برای آشنایی بیشتر با نحوه خريد لطفا راهنماي خريد از سايت را مطالعه نماييد. (راهنمای خرید)براي مشاهده توضيحات بيشتر روي سطر مورد نظر کليک نماييد

1001پرسشنامه کیفیت خواب120000
1002مقیاس ‌جهت‌گیری‌ مذهبی ‌آلپورت120000
1003پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش130000
1004چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)120000
1005پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)100000
1006مقیاس DASS-42160000
1007پرسشنامه استرس هری140000
1008مقیاس حل مشکل خانواده130000
1009آزمون هوش آدمک گودیناف70000
1010آزمون تصویر تن فیشر120000
1011پرسشنامه نقش جنسیتی بم140000
1012آزمون باورهای ‌غیرمنطقی جونز250000
1013پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون120000
1014پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ فرم بلند250000
1016آزمون SCL-90-R به همراه ترسیم نیم‌رخ روانی (پروفایل) 220000
1017مقیاس اضطراب بک100000
1018پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان120000
1019مقیاس اضطراب کودکان اسپنس250000
1020مقیاس کنترل عواطف150000
1021مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ60000
1022پرسشنامه هوش اجتماعی100000
1023پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت150000
1024آزمون‌ اضطراب رقابت در ورزش70000
1025پرسشنامه ابعاد هویت140000
1026پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرم‌کوتاه)200000
1027مقیاس اضطراب مرگ100000
1028مقیاس نیازهای اساسی ‌روان‌شناختی120000
1029آزمون اعتیاد به اینترنت110000
1030پرسشنامه ‌باورهای ‌وسواسی (OBQ-44)160000
1031پرسشنامه مهارت‌های هشیاری کنتاکی130000
1032پرسشنامه هشیاری فرایبرگ70000
1033مقیاس صمیمیت (IS)90000
1034پرسشنامه سازگاری بل180000
1035پرسشنامه ارزش‌های شوارتز160000
1036پرسشنامه رفتاری‌کودکان راتر ـ فرم معلم130000
1037پرسشنامه‌رفتاری کودکان راتر ـ فرم والدین110000
1038مقیاس تنهایی آشر110000
1039مقیاس خودکنترلی120000
1040پرسشنامه باور هراس گرینبرگ140000
1041پرسشنامه انگیزه درونی100000
1042پرسشنامه افکار اضطرابی سخنرانی100000
1043پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه90000
1044پرسشنامه افسردگی کلدبرگ80000
1045پرسشنامه خودنظم‌دهی تحصیلی120000
1046پرسشنامه گرایش به قدرت90000
1047پرسشنامه پرخاشگری باس و پری130000
1048پرسشنامه اعتیاد به سیگار50000
1049آزمون خودیاری اعتیاد80000
1050آزمون نگرش به تغذیه (فهرست نشانگان اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی)110000
1051پرسشنامه مکانیسم‌های دفاعی200000
1053آزمون رغبت‌سنج تحصیلی جان هالند140000
1054آزمون شخصیت MBTI200000
1055پرسشنامه هوش هیجانی شوت140000
1056منبع کنترل راتر (فرم کوتاه)60000
1057پرسشنامه نگرش فرزند به والدین130000
1058پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)190000
1059پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ190000
1060پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم‌کوتاه160000
1061پرسشنامه استرس شغلی (HSE)150000
1062پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14)100000
1063پرسشنامه کیفیت زندگی 36-SF130000
1064پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری آرنولد130000
1065پرسشنامه شیوه‌های‌فرزندپروری بامریند130000
1066مقیاس DASS-21110000
1067پرسشنامه شادکامی آکسفورد120000
1068پرسشنامه امیدواری اشنایدر80000
1069آزمون جهت‌گیری زندگی80000
1070پرسشنامه جو ورزشی70000
1071مقیاس اضطراب ورزشی90000
1072مقیاس جهت‌گیری اسناد عمومی80000
1073پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت (SDQ)280000
1074پرسشنامه سنجش نگرش‌های مذهبی130000
1075مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین80000
1076پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی140000
1077پرسشنامه ‌وسواس فکری ـ ‌عملی‌ ییل براون70000
1078پرسشنامه شخصیتی آیزنک 90 سوالی200000
1079مقیاس مقابله نوجوانان210000
1080پرسشنامه خودنظم‌دهی ورزشی130000
1081پرسشنامه شخصیت خلاق مدیران60000
1082پرسشنامه اختلال‌های مرتبط‌ با اضطراب ‌در کودکان200000
1083پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه70000
1084مقیاس تمایل کودکان به خودکنترلی80000
1085مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-11)70000
1086مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک120000
1087مقیاس عزت ‌نفس روچستر50000
1088مقیاس عزت‌ نفس حیطه‌های خاص50000
1089فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (IPFI)190000
1090فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (فرم کوتاه)70000
1091پرسشنامۀ شخصیتی سیاتل (SPQ)180000
1092مقیاس خودنظارتی100000
1093مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)100000
1094پرسشنامۀ انگیزه‌های ورزش (EMI-2)150000
1095پرسشنامه تکلیف‌گرایی و خودگرایی در ورزش70000
1096پرسشنامه ویژگی‌های شخصی اسپنس (PAQ)120000
1097مقیاس ارزیابی رابطه مادر ـ کودک220000
1098شاخص نگرش به زندگی (LRI)90000
1099پرسشنامه حل تعارض (CRQ)150000
1100پرسشنامه خودتوصیف‌گری بدنی140000
1101پرسشنامه طرح‌واره یانگ260000
1102مقیاس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان)70000
1103مقیاس خودبازداری110000
1104مقیاس انگیزۀ پیشرفت70000
1105مقیاس ناامیدی کودکان70000
1106پرسشنامة نظام باورها80000
1107پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران100000
1108مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی70000
1109مقیاس شیوه‌های تعارض در زناشویی اشتراوس220000
1110مقیاس استرس شغلی پرستاری160000
1111مقیاس اعتماد در روابط بین فردی90000
1112مقیاس امید در عرصه‌های خاص180000
1113مقیاس حمایت اجتماعی80000
1114مقیاس ارزیابی اختلال مانیا100000
1115مقیاس هویت قومی چندگانه60000
1116پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (WOCQ)200000
1117پرسشنامه افسردگی بک ـ 2 (BDI-II)100000
1118آزمون صداقت و راستگویی90000
1119ابزار سنجش خانواده (FAD)190000
1120پرسشنامه‌ ویژگی‌های ‌زنانگی ‌مردانگی (زناشویی)130000
1121پرسشنامه تحریف‌های شناختی100000
1122سیاهۀ ارزیابی خودکشی راجرز90000
1123سیاهۀ ارزیابی خودکشی یوفیت120000
1124مقیاس ترس از مرگ کالت ـ لستر100000
1125مقیاس خود ابرازی بزرگسالان140000
1126مهارت‌های اجتماعی نوجوانان150000
1127فهرست تجدید نظر شدۀ مشکلات حافظه و رفتار120000
1128مقیاس شادکامی مونش (MUNSH)120000
1129مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR)110000
1130پرسشنامه فعالیت داوطلبانه (VMI)140000
1131پرسشنامه احساس پیری (APQ)120000
1132مقیاس حمایت و استرس اجتماعی دوک (DUSOCS)100000
1133مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط معلمان170000
1134مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین170000
1135پرسشنامه رجحان شغلی (WPI)120000
1136مقیاس طرحوارۀ جنسی مردان150000
1137مقیاس طرحوارۀ جنسی زنان150000
1138شاخص عملکرد جنسی زنان110000
1139مقیاس منابع خانواده (FRS)110000
1140مقیاس نگرش نسبت به مربیان ورزشی (LSS)130000
1141مقیاس هویت ورزشی (AIMS)70000
1142مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (MSLSS)150000
1143مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (فرم کوتاه)50000
1144نیم‌رخ تجدیدنظرشدۀ نگرش نسبت به مرگ (DAPR)100000
1145آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R)180000
1146پرسشنامۀ حل مسئله (PSI)130000
1147مقیاس استرس پس از ضربه می‌سی‌سی‌پی150000
1148پرسشنامۀ رشد و تحول پس از سانحه (PTG)80000
1149پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری90000
1150پرسشنامه سنجش معنویت130000
1151پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی (CTDI)120000
1152مقیاس خودتاب‌آوری70000
1153مقیاس چند بعدی کمال‌گرایی فراست (FMPS)100000
1154مقیاس سرسختی روان‌شناختی80000
1155پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم بلند)90000
1156مقیاس تحمل پریشانی70000
1157مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجانی110000
1158پرسشنامه تعهد سازمانی80000
1159مقیاس ارزیابی کوتاه روان‌پزشکی80000
1160ابزار پیوند والدینی پارکر80000
1161پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته (DPI-R)120000
1162پرسشنامه معنویت (SQ)90000
1163مقیاس اضطراب ریاضی (MARS-R)75000
1164پرسشنامه سبک فردی (PSI)120000
1165پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI)60000
1166پرسشنامۀ تجربیات مربوط به روابط نزدیک (ECR-R)100000
1167پرسشنامۀ ارزش‌های مربوط به شغل65000
1168پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم بلند (OSI-R)200000
1169شاخص رضایت از زندگی سالمندان (LSI)60000
1170پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS)130000
1171پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس ـ فرم کوتاه (CISS-21)80000
1172مقیاس عشق آتشین (PLS)90000
1173مقیاس عشق آتشین ـ فرم کوتاه (PLS)50000
1174مقیاس نگرش‌های عشق (LAS)100000
1175مقیاس نگرش‌های عشق ـ فرم کوتاه (LAS-SF)75000
1176مقیاس انگیزش تحصیلی‌دانش‌آموزان (AMS)100000
1177مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS)100000
1178مقیاس رفتارهای کنترل‌گرایانه زن و شوهر (CBS)75000
1179مقیاس تفسیر مشکلات خانواده (CPS)80000
1180پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ)180000
1181پرسشنامه رضایت جنسی70000
1182مقیاس رابطه جنسی (SRS)80000
1183مقیاس سازگاری زناشویی (DAS)100000
1184مقیاس رضایت‌مندی خانواده (FSS)40000
1185پرسشنامه¬ افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS)150000
1186مقیاس افکار قالبی درباره مسائل جنسی مردان (SAMSS)150000
1187مقیاس خودکارآمدی مقابله با مشکلات130000
1188مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE-10)60000
1189پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج90000
1190مقیاس شیوه فرزندپروری پارکر (MOS)60000
1191پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (HSS-35)100000
1192مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS)130000
1193پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)130000
1194مقیاس اقدام برای رشد فردی (PGIS)40000
1195پرسشنامه‌سنجش‌مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان190000
1196مقیاس‌خودکارآمدی در تصمیم‌گیری‌شغلی (CDMSE-SF)80000
1197فهرست ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL)120000
1198مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی (BFNE)60000
1199پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI)140000
1200پرسشنامه سبک رهبری (LSS)70000
1201پرسشنامه کمال‌گرایی هیل210000
1202آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) 200000
1203مقیاس چند بعدی منبع کنترل لِونسون120000
1204آزمون شدت لکنت-3 در کودکان پیش دبستانی (SSI-3)180000
1205پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS)130000
1206پرسشنامه امید به زندگی140000
1207مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف(RSPWB) 230000
1208پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-20)90000
1209پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-10)70000
1210مقیاس تعارض زناشویی کنزاس (KMCS)110000
1211مقیاس رضایت زناشویی انریچ – 35150000
1212مقیاس سنجش کیفیت عزت نفس (SSES)70000
1213پرسشنامه هوش فرهنگی100000
1214پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر90000
1215مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان110000
1216مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز190000
1217مقیاس امنیت سازمانی پرستاران60000
1218آزمون تفاوت‌های معنایی نقش جنسی70000
1219مقیاس خودافشایی رابطه230000
1220پرسشنامه هوش معنوی (29عبارتی)130000
1221مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS)80000
1222مقیاس خود- ارزیابی افسردگی کودکان (DSRS)70000
1223شاخص بهزیستی فردی (PWI-A)60000
1224مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS)60000
1225مقیاس پذیرش باورهای غلط مربوط به خشونت خانگی70000
1226مقیاس دینداری در کار (FWS)70000
1227مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان90000
1228مقیاس چند بعدی جهت گیری ورزشکار (MSOS-25)100000
1229مقیاس انگیزه ورزش (SMS-28)130000
1230پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی (ACQ)60000
1231مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل (DCFS)120000
1232مقیاس گرایش به خودکشی نوجوانان (MAST)120000
1233مقیاس سنجش ترس از بیمارستان (HFRS)110000
1234پرسشنامه شخصیتی هگزاکو - 100 عبارتی (HEXACO-PI-R)230000
1235پرسشنامه دلایل زندگی (RFL)170000
1236پرسشنامه هوش اخلاقی160000
1237مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد (SOCRATES)90000
1238پرسشنامه هوش معنوی جامع280000
1239پرسشنامه سلامت‌ عمومی (GHQ-28)130000
1240مقیاس ادراک شیوه والدین (POPS)120000
1241مقیاس ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی کودک70000
1242پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (HEXACO-60)190000
1243آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی90000
1244پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه130000
1245پرسشنامه تعهد مذهبی70000
1246پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی120000
1247پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان140000
1248شاخص رضایت شغلی100000
1249مقیاس چند بعدی حس شوخ‌طبعی110000
1250مقیاس مدیریت تعارض130000
1251مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف- 18100000
1252پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI)140000
1253پرسشنامه دلبستگی پس از تولد (MPAS)100000
1254مقیاس قربانی شدن کودکان (VS)60000
1255مقیاس شیوع قلدری90000
1256پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)190000
1257پرسشنامه مشکلات غذا خوردن190000
1258مقیاس بهزیستی عمومی100000
1259مقیاس تجارب معنوی (DSES)90000
1260مقیاس رتبه بندی مانیا یانگ (YMRS)80000
1261پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES)90000
1262پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک (NPQ)150000
1263مقیاس سنجش بهزیستی افراد مبتلا به سرطان80000
1264مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS)70000
1265مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت (MHLC)140000
1266پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین110000
1267پرسشنامه امنیت شغلی140000
1268پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی70000
1269پرسشنامه عدالت سازمانی100000
1270آزمون پذیرش اجتماعی (SDS)140000
1271مقیاس پرستاری از بیمار در حال مرگ (EOLCAS)100000
1272مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 54 عبارتی170000
1273مقیاس اصلاح شده سبک های یادگیری کلب80000
1274پرسشنامه کیفیت زندگی SF-1290000
1275پرسشنامه فرسودگی تحصیلی90000
1276پرسشنامه خواهر- برادر150000
1277مقیاس سنجش روابط خواهر و برادر180000
1278پرسشنامه طرح واره یانگ 124 ماده‌ای200000
1279پرسشنامه بنیان های اخلاقی130000
1281آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)140000
1282مقیاس خودپنداره کودکان (SC)100000
1283پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ)170000
1284مقیاس افسردگی زونگ120000
1285مقیاس نگرش های ناکارامد- فرم بلند (DAS)160000
1286مقیاس نگرش‌های ناکارآمد در کودکان (DAS-C)80000
1287پرسشنامه تفکر ارجاعی (PTQ)80000
1288پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم مردان)120000
1289پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان)130000
1290مقیاس تاب آوری (CD-RISC)140000
1291مقیاس عقاید کودکان در مورد طلاق والدین (CBAPS)130000
1292مقیاس اضطراب مرگ (27 عبارتی)120000
1293پرسشنامه ادراک خدا220000
1294پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر100000
1295آزمون سرشت و منش (TCI-R)300000
1296پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند110000
1297مقیاس نگرانی تصویر بدنی (BICI)100000
1298پرسشنامه کوتاه توانمندی‌ها120000
1299مقیاس هیجان پذیری در تدریس (ETS)150000
1300کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)(WHOQOL-BREF)130000
1301پرسشنامه وسواس فکری، عملی (نسخه کودکان)100000
1302پرسشنامه تیپ شخصیتی D90000
1303پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کوتاه)60000
1304مقیاس استقامت و پایداری60000
1305مقیاس استقامت و پایداری (نسخه کوتاه)50000
1306مقیاس نگرش‌های مربوط به تغییر سازمانی (ATOCS)120000
1307پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ـ 100250000
1308پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)130000
1309مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS)100000
1310مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز)150000
1311پرسشنامه اهمال‌کاری100000
1312پرسشنامه احساس غربت (HQ)130000
1313پرسشنامه تنظیم تمرینات ورزش (BREQ-2)100000
1314پرسشنامه پاسخ به درد (PRI)160000
1315پرسشنامه حل مساله اجتماعی (SPSI)180000
1316پرسشنامه خودکارآمدی سیگار (SSEQ)80000
1317پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)50000
1318پرسشنامه روان‌درمانی مثبت (PPI)90000
1319پرسشنامه سازگاری خانواده (FCI)180000
1320مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان (YCSD)110000
1321پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (IDAI)220000
1322پرسشنامه خانواده افراد مبتلاً به اسکیزوفرنی (FQ)100000
1323پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ)110000
1324آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE)50000
1325پرسشنامه ویژگی‌های روانی دوران نوجوانی200000
1326مقیاس طرح‌واره‌های جنسی مردان160000
1327پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان)160000
1328پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم والدین)160000
1329پرسشنامه مشخصه‌های رهبری در گروه‌درمانی200000
1330پرسشنامه خودکارآمدی درد60000
1331مقیاس خرسندی زناشویی60000
1332پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد240000
1333چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R)230000
1334مقیاس سنجش افکارخودکشی بک110000
1335آزمون نقص توجه ـ بیش‌فعالی در بزرگسالان180000
1336مقیاس استرس پس از ضربه نیابی120000
1337مقیاس خودکنترلی (فرم کوتاه)70000
1338پرسشنامه آگاهی فراشناختی شنیداری100000
1339پرسشنامه عملکرد شغلی120000
1340مقیاس امید کودکان50000
1341شاخص مقابله جوانان120000
1342مقیاس خوردن وسواسی50000
1343مقیاس قدرت‌بخشی خانواده130000
1344پرسشنامه سرسختی روان‌شناختی کوباسا170000
1345مقیاس سبک‌های یادگیری گراشا ـ ریچمن220000
1346پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ 47200000
1347پرسشنامه شاخص تاب‌آوری خانواده (FHI)100000
1348پرسشنامه جرأت‌مندی راتاس (SRAS)120000
1349پرسشنامه اسنادهای شخصی برای کودکان100000
1350پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده (FILE)210000
1351پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپیلبرگر (STAI)180000
1352شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF)80000
1353مقیاس همدلی70000
1354پرسشنامه ناسازگاری در ازدواج بیرـ استرنبرگ (DQ)50000
1355پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت (BFI)180000
1356پرسشنامه مقابله خانواده (FAMCI)100000
1357گزارش کودکان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه (CROPS/PROPS)160000
1358مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT)150000
1359مقیاس تعادل عاطفه (ABS)60000
1360مقیاس قاطعیت در نواجوانان (ASA)120000
1361پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ)150000
1362مقیاس ارزیابی مسائل دوران نوجوانی (ACE)150000
1363پرسشنامه پرخاشگری (AI)120000
1364پرسشنامه تجزیه روان‌تنی (SDQ-20)90000
1365مقیاس تکانشی بودن (IS)80000
1366مقیاس ارزیابی هم‌وابستگی بک (BCAS)130000
1367مقیاس ارزیابی خودکنترلی کودکان (SCRS)130000
1368مقیاس کنترل اجتماعی ـ سیاسی (SPCS)70000
1369مقیاس مکان کنترل نوویکی ـ استریکلند (N-SLCS)150000
1370شاخص ناپایداری ازدواج (MIL)70000
1371پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)160000
1372مقیاس نگرش به خیانت (زناشویی)70000
1373مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD)120000
1374مقیاس جهت‌گیری‌های مربوط به شادکامی (OTH)80000
1376پرسشنامه رضایتمندی شغلی (JDI-72)190000
1377پرسشنامه احساسات مثبت (PFQ)70000
1378پرسشنامه سبک اسناد کودکان ـ نسخه تجدیدنظر شده (CASQ – R)100000
1379پرسشنامه شخصیت زاکرمن ـ کلمن (ZKPQ-50-CC)180000
1380مقیاس عزت نفس هری (HSS)120000
1381پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی (SAT)90000
1382مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی (COWD)70000
1383مقیاس شخصیت کودکی (CPS)140000
1384مقیاس سرمایه‌گذاری بدن (BIS)100000
1385پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ130000
1386مقیاس تحمل ناکامی120000
1387مقیاس هوش معنوی گیلان170000
1388مقیاس ادراک شایستگی کودکان هارتر120000
1389پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)130000
1390مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی (SSA)90000
1391پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده از دیدگاه نوجوان (A-FILE)170000
1392سیاهه ارجاع سلامت روان اورگون (OMHRC)110000
1393مقیاس ارزیابی انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده (FACES- III)150000
1394مقیاس آگاهی خانواده (FAS)70000
1395مقیاس جهت‌گیری اهداف زناشویی کانزاس (KMGOS)50000
1396مقیاس خودپنداره رفتاری کودکان (BSCS)110000
1397پرسشنامه امید به زندگی میلر160000
1398پرسشنامه چند ‌عاملی رهبری (MLQ)60000
1399پرسشنامه رفتار سازمانی ـ شهروندی (OCBI)60000
1400سنجش کیفیت خدمات (فرم کوتاه)70000
1401مقیاس خوشبختی در ازدواج (MHS)50000
1402پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم (FFS)210000
1403پرسشنامه سبک های دفاعی-40 (DSQ-40)160000
1404آزمون خوداظهاری ارتباط اجتماعی (SISST)130000
1405پرسشنامه کنار آمدن با بیماری برای والدین (CHIP)150000
1406پرسشنامه بررسی همسر به عنوان واسطه درمانی (STMI)150000
1407شاخص پیوند و تغییرپذیری خانواده (FACI8)90000
1408مقیاس تفکر تاملی (RTS)90000
1409مقیاس سوء استفاده جسمانی از همسر (PAPS)110000
1410مقیاس سوء استفاده غیرجسمانی از همسر (PASNP)110000
1411پرسشنامه باورهای رایج دانش‌آموزان (CIBS)150000
1412پرسشنامه به هم وابستگی (CODI)120000
1413پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ ـ واگنر (TSI)250000
1414مقیاس ترس اجتماعی در افراد اسکیزوفرنیک (SFS)120000
1415مقیاس خودکنترلی ادراک شده کودکان (CPSC)60000
1416پرسشنامه استقامت ذهنی (MTQ-48)170000
1417پرسشنامه وضوح تصویرسازی دیداری (VVIQ)70000
1418مقیاس پیامدهای رفتاری نوجوانان170000
1419مقیاس خود ـ ارزیابی در بحران‌های خانوادگی (F-COPES)130000
1420مقیاس نگرش در مورد ارائه مراقبت‌های دراز مدت (ATPLTC) 100000
1421پرسشنامه تعهد سازمانی (فرم کوتاه)50000
1422مقیاس خود کارآمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS)70000
1423مقیاس شکوفایی (FS)50000
1424مقیاس پرخاشگری آیزنک و ویلسون130000
1425مقیاس های ابهام مرزی260000
1426پرسشنامه جو سازمانی (OCM)210000
1427مقیاس آمادگی برانگیختگی (APS)50000
1428مقیاس درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده (FEICS)70000
1429پرسشنامه پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار کودکان دبستانی120000
1430پرسشنامه پایگاه هویت من بنیون و آدامز (EOM-EIS2)180000
1431پرسشنامه ادراک خطر در حین رانندگی130000
1432پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود (USAQ)90000
1433مقیاس باورهای غذایی غیر منطقی (IFB)180000