برای مشاهده توضیحات بیشتر روی سطر مورد نظر کلیک نمایید

فهرست كتاب‌های چاپ‌شده انتشارات آزمون‌یار پویا

1نقش بازی در خلاقیت كودكاندكتر محمد مجدیان65
2مقیاس‌های ارزیابی روابط در خانوادهموسسه آزمون‌یار پویا78
3آزمون‌های روان‌شناختی كودكانموسسه آزمون‌یار پویا71
4هوش هیجانی خود را بسنجیددكتر محمد مجدیان، دكتر غلام‌رضا میرزایی197
5سنجش باورهای غیرمنطقیموسسه آزمون‌یار پویا19
6ارزیابی شخصیتموسسه آزمون‌یار پویا21
7راه‌كارهای سوال پرسیدن برای آموزش استثناییمرضیه قاسمی‌راد67
9فروید و سندرم حافظه كاذبسامان صادق‌پور74
10ارزیابی كیفیت زندگیموسسه آزمون‌یار پویا21
11ارزیابی قاطعیت در نوجوانانموسسه آزمون‌یار پویا20
12مبانی ویراست چهارم مقیاس حافظه وكسلرگروه مترجمان224
13گذشت و نظریه‌های مربوط به آنمعصومه موحدی274
14ارزیابی استرس شغلیموسسه آزمون‌یار پویا17
15پذیرش و تعهددرمانی ACT در محیط كارترجمه: زهراسادات خوش‌چشم و میلاد خواجه‌پور61
16روان‌شناسی و سرطانگروه نویسندگان80
17پرورش سازگاری در كودكان و نوجوانانزهرا طلاییان‌زیرك88
20آزمون هوش (وكسلر تجدیدنظرشده كودكان)موسسه آزمون‌یار پویا120
21سنجش هوش (راهنمای وكسلر تجدیدنظرشده بزرگسالان)موسسه آزمون‌یار پویا100
22ارزیابی هوش (راهنمای وكسلر تجدیدنظرشده خردسالان)موسسه آزمون‌یار پویا100
23سنجش و ارزیابی در خانوادهدكتر جهانگیر كرمی و همكاران610
25دوصد نكته طلایی برای زندگی بهتردكتر آیدا مهراد73
27غلبه بر احساس حقارتزهرا و فروغ طلاییان‌ زیرك66
28راهنمای مراقبان و خانواده‌های بیماران مبتلا به آلزایمرفاطمه ناجی‌اصفهانی، دكتر سعید سمندری78
30ابزارهای ارزیابی و سنجش اختلال فوبی خاصلیلا امیرپور، سارا سبحانی175
31ابزارهای ارزیابی و سنجش اختلال وسواسی ـ جبریلیلا امیرپور، سارا سبحانی203
32ابزارهای ارزیابی و سنجش اختلال اضطراب فراگیرلیلا امیرپور، سارا سبحانی155
33ابزارهای ارزیابی و سنجش اختلال اضطراب اجتماعیلیلا امیرپور، سارا سبحانی203
34جستاری در خودنادر لاریجانی30
35آناتومی و فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریزنادرلاریجانی207
36خانواده و چالش‌های تعارض با نوجوانانمعصومه بهرامی، طاهره جباری86
37دانستنی‌هایی از آموزش و پرورش كودكان استثناییدكتر فاطمه رسولی‌خورشیدی، معصومه بهرامی83
38آزمون دیداری ـ حركتی بندرگشتالت 2دكتر اكرم محمدزاده فرهانی141
39برآورد حجم نمونهترجمه: نیكزاد قنبری، رقیه نوری، هانیه مهدی‌زاده167
40كار با مراجعین بدقلقترجمه: دكتر بهمن كردتمینی، رقیه نوری‌پورلیاولی257
41بارداری و اضطرابدكتر مهدی پوراصغر، فریبا صالحی183
42آزمون بلترجمه: حسن هادی‌نژاد، دكتر مریم طباطباییان189
43پیامدهای ماهواره بر خانوادهنسیم گل‌آرایی، محمود ریاحی97
44عشق از رویا تا واقعیتزهرا آقاجانی، مائده احمدی، سیدمجتبی امامی‌دوست، شقایق جابرزاده‌انصاری، طیبه محمدی165
45زایمان تروماتیکصدیقه عبداله‌پور138
46غلبه بر ترس‌ها در برقراری ارتباطترجمه: میترا نقی‌پور قزلجه، راضی فتحی ودکتر رضا نوری228
47راهنمای جامع مجموعه آزمون‌های تشخیصی خواندن (نارساخوانی)دکتر زینب میهن‌دوست338
48سفر به حالا (استفاده از ذهن‌آگاهی برای کاهش استرس)سید وحید تولایی، پیمان رضایی‌مرام202
49سیصد و شصت و پنج روز (365 کلید برای رسیدن به آرامش)دکتر آیدا مهراد382