهنمای خرید)براي مشاهده توضيحات بيشتر روي سطر مورد نظر کليک نماييد

1001پرسشنامه کیفیت خواب160000
1002مقیاس ‌جهت‌گیری‌ مذهبی ‌آلپورت160000
1003پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش170000
1004چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)150000
1005پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)130000
1006مقیاس DASS-42210000
1007پرسشنامه استرس هری180000
1008مقیاس حل مشکل خانواده170000
1009آزمون هوش آدمک گودیناف90000
1010آزمون تصویر تن فیشر160000
1011پرسشنامه نقش جنسیتی بم180000
1012آزمون باورهای ‌غیرمنطقی جونز330000
1013پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون160000
1014پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ فرم بلند330000
1016آزمون SCL-90-R به همراه ترسیم نیم‌رخ روانی (پروفایل) 280000
1017مقیاس اضطراب بک130000
1018پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان160000
1019مقیاس اضطراب کودکان اسپنس300000
1020مقیاس کنترل عواطف200000
1021مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ80000
1022پرسشنامه هوش اجتماعی130000
1023پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت200000
1024آزمون‌ اضطراب رقابت در ورزش90000
1025پرسشنامه ابعاد هویت180000
1026پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرم‌کوتاه)270000
1027مقیاس اضطراب مرگ130000
1028مقیاس نیازهای اساسی ‌روان‌شناختی160000
1029آزمون اعتیاد به اینترنت140000
1030پرسشنامه ‌باورهای ‌وسواسی (OBQ-44)200000
1031پرسشنامه مهارت‌های هشیاری کنتاکی170000
1032پرسشنامه هشیاری فرایبرگ90000
1033مقیاس صمیمیت (IS)120000
1034پرسشنامه سازگاری بل240000
1035پرسشنامه ارزش‌های شوارتز210000
1036پرسشنامه رفتاری‌کودکان راتر ـ فرم معلم170000
1037پرسشنامه‌رفتاری کودکان راتر ـ فرم والدین140000
1038مقیاس تنهایی آشر140000
1039مقیاس خودکنترلی160000
1040پرسشنامه باور هراس گرینبرگ180000
1041پرسشنامه انگیزه درونی130000
1042پرسشنامه افکار اضطرابی سخنرانی130000
1043پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه120000
1044پرسشنامه افسردگی کلدبرگ100000
1045پرسشنامه خودنظم‌دهی تحصیلی160000
1046پرسشنامه گرایش به قدرت120000
1047پرسشنامه پرخاشگری باس و پری160000
1048پرسشنامه اعتیاد به سیگار60000
1049آزمون خودیاری اعتیاد100000
1050آزمون نگرش به تغذیه (فهرست نشانگان اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی)140000
1051پرسشنامه مکانیسم‌های دفاعی270000
1053آزمون رغبت‌سنج تحصیلی جان هالند180000
1054آزمون شخصیت MBTI270000
1055پرسشنامه هوش هیجانی شوت180000
1056منبع کنترل راتر (فرم کوتاه)80000
1057پرسشنامه نگرش فرزند به والدین170000
1058پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)250000
1059پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ250000
1060پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم‌کوتاه210000
1061پرسشنامه استرس شغلی (HSE)200000
1062پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14)130000
1063پرسشنامه کیفیت زندگی 36-SF170000
1064پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری آرنولد170000
1065پرسشنامه شیوه‌های‌فرزندپروری بامریند170000
1066مقیاس DASS-21140000
1067پرسشنامه شادکامی آکسفورد160000
1068پرسشنامه امیدواری اشنایدر100000
1069آزمون جهت‌گیری زندگی100000
1070پرسشنامه جو ورزشی90000
1071مقیاس اضطراب ورزشی120000
1072مقیاس جهت‌گیری اسناد عمومی100000
1073پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت (SDQ)370000
1074پرسشنامه سنجش نگرش‌های مذهبی170000
1075مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین100000
1076پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی180000
1077پرسشنامه ‌وسواس فکری ـ ‌عملی‌ ییل براون90000
1078پرسشنامه شخصیتی آیزنک 90 سوالی270000
1079مقیاس مقابله نوجوانان280000
1080پرسشنامه خودنظم‌دهی ورزشی170000
1081پرسشنامه شخصیت خلاق مدیران80000
1082پرسشنامه اختلال‌های مرتبط‌ با اضطراب ‌در کودکان250000
1083پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه90000
1084مقیاس تمایل کودکان به خودکنترلی100000
1085مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-11)90000
1086مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک160000
1087مقیاس عزت ‌نفس روچستر60000
1088مقیاس عزت‌ نفس حیطه‌های خاص60000
1089فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (IPFI)250000
1090فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (فرم کوتاه)90000
1091پرسشنامۀ شخصیتی سیاتل (SPQ)240000
1092مقیاس خودنظارتی130000
1093مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)130000
1094پرسشنامۀ انگیزه‌های ورزش (EMI-2)200000
1095پرسشنامه تکلیف‌گرایی و خودگرایی در ورزش90000
1096پرسشنامه ویژگی‌های شخصی اسپنس (PAQ)160000
1097مقیاس ارزیابی رابطه مادر ـ کودک290000
1098شاخص نگرش به زندگی (LRI)120000
1099پرسشنامه حل تعارض (CRQ)200000
1100پرسشنامه خودتوصیف‌گری بدنی180000
1101پرسشنامه طرح‌واره یانگ350000
1102مقیاس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان)90000
1103مقیاس خودبازداری140000
1104مقیاس انگیزۀ پیشرفت90000
1105مقیاس ناامیدی کودکان90000
1106پرسشنامة نظام باورها100000
1107پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران130000
1108مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی90000
1109مقیاس شیوه‌های تعارض در زناشویی اشتراوس290000
1110مقیاس استرس شغلی پرستاری200000
1111مقیاس اعتماد در روابط بین فردی120000
1112مقیاس امید در عرصه‌های خاص240000
1113مقیاس حمایت اجتماعی100000
1114مقیاس ارزیابی اختلال مانیا130000
1115مقیاس هویت قومی چندگانه80000
1116پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (WOCQ)250000
1117پرسشنامه افسردگی بک ـ 2 (BDI-II)130000
1118آزمون صداقت و راستگویی120000
1119ابزار سنجش خانواده (FAD)250000
1120پرسشنامه‌ ویژگی‌های ‌زنانگی ‌مردانگی (زناشویی)170000
1121پرسشنامه تحریف‌های شناختی130000
1122سیاهۀ ارزیابی خودکشی راجرز120000
1123سیاهۀ ارزیابی خودکشی یوفیت160000
1124مقیاس ترس از مرگ کالت ـ لستر130000
1125مقیاس خود ابرازی بزرگسالان180000
1126مهارت‌های اجتماعی نوجوانان200000
1127فهرست تجدید نظر شدۀ مشکلات حافظه و رفتار160000
1128مقیاس شادکامی مونش (MUNSH)140000
1129مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR)140000
1130پرسشنامه فعالیت داوطلبانه (VMI)180000
1131پرسشنامه احساس پیری (APQ)160000
1132مقیاس حمایت و استرس اجتماعی دوک (DUSOCS)130000
1133مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط معلمان220000
1134مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین220000
1135پرسشنامه رجحان شغلی (WPI)160000
1136مقیاس طرحوارۀ جنسی مردان200000
1137مقیاس طرحوارۀ جنسی زنان200000
1138شاخص عملکرد جنسی زنان140000
1139مقیاس منابع خانواده (FRS)140000
1140مقیاس نگرش نسبت به مربیان ورزشی (LSS)170000
1141مقیاس هویت ورزشی (AIMS)90000
1142مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (MSLSS)200000
1143مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (فرم کوتاه)60000
1144نیم‌رخ تجدیدنظرشدۀ نگرش نسبت به مرگ (DAPR)130000
1145آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R)240000
1146پرسشنامۀ حل مسئله (PSI)170000
1147مقیاس استرس پس از ضربه می‌سی‌سی‌پی180000
1148پرسشنامۀ رشد و تحول پس از سانحه (PTG)100000
1149پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری120000
1150پرسشنامه سنجش معنویت170000
1151پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی (CTDI)160000
1152مقیاس خودتاب‌آوری90000
1153مقیاس چند بعدی کمال‌گرایی فراست (FMPS)160000
1154مقیاس سرسختی روان‌شناختی130000
1155پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم بلند)140000
1156مقیاس تحمل پریشانی120000
1157مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجانی170000
1158پرسشنامه تعهد سازمانی130000
1159مقیاس ارزیابی کوتاه روان‌پزشکی120000
1160ابزار پیوند والدینی پارکر130000
1161پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته (DPI-R)180000
1162پرسشنامه معنویت (SQ)130000
1163مقیاس اضطراب ریاضی (MARS-R)120000
1164پرسشنامه سبک فردی (PSI)180000
1165پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI)90000
1166پرسشنامۀ تجربیات مربوط به روابط نزدیک (ECR-R)160000
1167پرسشنامۀ ارزش‌های مربوط به شغل100000
1168پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم بلند (OSI-R)300000
1169شاخص رضایت از زندگی سالمندان (LSI)100000
1170پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS)200000
1171پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس ـ فرم کوتاه (CISS-21)120000
1172مقیاس عشق آتشین (PLS)140000
1173مقیاس عشق آتشین ـ فرم کوتاه (PLS)90000
1174مقیاس نگرش‌های عشق (LAS)170000
1175مقیاس نگرش‌های عشق ـ فرم کوتاه (LAS-SF)130000
1176مقیاس انگیزش تحصیلی‌دانش‌آموزان (AMS)160000
1177مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS)160000
1178مقیاس رفتارهای کنترل‌گرایانه زن و شوهر (CBS)130000
1179مقیاس تفسیر مشکلات خانواده (CPS)140000
1180پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ)280000
1181پرسشنامه رضایت جنسی120000
1182مقیاس رابطه جنسی (SRS)130000
1183مقیاس سازگاری زناشویی (DAS)170000
1184مقیاس رضایت‌مندی خانواده (FSS)60000
1185پرسشنامه¬ افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS)220000
1186مقیاس افکار قالبی درباره مسائل جنسی مردان (SAMSS)220000
1187مقیاس خودکارآمدی مقابله با مشکلات200000
1188مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE-10)90000
1189پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج140000
1190مقیاس شیوه فرزندپروری پارکر (MOS)90000
1191پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (HSS-35)200000
1192مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS)200000
1193پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)200000
1194مقیاس اقدام برای رشد فردی (PGIS)60000
1195پرسشنامه‌سنجش‌مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان290000
1196مقیاس‌خودکارآمدی در تصمیم‌گیری‌شغلی (CDMSE-SF)130000
1197فهرست ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL)180000
1198مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی (BFNE)90000
1199پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI)210000
1200پرسشنامه سبک رهبری (LSS)100000
1201پرسشنامه کمال‌گرایی هیل280000
1202آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) 270000
1203مقیاس چند بعدی منبع کنترل لِونسون160000
1204آزمون شدت لکنت-3 در کودکان پیش دبستانی (SSI-3)240000
1205پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS)170000
1206پرسشنامه امید به زندگی180000
1207مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف(RSPWB) 310000
1208پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-20)100000
1209پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-10)90000
1210مقیاس تعارض زناشویی کنزاس (KMCS)140000
1211مقیاس رضایت زناشویی انریچ – 35200000
1212مقیاس سنجش کیفیت عزت نفس (SSES)90000
1213پرسشنامه هوش فرهنگی130000
1214پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر120000
1215مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان140000
1216مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز250000
1217مقیاس امنیت سازمانی پرستاران80000
1218آزمون تفاوت‌های معنایی نقش جنسی90000
1219مقیاس خودافشایی رابطه310000
1220پرسشنامه هوش معنوی (29عبارتی)170000
1221مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS)100000
1222مقیاس خود- ارزیابی افسردگی کودکان (DSRS)90000
1223شاخص بهزیستی فردی (PWI-A)80000
1224مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS)80000
1225مقیاس پذیرش باورهای غلط مربوط به خشونت خانگی90000
1226مقیاس دینداری در کار (FWS)90000
1227مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان120000
1228مقیاس چند بعدی جهت گیری ورزشکار (MSOS-25)130000
1229مقیاس انگیزه ورزش (SMS-28)170000
1230پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی (ACQ)80000
1231مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل (DCFS)160000
1232مقیاس گرایش به خودکشی نوجوانان (MAST)160000
1233مقیاس سنجش ترس از بیمارستان (HFRS)140000
1234پرسشنامه شخصیتی هگزاکو - 100 عبارتی (HEXACO-PI-R)310000
1235پرسشنامه دلایل زندگی (RFL)320000
1236پرسشنامه هوش اخلاقی210000
1237مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد (SOCRATES)120000
1238پرسشنامه هوش معنوی جامع370000
1239پرسشنامه سلامت‌ عمومی (GHQ-28)170000
1240مقیاس ادراک شیوه والدین (POPS)160000
1241مقیاس ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی کودک90000
1242پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (HEXACO-60)250000
1243آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی120000
1244پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه170000
1245پرسشنامه تعهد مذهبی90000
1246پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی160000
1247پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان180000
1248شاخص رضایت شغلی130000
1249مقیاس چند بعدی حس شوخ‌طبعی140000
1250مقیاس مدیریت تعارض170000
1251مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف- 18130000
1252پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI)180000
1253پرسشنامه دلبستگی پس از تولد (MPAS)130000
1254مقیاس قربانی شدن کودکان (VS)80000
1255مقیاس شیوع قلدری120000
1256پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)250000
1257پرسشنامه مشکلات غذا خوردن250000
1258مقیاس بهزیستی عمومی130000
1259مقیاس تجارب معنوی (DSES)120000
1260مقیاس رتبه بندی مانیا یانگ (YMRS)100000
1261پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES)120000
1262پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک (NPQ)200000
1263مقیاس سنجش بهزیستی افراد مبتلا به سرطان100000
1264مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS)90000
1265مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت (MHLC)180000
1266پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین140000
1267پرسشنامه امنیت شغلی180000
1268پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی90000
1269پرسشنامه عدالت سازمانی130000
1270آزمون پذیرش اجتماعی (SDS)180000
1271مقیاس پرستاری از بیمار در حال مرگ (EOLCAS)130000
1272مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 54 عبارتی220000
1273مقیاس اصلاح شده سبک های یادگیری کلب100000
1274پرسشنامه کیفیت زندگی SF-12120000
1275پرسشنامه فرسودگی تحصیلی120000
1276پرسشنامه خواهر- برادر200000
1277مقیاس سنجش روابط خواهر و برادر240000
1278پرسشنامه طرح واره یانگ 124 ماده‌ای270000
1279پرسشنامه بنیان های اخلاقی170000
1281آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)180000
1282مقیاس خودپنداره کودکان (SC)130000
1283پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ)220000
1284مقیاس افسردگی زونگ160000
1285مقیاس نگرش های ناکارامد- فرم بلند (DAS)210000
1286مقیاس نگرش‌های ناکارآمد در کودکان (DAS-C)100000
1287پرسشنامه تفکر ارجاعی (PTQ)100000
1288پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم مردان)160000
1289پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان)170000
1290مقیاس تاب آوری (CD-RISC)180000
1291مقیاس عقاید کودکان در مورد طلاق والدین (CBAPS)170000
1292مقیاس اضطراب مرگ (27 عبارتی)160000
1293پرسشنامه ادراک خدا290000
1294پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر130000
1295آزمون سرشت و منش (TCI-R)400000
1296پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند140000
1297مقیاس نگرانی تصویر بدنی (BICI)130000
1298پرسشنامه کوتاه توانمندی‌ها160000
1299مقیاس هیجان پذیری در تدریس (ETS)200000
1300کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)(WHOQOL-BREF)170000
1301پرسشنامه وسواس فکری، عملی (نسخه کودکان)130000
1302پرسشنامه تیپ شخصیتی D120000
1303پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کوتاه)80000
1304مقیاس استقامت و پایداری80000
1305مقیاس استقامت و پایداری (نسخه کوتاه)60000
1306مقیاس نگرش‌های مربوط به تغییر سازمانی (ATOCS)160000
1307پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ـ 100330000
1308پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)170000
1309مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS)130000
1310مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز)200000
1311پرسشنامه اهمال‌کاری130000
1312پرسشنامه احساس غربت (HQ)170000
1313پرسشنامه تنظیم تمرینات ورزش (BREQ-2)130000
1314پرسشنامه پاسخ به درد (PRI)210000
1315پرسشنامه حل مساله اجتماعی (SPSI)240000
1316پرسشنامه خودکارآمدی سیگار (SSEQ)100000
1317پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)60000
1318پرسشنامه روان‌درمانی مثبت (PPI)120000
1319پرسشنامه سازگاری خانواده (FCI)240000
1320مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان (YCSD)140000
1321پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (IDAI)290000
1322پرسشنامه خانواده افراد مبتلاً به اسکیزوفرنی (FQ)130000
1323پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ)140000
1324آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE)60000
1325پرسشنامه ویژگی‌های روانی دوران نوجوانی270000
1326مقیاس طرح‌واره‌های جنسی مردان210000
1327پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان)210000
1328پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم والدین)210000
1329پرسشنامه مشخصه‌های رهبری در گروه‌درمانی270000
1330پرسشنامه خودکارآمدی درد80000
1331مقیاس خرسندی زناشویی80000
1332پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد320000
1333چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R)310000
1334مقیاس سنجش افکارخودکشی بک140000
1335آزمون نقص توجه ـ بیش‌فعالی در بزرگسالان240000
1336مقیاس استرس پس از ضربه نیابی150000
1337مقیاس خودکنترلی (فرم کوتاه)90000
1338پرسشنامه آگاهی فراشناختی شنیداری130000
1339پرسشنامه عملکرد شغلی160000
1340مقیاس امید کودکان60000
1341شاخص مقابله جوانان160000
1342مقیاس خوردن وسواسی60000
1343مقیاس قدرت‌بخشی خانواده170000
1344پرسشنامه سرسختی روان‌شناختی کوباسا220000
1345مقیاس سبک‌های یادگیری گراشا ـ ریچمن290000
1346پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ 47270000
1347پرسشنامه شاخص تاب‌آوری خانواده (FHI)130000
1348پرسشنامه جرأت‌مندی راتاس (SRAS)160000
1349پرسشنامه اسنادهای شخصی برای کودکان130000
1350پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده (FILE)280000
1351پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپیلبرگر (STAI)220000
1352شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF)100000
1353مقیاس همدلی90000
1354پرسشنامه ناسازگاری در ازدواج بیرـ استرنبرگ (DQ)60000
1355پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت (BFI)240000
1356پرسشنامه مقابله خانواده (FAMCI)130000
1357گزارش کودکان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه (CROPS/PROPS)200000
1358مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT)180000
1359مقیاس تعادل عاطفه (ABS)80000
1360مقیاس قاطعیت در نواجوانان (ASA)160000
1361پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ)200000
1362مقیاس ارزیابی مسائل دوران نوجوانی (ACE)200000
1363پرسشنامه پرخاشگری (AI)150000
1364پرسشنامه تجزیه روان‌تنی (SDQ-20)120000
1365مقیاس تکانشی بودن (IS)100000
1366مقیاس ارزیابی هم‌وابستگی بک (BCAS)160000
1367مقیاس ارزیابی خودکنترلی کودکان (SCRS)170000
1368مقیاس کنترل اجتماعی ـ سیاسی (SPCS)90000
1369مقیاس مکان کنترل نوویکی ـ استریکلند (N-SLCS)200000
1370شاخص ناپایداری ازدواج (MIL)90000
1371پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)210000
1372مقیاس نگرش به خیانت (زناشویی)90000
1373مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD)160000
1374مقیاس جهت‌گیری‌های مربوط به شادکامی (OTH)100000
1376پرسشنامه رضایتمندی شغلی (JDI-72)250000
1377پرسشنامه احساسات مثبت (PFQ)90000
1378پرسشنامه سبک اسناد کودکان ـ نسخه تجدیدنظر شده (CASQ – R)130000
1379پرسشنامه شخصیت زاکرمن ـ کلمن (ZKPQ-50-CC)240000
1380مقیاس عزت نفس هری (HSS)160000
1381پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی (SAT)120000
1382مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی (COWD)90000
1383مقیاس شخصیت کودکی (CPS)180000
1384مقیاس سرمایه‌گذاری بدن (BIS)130000
1385پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ170000
1386مقیاس تحمل ناکامی160000
1387مقیاس هوش معنوی گیلان220000
1388مقیاس ادراک شایستگی کودکان هارتر160000
1389پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)170000
1390مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی (SSA)120000
1391پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده از دیدگاه نوجوان (A-FILE)220000
1392سیاهه ارجاع سلامت روان اورگون (OMHRC)140000
1393مقیاس ارزیابی انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده (FACES- III)200000
1394مقیاس آگاهی خانواده (FAS)90000
1395مقیاس جهت‌گیری اهداف زناشویی کانزاس (KMGOS)60000
1396مقیاس خودپنداره رفتاری کودکان (BSCS)140000
1397پرسشنامه امید به زندگی میلر210000
1398پرسشنامه چند ‌عاملی رهبری (MLQ)80000
1399پرسشنامه رفتار سازمانی ـ شهروندی (OCBI)80000
1400سنجش کیفیت خدمات (فرم کوتاه)90000
1401مقیاس خوشبختی در ازدواج (MHS)60000
1402پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم (FFS)280000
1403پرسشنامه سبک های دفاعی-40 (DSQ-40)210000
1404آزمون خوداظهاری ارتباط اجتماعی (SISST)170000
1405پرسشنامه کنار آمدن با بیماری برای والدین (CHIP)200000
1406پرسشنامه بررسی همسر به عنوان واسطه درمانی (STMI)200000
1407شاخص پیوند و تغییرپذیری خانواده (FACI8)120000
1408مقیاس تفکر تاملی (RTS)120000
1409مقیاس سوء استفاده جسمانی از همسر (PAPS)140000
1410مقیاس سوء استفاده غیرجسمانی از همسر (PASNP)140000
1411پرسشنامه باورهای رایج دانش‌آموزان (CIBS)200000
1412پرسشنامه به هم وابستگی (CODI)160000
1413پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ ـ واگنر (TSI)330000
1414مقیاس ترس اجتماعی در افراد اسکیزوفرنیک (SFS)160000
1415مقیاس خودکنترلی ادراک شده کودکان (CPSC)80000
1416پرسشنامه استقامت ذهنی (MTQ-48)220000
1417پرسشنامه وضوح تصویرسازی دیداری (VVIQ)90000
1418مقیاس پیامدهای رفتاری نوجوانان220000
1419مقیاس خود ـ ارزیابی در بحران‌های خانوادگی (F-COPES)170000
1420مقیاس نگرش در مورد ارائه مراقبت‌های دراز مدت (ATPLTC) 130000
1421پرسشنامه تعهد سازمانی (فرم کوتاه)60000
1422مقیاس خود کارآمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS)90000
1423مقیاس شکوفایی (FS)60000
1424مقیاس پرخاشگری آیزنک و ویلسون160000
1425مقیاس های ابهام مرزی350000
1426پرسشنامه جو سازمانی (OCM)280000
1427مقیاس آمادگی برانگیختگی (APS)70000
1428مقیاس درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده (FEICS)90000
1429پرسشنامه پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار کودکان دبستانی160000
1430پرسشنامه پایگاه هویت من بنیون و آدامز (EOM-EIS2)170000
1431پرسشنامه ادراک خطر در حین رانندگی170000
1432پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود (USAQ)120000
1433مقیاس