جهت رفع خطای "Exeption EConverError in module A2000.exe at 00009A52" لطفاً فایل به‌روزرسانی نرم‌افزار مورد نظر را نصب کنید:
‌ فایل آپدیت نرم‌افزار مورد نظرتان را از لیست زیر دانلود کنید و آن را اجرا نمایید و روی دکمه "به‌روزرسانی" کلیک کنید تا نرم‌افزار آپدیت شود. سپس نرم‌افزار را طبق روال قبل اجرا کنید.
ـــ در صورتی که بعد از اجرای فایل آپدیت با پیغام "نرم‌افزار مورد نظر پیدا نشد" مواجه شدید لطفاً با شماره 66468921-021 تماس بگیرید.
ـــ چنانچه نرم‌افزار مورد نظر شما در فهرست زیر وجود ندارد لطفاً صبور باشید تا فایل آپدیتش آماده و به فهرست اضافه شود. از شکیبایی شما سپاس‌گزاریم


شناسه عنوان نرم افزار دریافت فایل
2001 نرم افزار پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ــ فرم 47 سؤالی
2002 نرم افزار پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ــ فرم 115 سؤالی
2039 نرم افزار مقیاس رضایت زناشویی انریچ ــ فرم 35 سؤالی
2004 نرم افزار پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
2005 نرم افزار آزمون اضطراب بک
2018 نرم افزار پرسشنامه افسردگی بک 2 (BDI-II)
2006 نرم افزار مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42)
2026 نرم افزار مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21)
2009 نرم افزار آزمون چک لیست نشانه های اختلالات روانی (SCL-90-R)
2015 نرم افزار پرسشنامه باورهای وسواسی (OBQ-44)
2017 نرم افزار آزمون تیپ های شخصیتی مایرز ــ بریگز (MBTI)
2019 نرم افزار پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت
2020 نرم افزار پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش
2023 نرم افزار پرسشنامه استرس شغلی اسیپو
2025 نرم افزار آزمون سلامت روانی ــ فرم کوتاه (GHQ-12)
2115 نرم افزار آزمون سلامت روانی (GHQ-28)
2027 نرم افزار پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)
2028 نرم افزار پرسشنامه استرس شغلی (HSE)
2029 نرم افزار پرسشنامه شخصیتی آیزنک بزرگسالان
2032 نرم افزار پرسشنامه شخصیتی آیزنک نوجوانان
2030 نرم افزار مقیاس ‌جهت گیری‌ مذهبی ‌آلپورت
2013 نرم افزار پرسشنامه شخصیتی نئو ــ فرم کوتاه (NEO-60)
2031 نرم افزار پرسشنامه شخصیتی نئو ــ فرم بلند (NEO-240)
2034 نرم افزار مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS)
2036 نرم افزار پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان
2038 نرم افزار پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند
2040 نرم افزار پرسشنامه طرح واره یانگ ــ فرم بلند
2041 نرم افزار پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی
2042 نرم افزار آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا
2043 نرم افزار آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا
2047 نرم افزار پرسشنامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان
2055 نرم افزار آزمون سرشت و منش (TCI-R)
2056 نرم افزار پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ــ فرم کوتاه
2057 نرم افزار پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ــ فرم بلند
2064 نرم افزار پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر
2065 نرم افزار پرسشنامه هوش معنوی جامع
2076 نرم افزار مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف ــ 84
2077 نرم افزار مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف ــ 54
2078 نرم افزار مقیاس‌ بهزیستی روان‌شناختی ریف ــ 18
2084 نرم افزار پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد
2085 نرم افزار مقیاس سنجش افکار خودکشی بک
2089 نرم افزار پرسشنامه شخصیتی هگزاکو ــ فرم 100 سؤالی
2090 نرم افزار پرسشنامه شخصیتی هگزاکو ــ فرم 60 سؤالی
2099 نرم افزار مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC)
2102 نرم افزار مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT)
2103 نرم افزار پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی (SAT)
2104 نرم افزار مقیاس تحمل ناکامی
2123 نرم افزار آزمون MMPI-2.1 (567 سؤالی) همراه با مقیاس‌های هریس لینگوز، محتوایی مؤلفه‌ای، کاسبوچر و تکمیلی
2106 نرم افزار آزمون MMPI-2 (567 سؤالی)
2107 نرم افزار آزمون MMPI-2 (370 سؤالی)
2108 نرم افزار آزمون MMPI ــ فرم 71 سؤالی
2109 نرم افزار آزمون میلون 3 (MCMI-III)
2110 نرم افزار آزمون ریون کودکان
2111 نرم افزار آزمون ریون بزرگسالان
2113 نرم افزار آزمون شخصیتی 16 عاملی کتل
2121 نرم افزار سیاهه روانی کالیفرنیا (CPI)