برای دريافت آزمون‌هاي زبان انگليسي لطفاً مبلغ محصول مورد نظرتان را (آزمون‌ها را از فهرست زير مي‌توانيد انتخاب نماييد) به حساب شماره 1125192244 بانك ملت يا شماره كارت 6104337770042677 به نام مؤسسه آزمون‌يار پويا واريز نماييد. پس از واريز، جهت ارسال فايل آزمون در روزهاي اداراي از ساعت 9:00 تا 17:00 با شماره‌هاي با شماره تلفن 66174681-021 يا 66468921-021 تماس حاصل فرماييد. هزينه هر يك از آزمون‌ها 20000 تومان و هزينه هر آزمون به‌علاوه ترجمه فارسي  40000 تومان است.

* آزمون‌ها در قالب مقاله به زبان انگليسي هستند؛

* ترجمه فقط شامل پرسشنامه و روش نمره‌گذاري است و ترجمه كامل مقاله نيست.


فهرست آزمون‌هاي زبان انگليسي
فهرست آزمون‌هاي زبان انگليسي