برای آشنایی بیشتر با نحوه خريد لطفا راهنماي خريد از سايت را مطالعه نماييد. (راهنمای خرید)براي مشاهده توضيحات بيشتر روي سطر مورد نظر کليک نماييد

1001پرسشنامه کیفیت خواب100000
1002مقیاس ‌جهت‌گیری‌ مذهبی ‌آلپورت100000
1003پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش90000
1004چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)90000
1005پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)80000
1006مقیاس DASS-42130000
1007پرسشنامه استرس هری110000
1008مقیاس حل مشکل خانواده100000
1009آزمون هوش آدمک گودیناف50000
1010آزمون تصویر تن فیشر80000
1011پرسشنامه نقش جنسیتی بم80000
1012آزمون باورهای ‌غیرمنطقی جونز200000
1013پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون100000
1014پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ فرم بلند200000
1016آزمون SCL-90-R به همراه ترسیم نیم‌رخ روانی (پروفایل) 180000
1017مقیاس اضطراب بک70000
1018پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان100000
1019مقیاس اضطراب کودکان اسپنس170000
1020مقیاس کنترل عواطف130000
1021مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ40000
1022پرسشنامه هوش اجتماعی80000
1023پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت100000
1024آزمون‌ اضطراب رقابت در ورزش60000
1025پرسشنامه ابعاد هویت120000
1026پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرم‌کوتاه)150000
1027مقیاس اضطراب مرگ90000
1028مقیاس نیازهای اساسی ‌روان‌شناختی100000
1029آزمون اعتیاد به اینترنت90000
1030پرسشنامه ‌باورهای ‌وسواسی (OBQ-44)130000
1031پرسشنامه مهارت‌های هشیاری کنتاکی120000
1032پرسشنامه هشیاری فرایبرگ60000
1033مقیاس صمیمیت (IS)70000
1034پرسشنامه سازگاری بل140000
1035پرسشنامه ارزش‌های شوارتز130000
1036پرسشنامه رفتاری‌کودکان راتر ـ فرم معلم100000
1037پرسشنامه‌رفتاری کودکان راتر ـ فرم والدین90000
1038مقیاس تنهایی آشر90000
1039مقیاس خودکنترلی100000
1040پرسشنامه باور هراس گرینبرگ120000
1041پرسشنامه انگیزه درونی90000
1042پرسشنامه افکار اضطرابی سخنرانی80000
1043پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه70000
1044پرسشنامه افسردگی کلدبرگ60000
1045پرسشنامه خودنظم‌دهی تحصیلی100000
1046پرسشنامه گرایش به قدرت60000
1047پرسشنامه پرخاشگری باس و پری110000
1048پرسشنامه اعتیاد به سیگار40000
1049آزمون خودیاری اعتیاد70000
1050آزمون نگرش به تغذیه (فهرست نشانگان اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی)100000
1051پرسشنامه مکانیسم‌های دفاعی160000
1053آزمون رغبت‌سنج تحصیلی جان هالند90000
1054آزمون شخصیت MBTI170000
1055پرسشنامه هوش هیجانی شوت120000
1056منبع کنترل راتر (فرم کوتاه)40000
1057پرسشنامه نگرش فرزند به والدین100000
1058پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)150000
1059پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ150000
1060پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم‌کوتاه130000
1061پرسشنامه استرس شغلی (HSE)100000
1062پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14)80000
1063پرسشنامه کیفیت زندگی 36-SF110000
1064پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری آرنولد100000
1065پرسشنامه شیوه‌های‌فرزندپروری بامریند110000
1066مقیاس DASS-2190000
1067پرسشنامه شادکامی آکسفورد100000
1068پرسشنامه امیدواری اشنایدر70000
1069آزمون جهت‌گیری زندگی50000
1070پرسشنامه جو ورزشی60000
1071مقیاس اضطراب ورزشی80000
1072مقیاس جهت‌گیری اسناد عمومی60000
1073پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت (SDQ)250000
1074پرسشنامه سنجش نگرش‌های مذهبی120000
1075مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین70000
1076پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی110000
1077پرسشنامه ‌وسواس فکری ـ ‌عملی‌ ییل براون60000
1078پرسشنامه شخصیتی آیزنک 90 سوالی130000
1079مقیاس مقابله نوجوانان190000
1080پرسشنامه خودنظم‌دهی ورزشی100000
1081پرسشنامه شخصیت خلاق مدیران50000
1082پرسشنامه اختلال‌های مرتبط‌ با اضطراب ‌در کودکان190000
1083پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه60000
1084مقیاس تمایل کودکان به خودکنترلی70000
1085مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-11)60000
1086مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک90000
1087مقیاس عزت ‌نفس روچستر40000
1088مقیاس عزت‌ نفس حیطه‌های خاص40000
1089فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (IPFI)180000
1090فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (فرم کوتاه)60000
1091پرسشنامۀ شخصیتی سیاتل (SPQ)160000
1092مقیاس خودنظارتی75000
1093مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)75000
1094پرسشنامۀ انگیزه‌های ورزش (EMI-2)130000
1095پرسشنامه تکلیف‌گرایی و خودگرایی در ورزش60000
1096پرسشنامه ویژگی‌های شخصی اسپنس (PAQ)100000
1097مقیاس ارزیابی رابطه مادر ـ کودک180000
1098شاخص نگرش به زندگی (LRI)80000
1099پرسشنامه حل تعارض (CRQ)130000
1100پرسشنامه خودتوصیف‌گری بدنی120000
1101پرسشنامه طرح‌واره یانگ230000
1102مقیاس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان)50000
1103مقیاس خودبازداری 90000
1104مقیاس انگیزۀ پیشرفت 60000
1105مقیاس ناامیدی کودکان 60000
1106پرسشنامة نظام باورها60000
1107پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران90000
1108مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی60000
1109مقیاس شیوه‌های تعارض در زناشویی اشتراوس190000
1110مقیاس استرس شغلی پرستاری150000
1111مقیاس اعتماد در روابط بین فردی70000
1112مقیاس امید در عرصه‌های خاص160000
1113مقیاس حمایت اجتماعی70000
1114مقیاس ارزیابی اختلال مانیا70000
1115مقیاس هویت قومی چندگانه50000
1116پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (WOCQ)170000
1117پرسشنامه افسردگی بک ـ 2 (BDI-II)80000
1118آزمون صداقت و راستگویی70000
1119ابزار سنجش خانواده (FAD)160000
1120پرسشنامه‌ ویژگی‌های ‌زنانگی ‌مردانگی (زناشویی)110000
1121پرسشنامه تحریف‌های شناختی90000
1122سیاهۀ ارزیابی خودکشی راجرز80000
1123سیاهۀ ارزیابی خودکشی یوفیت100000
1124مقیاس ترس از مرگ کالت ـ لستر95000
1125مقیاس خود ابرازی بزرگسالان120000
1126مهارت‌های اجتماعی نوجوانان120000
1127فهرست تجدید نظر شدۀ مشکلات حافظه و رفتار100000
1128مقیاس شادکامی مونش (MUNSH)90000
1129مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR)90000
1130پرسشنامه فعالیت داوطلبانه (VMI)100000
1131پرسشنامه احساس پیری (APQ)100000
1132مقیاس حمایت و استرس اجتماعی دوک (DUSOCS)90000
1133مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط معلمان150000
1134مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین150000
1135پرسشنامه رجحان شغلی (WPI)90000
1136مقیاس طرحوارۀ جنسی مردان120000
1137مقیاس طرحوارۀ جنسی زنان120000
1138شاخص عملکرد جنسی زنان90000
1139مقیاس منابع خانواده (FRS)90000
1140مقیاس نگرش نسبت به مربیان ورزشی (LSS)100000
1141مقیاس هویت ورزشی (AIMS)55000
1142مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (MSLSS)130000
1143مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (فرم کوتاه)40000
1144نیم‌رخ تجدیدنظرشدۀ نگرش نسبت به مرگ (DAPR)100000
1145آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R)150000
1146پرسشنامۀ حل مسئله (PSI)110000
1147مقیاس استرس پس از ضربه می‌سی‌سی‌پی120000
1148پرسشنامۀ رشد و تحول پس از سانحه (PTG)70000
1149پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری85000
1150پرسشنامه سنجش معنویت120000
1151پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی (CTDI)110000
1152مقیاس خودتاب‌آوری60000
1153مقیاس چند بعدی کمال‌گرایی فراست (FMPS)100000
1154مقیاس سرسختی روان‌شناختی80000
1155پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم بلند)90000
1156مقیاس تحمل پریشانی70000
1157مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجانی110000
1158پرسشنامه تعهد سازمانی80000
1159مقیاس ارزیابی کوتاه روان‌پزشکی80000
1160ابزار پیوند والدینی پارکر80000
1161پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته (DPI-R)120000
1162پرسشنامه معنویت (SQ)90000
1163مقیاس اضطراب ریاضی (MARS-R)75000
1164پرسشنامه سبک فردی (PSI)120000
1165پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI)60000
1166پرسشنامۀ تجربیات مربوط به روابط نزدیک (ECR-R)100000
1167پرسشنامۀ ارزش‌های مربوط به شغل65000
1168پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم بلند (OSI-R)200000
1169شاخص رضایت از زندگی سالمندان (LSI)60000
1170پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS)130000
1171پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس ـ فرم کوتاه (CISS-21)80000
1172مقیاس عشق آتشین (PLS)90000
1173مقیاس عشق آتشین ـ فرم کوتاه (PLS)50000
1174مقیاس نگرش‌های عشق (LAS)100000
1175مقیاس نگرش‌های عشق ـ فرم کوتاه (LAS-SF)75000
1176مقیاس انگیزش تحصیلی‌دانش‌آموزان (AMS)100000
1177مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS)100000
1178مقیاس رفتارهای کنترل‌گرایانه زن و شوهر (CBS)75000
1179مقیاس تفسیر مشکلات خانواده (CPS)80000
1180پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ)180000
1181پرسشنامه رضایت جنسی70000
1182مقیاس رابطه جنسی (SRS)80000
1183مقیاس سازگاری زناشویی (DAS)100000
1184مقیاس رضایت‌مندی خانواده (FSS)40000
1185پرسشنامه¬ افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS)150000
1186مقیاس افکار قالبی درباره مسائل جنسی مردان (SAMSS)150000
1187مقیاس خودکارآمدی مقابله با مشکلات130000
1188مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE-10)60000
1189پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج90000
1190مقیاس شیوه فرزندپروری پارکر (MOS)60000
1191پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (HSS-35)100000
1192مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS)130000
1193پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)130000
1194مقیاس اقدام برای رشد فردی (PGIS)40000
1195پرسشنامه‌سنجش‌مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان190000
1196مقیاس‌خودکارآمدی در تصمیم‌گیری‌شغلی (CDMSE-SF)80000
1197فهرست ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL)120000
1198مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی (BFNE)60000
1199پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI)140000
1200پرسشنامه سبک رهبری (LSS)70000
1201پرسشنامه کمال‌گرایی هیل180000
1202آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) 170000
1203مقیاس چند بعدی منبع کنترل لِونسون100000
1204آزمون شدت لکنت-3 در کودکان پیش دبستانی (SSI-3)160000
1205پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS)100000
1206پرسشنامه امید به زندگی120000
1207مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف(RSPWB) 190000
1208پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-20)80000
1209پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-10)60000
1210مقیاس تعارض زناشویی کنزاس (KMCS)90000
1211مقیاس رضایت زناشویی انریچ – 35120000
1212مقیاس سنجش کیفیت عزت نفس (SSES)60000
1213پرسشنامه هوش فرهنگی80000
1214پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر70000
1215مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان90000
1216مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز160000
1217مقیاس امنیت سازمانی پرستاران50000
1218آزمون تفاوت‌های معنایی نقش جنسی60000
1219مقیاس خودافشایی رابطه190000
1220پرسشنامه هوش معنوی (29عبارتی)110000
1221مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS)70000
1222مقیاس خود- ارزیابی افسردگی کودکان (DSRS)60000
1223شاخص بهزیستی فردی (PWI-A)50000
1224مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS)50000
1225مقیاس پذیرش باورهای غلط مربوط به خشونت خانگی60000
1226مقیاس دینداری در کار (FWS)60000
1227مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان80000
1228مقیاس چند بعدی جهت گیری ورزشکار (MSOS-25)80000
1229مقیاس انگیزه ورزش (SMS-28)100000
1230پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی (ACQ)50000
1231مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل (DCFS)100000
1232مقیاس گرایش به خودکشی نوجوانان (MAST)100000
1233مقیاس سنجش ترس از بیمارستان (HFRS)90000
1234پرسشنامه شخصیتی هگزاکو - 100 عبارتی (HEXACO-PI-R)200000
1235پرسشنامه دلایل زندگی (RFL)160000
1236پرسشنامه هوش اخلاقی140000
1237مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد (SOCRATES)80000
1238پرسشنامه هوش معنوی جامع250000
1239پرسشنامه سلامت‌ عمومی (GHQ-28)100000
1240مقیاس ادراک شیوه والدین (POPS)100000
1241مقیاس ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی کودک50000
1242پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (HEXACO-60)170000
1243آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی75000
1244پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه110000
1245پرسشنامه تعهد مذهبی60000
1246پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی90000
1247پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان110000
1248شاخص رضایت شغلی80000
1249مقیاس چند بعدی حس شوخ‌طبعی90000
1250مقیاس مدیریت تعارض110000
1251مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف- 1880000
1252پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI)120000
1253پرسشنامه دلبستگی پس از تولد (MPAS)70000
1254مقیاس قربانی شدن کودکان (VS)40000
1255مقیاس شیوع قلدری60000
1256پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)160000
1257پرسشنامه مشکلات غذا خوردن170000
1258مقیاس بهزیستی عمومی80000
1259مقیاس تجارب معنوی (DSES)80000
1260مقیاس رتبه بندی مانیا یانگ (YMRS)70000
1261پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES)70000
1262پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک (NPQ)130000
1263مقیاس سنجش بهزیستی افراد مبتلا به سرطان70000
1264مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS)60000
1265مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت (MHLC)120000
1266پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین90000
1267پرسشنامه امنیت شغلی110000
1268پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی60000
1269پرسشنامه عدالت سازمانی80000
1270آزمون پذیرش اجتماعی (SDS)110000
1271مقیاس پرستاری از بیمار در حال مرگ (EOLCAS)100000
1272مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 54 عبارتی150000
1273مقیاس اصلاح شده سبک های یادگیری کلب70000
1274پرسشنامه کیفیت زندگی SF-1260000
1275پرسشنامه فرسودگی تحصیلی80000
1276پرسشنامه خواهر- برادر130000
1277مقیاس سنجش روابط خواهر و برادر170000
1278پرسشنامه طرح واره یانگ 124 ماده‌ای190000
1279پرسشنامه بنیان های اخلاقی110000
1281آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)90000
1282مقیاس خودپنداره کودکان (SC)90000
1283پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ)150000
1284مقیاس افسردگی زونگ80000
1285مقیاس نگرش های ناکارامد- فرم بلند (DAS)140000
1286مقیاس نگرش‌های ناکارآمد در کودکان (DAS-C)70000
1287پرسشنامه تفکر ارجاعی (PTQ)70000
1288پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم مردان)100000
1289پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان)110000
1290مقیاس تاب آوری (CD-RISC)110000
1291مقیاس عقاید کودکان در مورد طلاق والدین (CBAPS)110000
1292مقیاس اضطراب مرگ (27 عبارتی)100000
1293پرسشنامه ادراک خدا190000
1294پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر80000
1295آزمون سرشت و منش (TCI-R)260000
1296پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند90000
1297مقیاس نگرانی تصویر بدنی (BICI)90000
1298پرسشنامه کوتاه توانمندی‌ها100000
1299مقیاس هیجان پذیری در تدریس (ETS)130000
1300کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)(WHOQOL-BREF)110000
1301پرسشنامه وسواس فکری، عملی (نسخه کودکان)90000
1302پرسشنامه تیپ شخصیتی D70000
1303پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کوتاه)50000
1304مقیاس استقامت و پایداری50000
1305مقیاس استقامت و پایداری (نسخه کوتاه)40000
1306مقیاس نگرش‌های مربوط به تغییر سازمانی (ATOCS)100000
1307پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ـ 100230000
1308پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS)110000
1309مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS)80000
1310مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز)130000
1311پرسشنامه اهمال‌کاری90000
1312پرسشنامه احساس غربت (HQ)110000
1313پرسشنامه تنظیم تمرینات ورزش (BREQ-2)80000
1314پرسشنامه پاسخ به درد (PRI)140000
1315پرسشنامه حل مساله اجتماعی (SPSI)160000
1316پرسشنامه خودکارآمدی سیگار (SSEQ)70000
1317پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)40000
1318پرسشنامه روان‌درمانی مثبت (PPI)80000
1319پرسشنامه سازگاری خانواده (FCI)160000
1320مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان (YCSD)90000
1321پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (IDAI)200000
1322پرسشنامه خانواده افراد مبتلاً به اسکیزوفرنی (FQ)80000
1323پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ)90000
1324آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE)40000
1325پرسشنامه ویژگی‌های روانی دوران نوجوانی170000
1326مقیاس طرح‌واره‌های جنسی مردان140000
1327پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان)140000
1328پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم والدین)140000
1329پرسشنامه مشخصه‌های رهبری در گروه‌درمانی180000
1330پرسشنامه خودکارآمدی درد50000
1331مقیاس خرسندی زناشویی50000
1332پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد210000
1333چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R)200000
1334مقیاس سنجش افکارخودکشی بک80000
1335آزمون نقص توجه ـ بیش‌فعالی در بزرگسالان160000
1336مقیاس استرس پس از ضربه نیابی100000
1337مقیاس خودکنترلی (فرم کوتاه)60000
1338پرسشنامه آگاهی فراشناختی شنیداری90000
1339پرسشنامه عملکرد شغلی100000
1340مقیاس امید کودکان40000
1341شاخص مقابله جوانان110000
1342مقیاس خوردن وسواسی40000
1343مقیاس قدرت‌بخشی خانواده110000
1344پرسشنامه سرسختی روان‌شناختی کوباسا150000
1345مقیاس سبک‌های یادگیری گراشا ـ ریچمن190000
1346پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ 47150000
1347پرسشنامه شاخص تاب‌آوری خانواده (FHI)80000
1348پرسشنامه جرأت‌مندی راتاس (SRAS)100000
1349پرسشنامه اسنادهای شخصی برای کودکان80000
1350پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده (FILE)180000
1351پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپیلبرگر (STAI)130000
1352شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF)70000
1353مقیاس همدلی60000
1354پرسشنامه ناسازگاری در ازدواج بیرـ استرنبرگ (DQ)40000
1355پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت (BFI)160000
1356پرسشنامه مقابله خانواده (FAMCI)80000
1357گزارش کودکان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه (CROPS/PROPS)130000
1358مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT)140000
1359مقیاس تعادل عاطفه (ABS)50000
1360مقیاس قاطعیت در نواجوانان (ASA)110000
1361پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ)130000
1362مقیاس ارزیابی مسائل دوران نوجوانی (ACE)130000
1363پرسشنامه پرخاشگری (AI)110000
1364پرسشنامه تجزیه روان‌تنی (SDQ-20)80000
1365مقیاس تکانشی بودن (IS)70000
1366مقیاس ارزیابی هم‌وابستگی بک (BCAS)100000
1367مقیاس ارزیابی خودکنترلی کودکان (SCRS)110000
1368مقیاس کنترل اجتماعی ـ سیاسی (SPCS)60000
1369مقیاس مکان کنترل نوویکی ـ استریکلند (N-SLCS)130000
1370شاخص ناپایداری ازدواج (MIL)50000
1371پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)140000
1372مقیاس نگرش به خیانت (زناشویی)60000
1373مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD)100000
1374مقیاس جهت‌گیری‌های مربوط به شادکامی (OTH)70000
1376پرسشنامه رضایتمندی شغلی (JDI-72)180000
1377پرسشنامه احساسات مثبت (PFQ)60000
1378پرسشنامه سبک اسناد کودکان ـ نسخه تجدیدنظر شده (CASQ – R)80000
1379پرسشنامه شخصیت زاکرمن ـ کلمن (ZKPQ-50-CC)160000
1380مقیاس عزت نفس هری (HSS)100000
1381پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی (SAT)70000
1382مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی (COWD)60000
1383مقیاس شخصیت کودکی (CPS)130000
1384مقیاس سرمایه‌گذاری بدن (BIS)80000
1385پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ110000
1386مقیاس تحمل ناکامی100000
1387مقیاس هوش معنوی گیلان140000
1388مقیاس ادراک شایستگی کودکان هارتر100000
1389پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)110000
1390مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی (SSA)80000
1391پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده از دیدگاه نوجوان (A-FILE)150000
1392سیاهه ارجاع سلامت روان اورگون (OMHRC)100000
1393مقیاس ارزیابی انعطاف‌پذیری و انسجام خانواده (FACES- III)120000
1394مقیاس آگاهی خانواده (FAS)60000
1395مقیاس جهت‌گیری اهداف زناشویی کانزاس (KMGOS)40000
1396مقیاس خودپنداره رفتاری کودکان (BSCS)100000
1397پرسشنامه امید به زندگی میلر140000
1398پرسشنامه چند ‌عاملی رهبری (MLQ)50000
1399پرسشنامه رفتار سازمانی ـ شهروندی (OCBI)50000
1400سنجش کیفیت خدمات (فرم کوتاه)70000
1401مقیاس خوشبختی در ازدواج (MHS)40000
1402پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم (FFS)170000
1403پرسشنامه سبک های دفاعی-40 (DSQ-40)140000
1404آزمون خوداظهاری ارتباط اجتماعی (SISST)110000
1405پرسشنامه کنار آمدن با بیماری برای والدین (CHIP)130000