پرسشنامه های روان شناسی

آزمون‌های روان‌شناسی

آزمون‌های روان‌شناسی

فهرست آزمون‌های روانشناسی انتشارات آزمون‌یار پویا


شناسه عنوان پرسشنامه تعداد عبارت سن اعتبار و روایی
1001 پرسشنامه کیفیت خواب 18 بزرگسالان ایرانی
1002 مقیاس ‌جهت‌گیری‌ مذهبی ‌آلپورت 21 بزرگسالان ایرانی
1003 پرسشنامه ‌فرسودگی‌ شغلی ‌مسلش 22 15 سال به بالا ایرانی
1004 چک‌لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL) 17 بزرگسالان ایرانی
1005 پرسشنامه سلامت‌عمومی (GHQ-12) 12 بزرگسالان ایرانی
1006 مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) 42 12 سال به بالا ایرانی
1007 پرسشنامه استرس هری 66 بزرگسالان خارجی
1008 مقیاس حل مشکل خانواده 30 بزرگسالان ایرانی
1009 آزمون هوش آدمک گودیناف 51 3 تا 13 سال  
1010 آزمون تصویر تن فیشر 46 بزرگسالان ایرانی
1011 پرسشنامه نقش جنسیتی بم 60 بزرگسالان ایرانی
1012 آزمون باورهای ‌غیرمنطقی جونز 100 بزرگسالان ایرانی
1013 پرسشنامه اضطراب‌ امتحان ساراسون 37 همه سنین ایرانی
1014 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند 115 بزرگسالان ایرانی
1015 آزمون بندرگشتالت (همراه جزوه راهنما و مقاله هنجاریابی در ایران) 8 کارت همه سنین ایرانی
1016 آزمون SCL-90-R 90 بزرگسالان ایرانی
1017 مقیاس اضطراب بک 21 بزرگسالان ایرانی
1018 پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان 39 6 تا 16 سال خارجی
1019 مقیاس اضطراب کودکان اسپنس فرم والدین: 29 و فرم کودکان: 45 8 تا 15 سال خارجی
1020 مقیاس کنترل عواطف 42 15 سال به بالا خارجی
1021 مقیاس عزت ‌نفس روزنبرگ 10 همه سنین خارجی
1022 پرسشنامه هوش اجتماعی 45 بزرگسالان  
1023 پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت 58 کودک و نوجوان ایرانی
1024 آزمون‌ اضطراب رقابت در ورزش 15 همه سنین خارجی
1025 پرسشنامه ابعاد هویت 45 همه سنین خارجی
1026 پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرم‌کوتاه) 60 بزرگسالان ایرانی
1027 مقیاس اضطراب مرگ 34 بزرگسالان  
1028 مقیاس نیازهای اساسی ‌روان‌شناختی 51 بزرگسالان  
1029 آزمون اعتیاد به اینترنت 20 همه سنین ایرانی
1030 پرسشنامه ‌باورهای ‌وسواسی (OBQ-44) 44 بزرگسالان ایرانی
1031 پرسشنامه مهارت‌های هشیاری کنتاکی 39 بزرگسالان خارجی
1032 پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم کوتاه) 14 بزرگسالان خارجی
1033 مقیاس صمیمیت (IS) 17 بزرگسالان ایرانی
1034 پرسشنامه سازگاری بل 160 بزرگسالان ایرانی
1035 پرسشنامه ارزش‌های شوارتز 57 12 سال به بالا ایرانی
1036 پرسشنامه رفتاری کودکان راتر ــ فرم معلم 30 6 تا 13 سال ایرانی
1037 پرسشنامه رفتاری کودکان راتر ــ فرم والدین 18 6 تا 13 سال ایرانی
1038 مقیاس تنهایی آشر 24 8 تا 15 سال ایرانی
1039 مقیاس خودکنترلی 36 بزرگسالان خارجی
1040 پرسشنامه باور هراس گرینبرگ 42 بزرگسالان خارجی
1041 پرسشنامه انگیزه درونی 45 بزرگسالان  
1042 پرسشنامه افکار اضطرابی سخنرانی 23 بزرگسالان خارجی
1043 پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه 20 دبیرستان خارجی
1044 پرسشنامه افسردگی کلدبرگ 18 12 سال به بالا خارجی
1045 پرسشنامه خود نظم دهی تحصیلی 32 12 تا 18 سال خارجی
1046 پرسشنامه گرایش به قدرت 40 بزرگسالان  
1047 پرسشنامه پرخاشگری باس و پری 29 بزرگسالان ایرانی
1048 پرسشنامه اعتیاد به سیگار 6 بزرگسالان  
1049 آزمون خود یاری اعتیاد 26 بزرگسالان  
1050 آزمون نگرش به تغذیه (فهرست نشانگان اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی) 26 دختران 15 سال به بالا خارجی
1051 پرسشنامه مکانیسم های دفاعی 77 16 سال به بالا ایرانی
1052 آزمون هوشی ریون بزرگسالان 60 11 سال به بالا ایرانی
1053 آزمون رغبت سنج تحصیلی جان هالند   دبیرستان ایرانی
1054 آزمون شخصیت (MBTI) 60 بزرگسالان ایرانی
1055 پرسشنامه هوش هیجانی شوت 33 13 تا 15 سال ایرانی
1056 منبع کنترل راتر (فرم کوتاه) 13 بزرگسالان  
1057 پرسشنامه نگرش فرزند به والدین 25 12 سال به بالا ایرانی
1058 پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) 70 بزرگسالان ایرانی
1059 پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ 72 بزرگسالان ایرانی
1060 پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ــ فرم‌کوتاه 60 بزرگسالان خارجی
1061 پرسشنامه استرس شغلی (HSE) 35 بزرگسالان ایرانی
1062 پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14) 14 بزرگسالان خارجی
1063 پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-39) 36 بزرگسالان ایرانی
1064 پرسشنامه شیوه‌های فرزند پروری آرنولد 30 بزرگسالان خارجی
1065 پرسشنامه شیوه‌های ‌فرزند پروری بامریند 30 بزرگسالان ایرانی
1066 مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) 21 بزرگسالان ایرانی
1067 پرسشنامه شادکامی آکسفورد 29 بزرگسالان ایرانی
1068 پرسشنامه امیدواری اشنایدر 12 بزرگسالان ایرانی
1069 آزمون جهت‌گیری زندگی 10 بزرگسالان ایرانی
1070 پرسشنامه جوّ ورزشی 15 12 سال به بالا خارجی
1071 مقیاس اضطراب ورزشی 21 12 سال به بالا خارجی
1072 مقیاس جهت‌گیری اسناد عمومی 17 بزرگسالان ایرانی
1073 پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت (SDQ) 4 فرم 30 سؤالی 3 تا 16 سال ایرانی
1074 پرسشنامه سنجش نگرش‌های مذهبی 26 بزرگسالان ایرانی
1075 مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین 19 بزرگسالان خارجی
1076 پرسشنامه وسواس فکری ــ عملی مادزلی 30 بزرگسالان ایرانی
1077 پرسشنامه ‌وسواس فکری ــ ‌عملی‌ ییل براون 10 بزرگسالان خارجی
1078 پرسشنامه شخصیتی آیزنک (90 سؤالی) 90 بزرگسالان ایرانی
1079 مقیاس مقابله نوجوانان 80 12 تا 18 سال ایرانی
1080 پرسشنامه خود نظم دهی ورزشی 43 12 سال به بالا خارجی
1081 پرسشنامه شخصیت خلاق مدیران 20 بزرگسالان  
1082 پرسشنامه اختلال‌های مرتبط ‌با اضطراب ‌در کودکان 80 8 تا 11 سال خارجی
1083 پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه 15 8 تا 14 سال خارجی
1084 مقیاس تمایل کودکان به خود کنترلی 16 9 تا 11 سال خارجی
1085 مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-11) 11 12 تا 18 سال خارجی
1086 مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک 20 بزرگسالان ایرانی
1087 مقیاس عزت ‌نفس روچستر 9 14 تا 18 سال خارجی
1088 مقیاس عزت ‌نفس حیطه‌های خاص 10 12 تا 16 سال خارجی
1089 فهرست عوامل حمایت کننده فردی (IPFI) 71 10 تا 16 سال خارجی
1090 فهرست عوامل حمایت کننده فردی (فرم کوتاه) 12 10 تا 16 سال خارجی
1091 پرسشنامه شخصیتی سیاتل (SPQ) 44 6 تا 10 سال خارجی
1092 مقیاس خود نظارتی 25 بزرگسالان خارجی
1093 مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS) 18 بزرگسالان ایرانی
1094 پرسشنامۀ انگیزه‌های ورزش (EMI-2) 51 بزرگسالان خارجی
1095 پرسشنامه تکلیف گرایی و خودگرایی در ورزش 13 همه سنین خارجی
1096 پرسشنامه ویژگی‌های شخصی اسپنس (PAQ) 24 بزرگسالان ایرانی
1097 مقیاس ارزیابی رابطه مادر ــ کودک 48 بزرگسالان ایرانی
1098 شاخص نگرش به زندگی (LRI) 28 بزرگسالان خارجی
1099 پرسشنامه حل تعارض (CRQ) 40 بزرگسالان خارجی
1100 پرسشنامه خود توصیف‌گری بدنی 47 بزرگسالان خارجی
1101 پرسشنامه طرح‌واره یانگ (فرم بلند) 205 بزرگسالان ایرانی
1102 مقیاس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان) 41 بزرگسالان  
1103 مقیاس خودبازداری 30 همه سنین خارجی
1104 مقیاس انگیزه پیشرفت 13 12 تا 16 سال خارجی
1105 مقیاس ناامیدی کودکان 17 6 تا 13 سال خارجی
1106 پرسشنامة نظام باورها 15 بزرگسالان خارجی
1107 پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران 24 بزرگسالان خارجی
1108 مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی 12 بزرگسالان خارجی
1109 مقیاس شیوه‌های برخورد در اختلافات زناشویی (CTS-2) 78 بزرگسالان خارجی
1110 مقیاس استرس شغلی پرستاری 57 بزرگسالان خارجی
1111 مقیاس اعتماد در روابط بین فردی 18 بزرگسالان خارجی
1112 مقیاس امید در عرصه‌های خاص 50 بزرگسالان ایرانی
1113 مقیاس حمایت اجتماعی 19 بزرگسالان خارجی
1114 مقیاس ارزیابی اختلال مانیا 20 بزرگسالان ایرانی
1115 مقیاس هویت قومی چندگانه 12 12 سال به بالا خارجی
1116 پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (WOCQ) 66 بزرگسالان ایرانی
1117 پرسشنامه افسردگی بک 2 (BDI-II) 21 بزرگسالان ایرانی
1118 آزمون صداقت و راستگویی 16 بزرگسالان ایرانی
1119 ابزار سنجش خانواده (FAD) 60 بزرگسالان ایرانی
1120 پرسشنامه ‌ویژگی‌های زنانگی ــ ‌مردانگی (زناشویی) 35 بزرگسالان ایرانی
1121 پرسشنامه تحریف‌های شناختی 20 بزرگسالان ایرانی
1122 سیاهه ارزیابی خودکشی راجرز 21 بزرگسالان خارجی
1123 سیاهه ارزیابی خودکشی یوفیت 60 بزرگسالان  
1124 مقیاس ترس از مرگ کالت لستر 32 بزرگسالان خارجی
1125 مقیاس خود ابرازی بزرگسالان 48 بزرگسالان خارجی
1126 مهارت‌های اجتماعی نوجوانان 39 نوجوانان ایرانی
1127 فهرست تجدید نظر شده مشکلات حافظه ورفتار 24 سالمندان خارجی
1128 مقیاس شادکامی مونش (MUNSH) 24 بزرگسالان ایرانی
1129 مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR) 24 بزرگسالان خارجی
1130 پرسشنامه فعالیت داوطلبانه (VMI) 44 بزرگسالان خارجی
1131 پرسشنامه احساس پیری (APQ) 32 سالمندان خارجی
1132 مقیاس حمایت و استرس اجتماعی دوک (DUSOCS) 24 بزرگسالان خارجی
1133 مقیاس درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی توسط معلمان 56 کودکان خارجی
1134 مقیاس درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی توسط والدین 56 کودکان خارجی
1135 پرسشنامه رجحان شغلی (WPI) 30 بزرگسالان خارجی
1136 مقیاس طرحواره جنسی مردان 45 بزرگسالان خارجی
1137 مقیاس طرحوارۀ جنسی زنان 50 بزرگسالان خارجی
1138 شاخص عملکرد جنسی زنان 19 بزرگسالان ایرانی
1139 مقیاس منابع خانواده (FRS) 31 بزرگسالان خارجی
1140 مقیاس نگرش نسبت به مربیان ورزشی (LSS) 40 بزرگسالان خارجی
1141 مقیاس هویت ورزشی (AIMS) 10 بزرگسالان خارجی
1142 مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان 40 کودکان و نوجوانان خارجی
1143 مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (فرم کوتاه) 5 کودکان و نوجوانان خارجی
1144 نیم‌رخ تجدید نظر شده نگرش نسبت به مرگ (DAPR) 32 بزرگسالان خارجی
1145 آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R) 75 نوجوانان خارجی
1146 پرسشنامۀ حل مسأله (PSI) 35 نوجوانان ایرانی
1147 مقیاس استرس پس از ضربه می سی سی پی 39 بزرگسالان ایرانی
1148 پرسشنامۀ رشد و تحول پس از سانحه (PTG) 21 بزرگسالان خارجی
1149 پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری 28 15 تا 18 سال ایرانی
1150 پرسشنامه سنجش معنویت 47 بزرگسالان خارجی
1151 پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی (CTDI) 33 بزرگسالان خارجی
1152 مقیاس خود تاب ‌آوری 14 بزرگسالان خارجی
1153 مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست (FMPS) 35 بزرگسالان خارجی
1154 مقیاس سرسختی روان‌شناختی 27 بزرگسالان ایرانی
1155 پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم بلند) 30 بزرگسالان ایرانی
1156 مقیاس تحمل پریشانی 15 بزرگسالان ایرانی
1157 مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی 36 بزرگسالان ایرانی
1158 پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر 24 بزرگسالان خارجی
1159 مقیاس ارزیابی کوتاه روانپزشکی 18 بزرگسالان خارجی
1160 ابزار پیوند والدینی پارکر 25 16 سال به بالا خارجی
1161 پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته (DPI-R) 55 بزرگسالان خارجی
1162 پرسشنامه معنویت (SQ) 29 بزرگسالان خارجی
1163 مقیاس اضطراب ریاضی (MARS-R) 24 بزرگسالان خارجی
1164 پرسشنامه سبک فردی (PSI) 48 بزرگسالان خارجی
1165 پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI) 20 15 سال‌ به بالا خارجی
1166 پرسشنامه تجربیات مربوط به روابط نزدیک 36 بزرگسالان خارجی
1167 پرسشنامه ارزش‌های مربوط به شغل 22 بزرگسالان خارجی
1168 پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ــ فرم بلند (OSI-R) 140 بزرگسالان خارجی
1169 شاخص رضایت از زندگی سالمندان (LSI) 20 سالمندان خارجی
1170 پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS) 48 بزرگسالان ایرانی
1171 پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس ــ فرم کوتاه (CISS-21) 21 بزرگسالان خارجی
1172 مقیاس عشق آتشین (PLS) 30 بزرگسالان خارجی
1173 مقیاس عشق آتشین (PLS) فرم کوتاه 15 بزرگسالان خارجی
1174 مقیاس نگرش‌های عشق (LAS) 42 بزرگسالان خارجی
1175 مقیاس نگرش‌های عشق (LAS-SF) فرم کوتاه 24 بزرگسالان خارجی
1176 مقیاس انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان (AMS) 28 نوجوانان خارجی
1177 مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS) 28 جوانان خارجی
1178 مقیاس رفتارهای کنترل گرایانه زن و شوهر (CBS) 24 بزرگسالان خارجی
1179 مقیاس تفسیر مشکلات خانواده (CPS) 27 بزرگسالان خارجی
1180 پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ) 60 بزرگسالان خارجی
1181 پرسشنامه رضایت جنسی 17 بزرگسالان ایرانی
1182 مقیاس رابطه جنسی (SRS) 24 بزرگسالان خارجی
1183 مقیاس سازگاری زناشویی (DAS) 32 بزرگسالان ایرانی
1184 مقیاس رضایتمندی خانواده (FSS) 10 بزرگسالان خارجی
1185 پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS) 60 بزرگسالان خارجی
1186 مقیاس افکار قالبی درباره مسائل جنسی مردان 60 بزرگسالان خارجی
1187 مقیاس خود کار آمدی مقابله با مشکلات دو فرم 13 و 26 سؤالی بزرگسالان خارجی
1188 مقیاس خود کار آمدی عمومی (GSE-10) 10 بزرگسالان ایرانی
1189 پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج 25 15 سال به بالا ایرانی
1190 مقیاس شیوه فرزند پروری پارکر (MOS) 15 بزرگسالان خارجی
1191 پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (HSS-35) 35 بزرگسالان ایرانی
1192 مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS) 42 بزرگسالان خارجی
1193 پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) 40 15 سال به بالا ایرانی
1194 مقیاس اقدام برای رشد فردی (PGIS) 9 بزرگسالان ایرانی
1195 پرسشنامه سنجش مسئولیت پذیری دانش‌آموزان 79 15 سال‌ به بالا ایرانی
1196 مقیاس‌خودکارآمدی در تصمیم‌گیری شغلی (CDMSE-SF) 25 بزرگسالان خارجی
1197 فهرست ارزیابی حمایت بین فردی(ISEL) 40 بزرگسالان خارجی
1198 مقیاس ترس از ارزیابی منفی ــ فرم کوتاه (BFNE) 12 بزرگسالان ایرانی
1199 پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI) 48 بزرگسالان خارجی
1200 پرسشنامه سبک رهبری (LSS) 30 بزرگسالان  
1201 پرسشنامه کمال‌گرایی هیل 58 بزرگسالان ایرانی
1202 آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) 34 بزرگسالان ایرانی
1203 مقیاس چند بعدی منبع کنترل لِونسون 24 بزرگسالان ایرانی
1204 آزمون شدت لکنت 3 در کودکان پیش دبستانی (SSI-3)   کودکان پیش دبستانی ایرانی
1205 پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS) 36 بزرگسالان خارجی
1206 پرسشنامه امید به زندگی 33 بزرگسالان ایرانی
1207 مقیاس‌ بهزیستی روانشناختی ریف (RSPWB) 84 بزرگسالان ایرانی
1208 پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-20) 20 نوجوان و بزرگسال خارجی
1209 پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-10) 10 بزرگسالان خارجی
1210 مقیاس تعارض زناشویی کنزاس (KMCS) 37 بزرگسالان خارجی
1211 مقیاس رضایت زناشویی انریچ 35 بزرگسالان ایرانی
1212 مقیاس سنجش کیفیت عزت نفس (SSES) 20 بزرگسالان خارجی
1213 پرسشنامه هوش فرهنگی 20 بزرگسالان ایرانی
1214 پرسشنامه خود کار آمدی عمومی شرر 17 بزرگسالان ایرانی
1215 مقیاس خود کار آمدی اجتماعی نوجوان 25 12 تا 19 سال خارجی
1216 مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز 50 بزرگسالان ایرانی
1217 مقیاس امنیت سازمانی پرستاران 9 بزرگسالان خارجی
1218 آزمون تفاوت‌های معنایی نقش جنسی 15 بزرگسالان خارجی
1219 مقیاس خودافشایی رابطه 150 بزرگسالان خارجی
1220 پرسشنامه هوش معنوی 29 بزرگسالان ایرانی
1221 مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS) 22 بزرگسالان خارجی
1222 مقیاس خود ارزیابی افسردگی کودکان (DSRS) 18 7 تا 13 سال خارجی
1223 شاخص بهزیستی فردی ــ نسخه بزرگسالان (PWI-A) 8 بزرگسالان خارجی
1224 مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS) 10 بزرگسالان خارجی
1225 مقیاس پذیرش باورهای غلط مربوط به خشونت خانگی 18 بزرگسالان خارجی
1226 مقیاس دینداری در کار (FWS) 15 بزرگسالان خارجی
1227 مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان 24 12 تا 18 سال خارجی
1228 مقیاس چند بعدی جهت‌گیری ورزشکار (MSOS-25) 25 بزرگسالان خارجی
1229 مقیاس انگیزه ورزش (SMS-28) 28 بزرگسالان خارجی
1230 پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی (ACQ) 14 بزرگسالان خارجی
1231 مقیاس خانوادگی زوج‌های شاغل (DCFS) 31 بزرگسالان خارجی
1232 مقیاس گرایش به خودکشی نوجوانان (MAST) 30 15 تا 18 سال خارجی
1233 مقیاس سنجش ترس از بیمارستان (HFRS) 25 کودک و نوجوان خارجی
1234 پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (HEXACO-PI-R) 100 بزرگسالان ایرانی
1235 پرسشنامه دلایل زندگی (RFL) 48 بزرگسالان خارجی
1236 پرسشنامه هوش اخلاقی 40 بزرگسالان ایرانی
1237 مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد 19 بزرگسالان خارجی
1238 پرسشنامه هوش معنوی جامع 83 بزرگسالان ایرانی
1239 پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) 28 بزرگسالان ایرانی
1240 مقیاس ادراک شیوه والدین (POPS) 30 نوجوانان ایرانی
1241 مقیاس ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی دانش‌آموز 12 بزرگسالان خارجی
1242 پرسشنامه شخصیتی هگزاکو ــ فرم کوتاه (HEXACO-60) 60 بزرگسالان خارجی
1243 آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی 19 بزرگسالان خارجی
1244 پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه 36 دبیرستان خارجی
1245 پرسشنامه تعهد مذهبی 10 بزرگسالان خارجی
1246 پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی 24 بزرگسالان ایرانی
1247 پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی دانشجویان 32 بزرگسالان ایرانی
1248 شاخص رضایت شغلی 25 بزرگسالان خارجی
1249 مقیاس چند بعدی حس شوخ‌طبعی 24 بزرگسالان خارجی
1250 مقیاس مدیریت تعارض 30 بزرگسالان ایرانی
1251 مقیاس‌ بهزیستی روانشناختی ریف (فرم‌کوتاه) 18 بزرگسالان خارجی
1252 پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI) 39 بزرگسالان خارجی
1253 پرسشنامه دلبستگی پس از تولد (MPAS) 19 بزرگسالان ایرانی
1254 مقیاس قربانی شدن کودکان (VS) 10 10 تا 15 سال ایرانی
1255 مقیاس شیوع قلدری 20 دانش‌آموزان ایرانی
1256 پرسشنامه فرزند پروری یانگ (YPI) 72 بزرگسالان خارجی
1257 پرسشنامه مشکلات غذا خوردن 56 6 تا 36 ماه ایرانی
1258 مقیاس بهزیستی عمومی 18 بزرگسالان ایرانی
1259 مقیاس تجارب معنوی (DSES) 16 بزرگسالان ایرانی
1260 مقیاس رتبه‌بندی مانیا یانگ (YMRS) 11 بزرگسالان ایرانی
1261 پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES) 13 بزرگسالان ایرانی
1262 پرسشنامه کمال‌گرایی نوروتیک (NPQ) 42 بزرگسالان خارجی
1263 مقیاس سنجش بهزیستی افراد مبتلا به سرطان 17 بزرگسالان خارجی
1264 مقیاس نگرش‌های ناکارآمد (DAS) 10 بزرگسالان خارجی
1265 مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت (MHLC) 36 بزرگسالان ایرانی
1266 پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین 20 نوجوانان خارجی
1267 پرسشنامه امنیت شغلی 30 بزرگسالان ایرانی
1268 پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی 10 بزرگسالان ایرانی
1269 پرسشنامه عدالت سازمانی 20 بزرگسالان ایرانی
1270 آزمون پذیرش اجتماعی (SDS) 33 بزرگسالان ایرانی
1271 مقیاس پرستاری از بیمار در حال مرگ (EOLCAS) 32 بزرگسالان خارجی
1272 مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف ــ 54 54 بزرگسالان خارجی
1273 مقیاس اصلاح شده سبک‌های یادگیری کلب 12 بزرگسالان ایرانی
1274 پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12) 12 بزرگسالان ایرانی
1275 پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 15 بزرگسالان ایرانی
1276 پرسشنامه خواهر ــ برادر 47 2 تا 10 سال خارجی
1277 مقیاس سنجش روابط خواهر و برادر 48 8 سال به بالا خارجی
1278 پرسشنامه طرح واره یانگ 124 بزرگسالان خارجی
1279 پرسشنامه بنیان‌های اخلاقی 32 بزرگسالان ایرانی
1280 پرسشنامه ارزش‌های فعال در عمل 240 بزرگسالان خارجی
1281 آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس 29 بزرگسالان ایرانی
1282 مقیاس خودپنداره کودکان (SC) 22 10 سال به بالا خارجی
1283 پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ) 57 10 تا 16 سال خارجی
1284 مقیاس افسردگی زونگ 20 بزرگسالان ایرانی
1285 مقیاس نگرش های ناکارامد ــ فرم بلند (DAS) 40 بزرگسالان ایرانی
1286 مقیاس نگرش‌های ناکارآمد در کودکان (DAS-C) 22 کودکان خارجی
1287 پرسشنامه تفکر ارجاعی (PTQ) 15 بزرگسالان خارجی
1288 پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم مردان) 27 بزرگسالان ایرانی
1289 پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان) 36 بزرگسالان ایرانی
1290 مقیاس تاب‌آوری (CD-RISC) 25 بزرگسالان ایرانی
1291 مقیاس عقاید کودکان درمورد طلاق والدین (CBAPS) 36 کودکان خارجی
1292 مقیاس اضطراب مرگ 27 بزرگسالان ایرانی
1293 پرسشنامه ادراک خدا 72 بزرگسالان ایرانی
1294 پرسشنامه هم‌وابستگی اسپن ــ فیشر 16 بزرگسالان ایرانی
1295 آزمون سرشت و منش (TCI-R) 240 بزرگسالان خارجی
1296 پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند 24 سالمندان خارجی
1297 مقیاس نگرانی تصویر بدنی (BICI) 19 بزرگسالان ایرانی
1298 پرسشنامه کوتاه توانمندی‌ها 24 بزرگسالان خارجی
1299 مقیاس هیجان پذیری در تدریس 45 بزرگسالان خارجی
1300 کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه) 26 بزرگسالان ایرانی
1301 پرسشنامه وسواس فکری ــ عملی نسخه کودکان (OCI-CV) 21 7 تا 17 سال خارجی
1302 پرسشنامه تیپ شخصیتی D (DS14) 14 بزرگسالان ایرانی
1303 پرسشنامه والدگری آلاباما (فرم کوتاه) 9 بزرگسالان خارجی
1304 مقیاس استقامت و پایداری 12 بزرگسالان خارجی
1305 مقیاس استقامت و پایداری ــ فرم کوتاه 8 بزرگسالان خارجی
1306 مقیاس نگرش‌های مربوط به تغییر سازمانی(ATOCS) 28 بزرگسالان خارجی
1307 پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 100 بزرگسالان ایرانی
1308 پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی (GDMS) 25 بزرگسالان ایرانی
1309 مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) 20 بزرگسالان ایرانی
1310 مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش‌آموز) 60 9 سال به بالا ایرانی
1311 پرسشنامه اهمال‌کاری 16 بزرگسالان ایرانی
1312 پرسشنامه احساس غربت (HQ) 30 بزرگسالان ایرانی
1313 پرسشنامه تنظیم تمرینات ورزش (BREQ-2) 19 بزرگسالان ایرانی
1314 پرسشنامه پاسخ به درد (PRI) 60 کودکان خارجی
1315 پرسشنامه حل مسأله اجتماعی (SPSI) 70 بزرگسالان خارجی
1316 پرسشنامه خود کار آمدی سیگار (SSEQ) 17 بزرگسالان خارجی
1317 پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS) 5 بزرگسالان ایرانی
1318 پرسشنامه روان درمانی مثبت (PPI) 21 بزرگسالان خارجی
1319 پرسشنامه سازگاری خانواده (FCI) 70 بزرگسالان خارجی
1320 مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان (YCSD) 26 زیر 7 سال خارجی
1321 پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (IDAI) 90 بزرگسالان خارجی
1322 پرسشنامه خانواده افراد مبتلاً به اسکیزوفرنی(FQ) 20 بزرگسالان خارجی
1323 پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ) 25 بزرگسالان ایرانی
1324 آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE) 7 بزرگسالان ایرانی
1325 پرسشنامه ویژگی‌های روانی دوران نوجوانی 56 بزرگسالان ایرانی
1326 مقیاس طرحواره‌های جنسی مردان 41 بزرگسالان ایرانی
1327 پرسشنامه فرزند پروری آلاباما (فرم کودکان) 42 کودکان ایرانی
1328 پرسشنامه فرزند پروری آلاباما (فرم والدین) 42 والدین کودکان 8 تا 16سال خارجی
1329 پرسشنامه مشخصه‌های رهبری در گروه‌درمانی 65 بزرگسالان خارجی
1330 پرسشنامه خودکارآمدی درد 10 بزرگسالان ایرانی
1331 مقیاس خرسندی زناشویی 10 بزرگسالان ایرانی
1332 پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد 75 بزرگسالان ایرانی
1333 چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R) به همراه زیرمقیاس دروغ سنج 100 بزرگسالان ایرانی
1334 مقیاس سنجش افکارخودکشی بک 19 بزرگسالان ایرانی
1335 آزمون نقص توجه ــ بیش فعالی در بزرگسالان 30 بزرگسالان خارجی
1336 مقیاس استرس پس از ضربه نیابی 17 بزرگسالان ایرانی
1337 مقیاس خودکنترلی (فرم کوتاه) 13 بزرگسالان خارجی
1338 پرسشنامه آگاهی فراشناختی شنیداری 21 بزرگسالان خارجی
1339 پرسشنامه عملکرد شغلی 25 بزرگسالان ایرانی
1340 مقیاس امید کودکان 6 کودکان خارجی
1341 شاخص مقابله جوانان 31 جوانان خارجی
1342 مقیاس خوردن وسواسی 8 بزرگسالان خارجی
1343 مقیاس قدرت‌بخشی خانواده 34 والدین خارجی
1344 پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا 50 بزرگسالان ایرانی
1345 مقیاس سبک‌های یادگیری گراشا ــ ریچمن 60 دانشجویان ایرانی
1346 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 47 سؤالی 47 بزرگسالان ایرانی
1347 پرسشنامه شاخص تاب‌آوری خانواده (FHI) 20 بزرگسالان خارجی
1348 پرسشنامه جرأتمندی راتاس (SRAS) 30 بزرگسالان خارجی
1349 پرسشنامه اسنادهای شخصی برای کودکان 24 کودکان خارجی
1350 پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده (FILE) 71 بزرگسالان خارجی
1351 پرسشنامه حالت ــ صفت اضطراب اسپیلبرگر 40 بزرگسالان ایرانی
1352 شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظ (IIEF) 15 بزرگسالان خارجی
1353 مقیاس همدلی 17 بزرگسالان خارجی
1354 پرسشنامه ناسازگاری در ازدواج بیر ــ استرنبرگ (DQ) 11 بزرگسالان خارجی
1355 پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت (BFI) 44 بزرگسالان خارجی
1356 پرسشنامه مقابله خانواده (FAMCI) 24 بزرگسالان خارجی
1357 گزارش کودکان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه فرم والدین: 30 و فرم کودک: 25 کودکان خارجی
1358 مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT) 42 بزرگسالان خارجی
1359 مقیاس تعادل عاطفه (ABS) 10 بزرگسالان خارجی
1360 مقیاس قاطعیت در نوجوانان (ASA) 33 نوجوانان خارجی
1361 پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ) 40 کودکان خارجی
1362 مقیاس ارزیابی مسائل دوران نوجوانی (ACE) 40 نوجوانان خارجی
1363 پرسشنامه پرخاشگری (AI) 30 بزرگسالان خارجی
1364 پرسشنامه تجزیه روان‌تنی (SDQ-20) 20 بزرگسالان خارجی
1365 مقیاس تکانشی بودن (IS) 19 کودکان خارجی
1366 مقیاس ارزیابی هم‌وابستگی بک (BCAS) 35 بزرگسالان خارجی
1367 مقیاس ارزیابی خود کنترلی کودکان (SCRS) 33 کودکان خارجی
1368 مقیاس کنترل اجتماعی ــ سیاسی (SPCS) 17 بزرگسالان خارجی
1369 مقیاس مکان کنترل نوویکی ــ استریکلند (N-SLCS) 40 کودکان خارجی
1370 شاخص ناپایداری ازدواج (MIL) 14 بزرگسالان خارجی
1371 پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI) 43 بزرگسالان ایرانی
1372 مقیاس نگرش به خیانت (زناشویی) 12 بزرگسالان ایرانی
1373 مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD) 28 بزرگسالان خارجی
1374 مقیاس جهت گیری‌های مربوط به شادکامی (OTH) 18 بزرگسالان خارجی
1375 پرسشنامه ارزش‌های فعال در عمل (VIA-120) 120 بزرگسالان خارجی
1376 پرسشنامه رضایتمندی شغلی (JDI-72) 72 بزرگسالان خارجی
1377 پرسشنامه احساسات مثبت (PFQ) 17 بزرگسالان خارجی
1378 پرسشنامه سبک اسناد کودکان نسخه تجدیدنظر شده 24 9 تا 12 سال خارجی
1379 پرسشنامه شخصیت زاکرمن ــ کلمن(ZKPQ-50-CC) 50 بزرگسالان خارجی
1380 مقیاس عزت نفس هری (HSS) 30 10 سال با بالا خارجی
1381 پرسشنامه افکار اضطراب اجتماعی (SAT) 21 بزرگسالان خارجی
1382 مقیاس نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی 14 بزرگسالان خارجی
1383 مقیاس شخصیت کودکی (CPS) 40 کودکان خارجی
1384 مقیاس سرمایه‌گذاری بدن (BIS) 24 کودکان خارجی
1385 پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ 33 بزرگسالان ایرانی
1386 مقیاس تحمل ناکامی 35 بزرگسالان ایرانی
1387 مقیاس هوش معنوی گیلان 41 بزرگسالان ایرانی
1388 مقیاس ادراک شایستگی کودکان هارتر 28 9 تا 11 سال ایرانی
1389 پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI) 36 بزرگسالان خارجی
1390 مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی (SSA) 23 بزرگسالان خارجی
1391 پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده از دیدگاه نوجوان (A-FILE) 50 نوجوانان خارجی
1392 سیاهه ارجاع سلامت روان اورگون (OMHRC) 32 بزرگسالان خارجی
1393 مقیاس ارزیابی انعطاف پذیری و انسجام خانواده (FACES) 40 بزرگسالان خارجی
1394 مقیاس آگاهی خانواده (FAS) 14 بزرگسالان خارجی
1395 مقیاس جهت‌گیری اهداف زناشویی کانزاس 7 بزرگسالان خارجی
1396 مقیاس خودپنداره رفتاری کودکان (BSCS) 36 کودکان خارجی
1397 پرسشنامه امید به زندگی میلر 48 بزرگسالان ایرانی
1398 پرسشنامه چند ‌عاملی رهبری (MLQ) 9 بزرگسالان خارجی
1399 پرسشنامه رفتار سازمانی ــ شهروندی ((OCBI 12 بزرگسالان خارجی
1400 سنجش کیفیت خدمات (فرم کوتاه) 14 بزرگسالان خارجی
1401 مقیاس خوشبختی در ازدواج (MHS) 10 بزرگسالان  
1402 پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم (FFS) 75 بزرگسالان ایرانی
1403 پرسشنامه سبک‌های دفاعی (DSQ-40) 40 بزرگسالان ایرانی
1404 آزمون خوداظهاری ارتباط اجتماعی (SISST) 30 بزرگسالان خارجی
1405 پرسشنامه کنار آمدن با بیماری برای والدین (CHIP) 45 بزرگسالان خارجی
1406 پرسشنامه بررسی همسر به عنوان واسطه درمانی (STMI) 43 بزرگسالان خارجی
1407 شاخص پیوند و تغییر پذیری خانواده (FACI8) 16 بزرگسالان خارجی
1408 مقیاس تفکر تأملی (RTS) 16 بزرگسالان ایرانی
1409 مقیاس سوء استفاده جسمانی از همسر (PAPS) 25 بزرگسالان خارجی
1410 مقیاس سوء استفاده غیر جسمانی از همسر (PASNP) 25 بزرگسالان خارجی
1411 پرسشنامه باورهای رایج دانش‌آموزان (CIBS) 44 کودکان خارجی
1412 پرسشنامه به هم وابستگی (CODI) 29 بزرگسالان خارجی
1413 پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ ــ واگنر (TSI) 104 بزرگسالان ایرانی
1414 مقیاس ترس اجتماعی در افراد اسکیزوفرنیک (SFS) 36 بزرگسالان خارجی
1415 مقیاس خود کنترلی ادراک شده کودکان (CPSC) 11 کودکان خارجی
1416 پرسشنامه استقامت ذهنی (MTQ-48) 48 بزرگسالان خارجی
1417 پرسشنامه وضوح تصویرسازی دیداری (VVIQ) 16 7 سال به بالا خارجی
1418 مقیاس پیامدهای رفتاری نوجوانان 56 نوجوانان خارجی
1419 مقیاس خود ارزیابی در بحران‌های خانوادگی (F-COPES) 30 بزرگسالان خارجی
1420 مقیاس نگرش در مورد ارائه مراقبت‌های دراز مدت 26 بزرگسالان خارجی
1421 پرسشنامه تعهد سازمانی (فرم کوتاه) 6 بزرگسالان خارجی
1422 مقیاس خود کار آمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS) 11 بزرگسالان ایرانی
1423 مقیاس شکوفایی (FS) 8 بزرگسالان خارجی
1424 مقیاس پرخاشگری آیزنک و ویلسون 30 بزرگسالان ایرانی
1425 مقیاس‌های ابهام مرزی 100 بزرگسالان خارجی
1426 پرسشنامه جوّ سازمانی (OCM) 82 بزرگسالان خارجی
1427 مقیاس آمادگی برانگیختگی (APS) 12 بزرگسالان خارجی
1428 مقیاس درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده (FEICS) 14 بزرگسالان خارجی
1429 پرسشنامه پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار کودکان دبستانی 21 کودکان دبستانی ایرانی
1430 پرسشنامه پایگاه هویت من بنیون و آدامز 64 بزرگسالان ایرانی
1431 پرسشنامه ادراک خطر در حین رانندگی 34 بزرگسالان ایرانی
1432 پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود (USAQ) 20 14 سال به بالا ایرانی
1433 مقیاس باورهای غذایی غیرمنطقی (IFB) 57 بزرگسالان ایرانی
1434 مقیاس ثبات کودکان (PS) 40 کودکان خارجی
1435 مقیاس سلامت خانواده اصلی (FOS) 40 بزرگسالان خارجی
1436 پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی (PCI) 25 بزرگسالان خارجی
1437 پرسشنامه دلیل زندگی کردن برای نوجوانان (RFL-A) 32 نوجوانان خارجی
1438 شاخص رضایت زناشویی (IMS) 25 بزرگسالان خارجی
1439 شاخص سازگاری جوانان (YCI) 31 بزرگسالان خارجی
1440 مقیاس رفتارهای حمایت اجتماعی (SSB) 45 بزرگسالان خارجی
1441 پرسشنامه تحریک پذیری (IRQ) 21 بزرگسالان ایرانی
1442 پرسشنامه خود کار آمدی صرع (ESES) 33 بزرگسالان ایرانی
1443 پرسشنامه ننگ صرع (KSSE) 18 بزرگسالان ایرانی
1444 پرسشنامه هوش هیجانی جنوس فرم کوتاه (GEII) 14 18 تا 76 سال خارجی
1445 زمینه‌یابی شکار شغل (AJHS) 25 بزرگسالان خارجی
1446 پرسشنامه خودانگاره و انگیزش 19 پیش دبستانی و دبستانی خارجی
1447 پرسشنامه فرآیندهای شناختی (CPS) 39 بزرگسالان خارجی
1448 شاخص استرس بالینی (ICS) 25 بزرگسالان خارجی
1449 مقیاس افسردگی مربوط به مرگ (DDS) 17 بزرگسالان خارجی
1450 مقیاس سخت‌رویی (HS) 45 بزرگسالان خارجی
1451 چک‌لیست تجدید نظر شده مشکلات رفتاری 88 کودکان ایرانی
1452 مقیاس افسردگی سالمندان (GDS) 30 سالمندان خارجی
1453 پرسشنامه اضطراب سلامت 18 بزرگسالان ایرانی
1454 نسخه اصلاح شده مقیاس غربال‌گری اضطراب مرتبط با اختلالات هیجانی در کودکان و نوجوان (SCARED-71) 71 8 تا 18 سال ایرانی
1455 مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی ییل ــ براون برای اختلال بدشکلی بدن 12 بزرگسالان ایرانی
1456 مقیاس دستکاری و کندن پوست 8 بزرگسالان ایرانی
1457 مقیاس سنجش رفتارهای طیف وسواس (OSBS) 8 بزرگسالان ایرانی
1458 مقیاس اختلال مو کنی 7 بزرگسالان ایرانی
1459 پرسشنامه شکوفایی (HFQ) 28 بزرگسالان ایرانی
1460 مقیاس معنای زندگی (MLQ) 10 بزرگسالان خارجی
1461 پرسشنامه خودپنداره 20 11 تا 14 سال خارجی
1462 پرسشنامه اجتناب از تصویر بدنی (BIAQ) 19 بزرگسالان خارجی
1463 پرسشنامه اختلال شخصیت افسرده (DPDI) 41 بزرگسالان خارجی
1464 پرسشنامه افکار خودآیند (ATC) 30 بزرگسالان خارجی
1465 پرسشنامه آمادگی کسالت (BP) 28 بزرگسالان خارجی
1466 پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNE) دو فرم 12 و 30 عبارتی بزرگسالان خارجی
1467 مقیاس اضطراب بالینی (CAS) 25 بزرگسالان خارجی
1468 مقیاس لغزش شناختی (CSS) 35 بزرگسالان خارجی
1469 مقیاس مواجهه با نبرد (CES) 7 بزرگسالان خارجی
1470 مقیاس نگرش نسبت به بیماری (IAS) 28 بزرگسالان خارجی
1471 پرسشنامه حالت‌های روانشناختی مثبت (PPS) 96 بزرگسالان ایرانی
1472 پرسشنامه رضایتمندی شغلی ــ فرم کوتاه (MSQ) 20 بزرگسالان خارجی
1473 پرسشنامه زندگی در زمان حال 36 بزرگسالان ایرانی
1474 مقیاس اشتیاق تحصیلی ــ اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی 15 بزرگسالان خارجی
1475 پرسشنامه نگرش به نقش جنسیتی 45 بزرگسالان ایرانی
1476 مقیاس خودیابی (SDS) 33 بزرگسالان ایرانی
1477 مقیاس رفتار اجتماعی کودک (CSBS) 24 کودکان ایرانی
1478 مقیاس قلدری ایلی‌نویز (IBS) 18 کودکان ایرانی
1479 مقیاس قلدری هارتر (HBS) 6 8 تا 11 سال ایرانی
1480 مقیاس (کمی و کیفی) بررسی اثرات عضویت در شبکه‌های اجتماعی 37 بزرگسالان ایرانی
1481 پرسشنامه روابط والدین ــ فرزندی (PCRS) 24 (دو فرم پدر و مادر)   خارجی
1482 پرسشنامه وابستگی دوست منحرف 13 16 تا 21 سال خارجی
1483 مقیاس خطاهای شناختی کودکان و نوجوانان 10 11 تا 19 سال خارجی
1484 مقیاس خود ‌سنجی بیش‌فعالی و نقص توجه بزرگسالان (ASRS) 18 بزرگسالان ایرانی
1485 آزمون هوش چندگانه گاردنر 80 بزرگسالان ایرانی
1486 پرسشنامه خود شکوفایی مَزلو 30 بزرگسالان خارجی
1487 پرسشنامه رضایتمندی شغلی کلی (JIG) 18 بزرگسالان خارجی
1488 پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (فرم بلند) 100 بزرگسالان خارجی
1489 پرسشنامه مهارت‌های مقابله‌ای (ACSI-28) 28 بزرگسالان ایرانی
1490 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 59 بزرگسالان خارجی
1491 مقیاس آمادگی به اعتیاد (APS-41) 41 بزرگسالان ایرانی
1492 مقیاس آمادگی به اعتیاد 90 بزرگسالان ایرانی
1493 پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) 35 بزرگسالان ایرانی
1494 پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) 14 بزرگسالان ایرانی
1495 پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی 33 دانش‌آموزان ایرانی
1496 پرسشنامه سرسختی شغلی پرستاران ــ فرم کوتاه (OHQ-SF) 17 بزرگسالان ایرانی
1497 مقیاس پرخاشگری (قلدری و خشم) 9 نوجوانان ایرانی
1498 پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرم‌ بلند) 240 بزرگسالان ایرانی
1499 سیاهه انگیزه پیشرفت (AMI) 137 بزرگسالان ایرانی
1500 پرسشنامه آلکسی تایمیای تورنتو (TAS) 20 بزرگسالان ایرانی
1501 پرسشنامه شایستگی هیجانی فردی 10 بزرگسالان خارجی
1502 پرسشنامه تنظیم هیجان میان فردی 20 بزرگسالان خارجی
1503 مقیاس خودگزارشی برای ارزیابی هیجان ابراز شده 20 بزرگسالان خارجی
1504 مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی 19 بزرگسالان خارجی
1505 پرسشنامه اضطراب جدایی در بزرگسالی 27 بزرگسالان خارجی
1506 مقیاس صفات شخصیتی سایکوپاتیک 20 بزرگسالان خارجی
1507 مقیاس نگرش‌های مثبت در جهت افراد مبتلا به زوال عقل 17 بزرگسالان خارجی
1508 مقیاس بهزیستی در کار 29 بزرگسالان خارجی
1509 مقیاس اشتیاق دانش‌آموزان در مدرسه (SES-4DS) 20 دانش‌آموزان خارجی
1510 مقیاس ادراک استرس تحصیلی 18 بزرگسالان خارجی
1511 مقیاس کمال‌گرایی ظاهر فیزیکی 12 بزرگسالان خارجی
1512 مقیاس ارتباط متقابل چند نسلی 31 بزرگسالان خارجی
1513 مقیاس اضطراب سخنرانی (PSAS) 17 بزرگسالان خارجی
1514 مقیاس اضطراب کودکان 25 کودکان خارجی
1515 مقیاس اضطراب و افسردگی کودک (نسخه والدین) 25 کودکان خارجی
1516 مقیاس تصورات قالبی مربوط به سن‌کاری (WAS) 20 بزرگسالان خارجی
1517 مقیاس دشواری در تنظیم هیجان 18 بزرگسالان خارجی
1518 مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (S-DERS) 21 بزرگسالان خارجی
1519 مقیاس راهبرد کار احساسی معلم 13 بزرگسالان خارجی
1520 مقیاس رفتار انحرافی (DBVS) 19 12 تا 19 سال خارجی
1521 پرسشنامه بهزیستی ذهنی 45 بزرگسالان ایرانی
1522 پرسشنامه فرسودگی شغلی (JBQ-20) 20 بزرگسالان ایرانی
1523 مقیاس رهبری در ورزش 40 بزرگسالان ایرانی
1524 پرسشنامه موانع پژوهش 71 بزرگسالان ایرانی
1525 مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ 45 بزرگسالان خارجی
1526 پرسشنامه کمال‌گرایی تحصیلی 22 بزرگسالان ایرانی
1527 پرسشنامه ذهن آگاهی در ورزش 15 بزرگسالان خارجی
1528 پرسشنامه آثار استفاده از تبلت در کودکان 35 والدین ایرانی
1529 مقیاس رشد اجتماعی واینلند 117 همه سنین ایرانی
1530 پرسشنامه سنجش نگرش تحصیلی 29 بزرگسالان ایرانی
1531 آزمون حافظه وکسلر (فرم الف)   همه سنین ایرانی
1532 پرسشنامه شخصیتی چند جنبه‌ای برن رویتر 125 بزرگسالان خارجی
1533 پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه) 75 بزرگسالان ایرانی
1534 مقیاس بلوغ عاطفی (EMS) 48 بزرگسالان ایرانی
1535 آزمون‌های حافظه کلامی و عددی   کودک و نوجوان  
1536 پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلدورث 19 بزرگسالان ایرانی
1537 آزمون تصاویر آندره ری   4 سال به بالا ایرانی
1538 تست نقاشی خانواده 15 کودکان خارجی
1539 مقیاس خودپنداره کودکان (CSCS) 80 کودکان خارجی
1540 زمینه‌یابی رضایت شغلی اسپکتور (JSS) 36 بزرگسالان خارجی
1541 پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی 20 بزرگسالان ایرانی
1542 پرسشنامه دلایل طلاق 40 بزرگسالان ایرانی
1543 پرسشنامه گرایش و عملکرد معنوی 30 بزرگسالان ایرانی
1544 پرسشنامه نیاز سنجی سازمانی 40 بزرگسالان ایرانی
1545 پرسشنامه باورهای معنوی 35 بزرگسالان ایرانی
1546 پرسشنامه تشخیص اختلال بدشکلی بدنی 33 بزرگسالان ایرانی
1547 پرسشنامه رشد معنوی 40 بزرگسالان ایرانی
1548 پرسشنامه سبک زندگی ارتقای سلامتی 40 بزرگسالان ایرانی
1549 پرسشنامه مهارت‌های حل مسأله 30 بزرگسالان ایرانی
1550 پرسشنامه مهارت‌های مثبت اندیشی پنج عاملی (FFPTS) 20 کودکان ایرانی
1551 مقیاس نگرش شخصی (PAS-II) 66 بزرگسالان خارجی
1552 پرسشنامه کیفیت زندگی فریش (QOLI) 16 بزرگسالان خارجی
1553 پرسشنامه احتمال پیامد و هزینه پیامد (OPQ , OCQ) 12 بزرگسالان خارجی
1554 پرسشنامه اضطراب جدایی کودکان 26 کودکان خارجی
1555 پرسشنامه اضطراب ریاضی 14 دانش‌آموزان خارجی
1556 پرسشتامه انگیزه جوانان برای ترک سیگار غیرروزانه 13 جوانان خارجی
1557 مقیاس پردازش هیجانی 25 بزرگسالان خارجی
1558 پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (AAQ) 17 بزرگسالان خارجی
1559 مقیاس رتبه بندی رفتاری و عاطفی (BERS) 28 11 تا 16 سال خارجی
1560 مقیاس ادراک معلمان از خطر (TPRS) 20 معلمان خارجی
1561 مقیاس استرس سفر هوایی (ATSS) 22 بزرگسالان خارجی
1562 مقیاس استیگمای احساسی بیمار روانی (ISMI) 29 بزرگسالان خارجی
1563 مقیاس تجدید نظر شده اضطراب اجتماعی کودکان (SASC-R) 18 کودکان خارجی
1564 مقیاس اضطراب مرگ تورسن 25 بزرگسالان خارجی
1565 مقیاس اضطراب مرگ ساریکایا (DAS) 20 بزرگسالان خارجی
1566 مقیاس عدالت اخلاقی (DJS) 18 بزرگسالان خارجی
1567 مقیاس فعال‌سازی برای درمان افسردگی (BADS) 8 بزرگسالان خارجی
1568 مقیاس هراس اجتماعی 20 بزرگسالان خارجی
1569 مقیاس یادگیری دائمی 16 بزرگسالان خارجی
1570 مقیاس تحریک پذیری هیجانی (SEA) 15 بزرگسالان خارجی
1571 پرسشنامه رفتار نوآورانه کارکنان 8 بزرگسالان ایرانی
1572 پرسشنامه شخصیتی آیزنک 57 بزرگسالان ایرانی
1573 آزمون خلاقیت عابدی 60 نوجوانان و بزرگسالان ایرانی
1574 آزمون شخصیتی وودورث 76 12 تا 17 سال ایرانی
1575 پرسشنامه خودپنداره ساراسوات (SCQ) 48 14 تا 18 سال ایرانی
1576 آزمون قضاوت اخلاقی برای کودکان 50 6 تا 11 سال ایرانی
1577 پرسشنامه رویکردهای مطالعه و یادگیری (ASSIS) 52 دانشجویان ایرانی
1578 مقیاس اختلال کمبود توجه سوانسون 30 7 تا 12 سال ایرانی
1579 پرسشنامه جوّ سازمانی نوآورانه 24 بزرگسالان ایرانی
1580 آزمون اوتیس لنون 32 5 تا 9 ساله ایرانی
1581 پرسشنامه درک بیماری فرم کوتاه (BIPQ) 9 بزرگسالان خارجی
1582 پرسشنامه رخدادهای خوشایند 131 بزرگسالان خارجی
1583 پرسشنامه سبک‌های خلاقیت 78 بزرگسالان خارجی
1584 مقیاس عذاب و مشکلات 117 بزرگسالان خارجی
1585 مقیاس تعهد شغلی (UWES) 17 بزرگسالان خارجی
1586 پرسشنامه رهبری چند عاملی (MLQ) 45 بزرگسالان خارجی
1587 پرسشنامه عزت نفس سورن‌سن 50 بزرگسالان خارجی
1588 پرسشنامه رغبت سنج شغلی استرانگ (فرم کوتاه) 90 بزرگسالان خارجی
1589 آزمون 16 عاملی شخصیت کتل (به ‌همراه‌ عوامل مرتبه دوم) 187 19 سال به بالا خارجی
1590 آزمون مکعب‌های کهس   5 تا 15 سال خارجی
1591 آزمون ریون کودکان (کاغذ گلاسه) 36 5 تا 10 سال ایرانی
1592 آزمون ریون پیشرفته 48 بزرگسالان خارجی
1593 آزمون MMPI 71 14 سال به‌ بالا  
1594 آزمون MMPI-2 (370 سؤالی) 370 14 سال به‌ بالا  
1595 آزمون MMPI-2 (567 سؤالی) 567 14 سال به بالا  
1596 آزمون میلون ــ 3 (MCMI-III) 175 18 سال به بالا ایرانی
1597 آزمون ویسکانسین (WCST) 128 کارت بزرگسالان خارجی
1598 مقیاس هوشی کتل ــ مقیاس 1 (کودکان) 96 4 تا 8 سال  
1599 مقیاس هوشی کتل ــ مقیاس 2 (نوجوانان) 92 8 تا 13 سال  
1600 مقیاس هوشی کتل ــ مقیاس 3 (بزرگسالان) 100 بزرگسالان  
1601 آزمون اندریافت سالمندان (SAT) همراه دفترچه راهنما   65 سال به بالا خارجی
1602 آزمون اندریافت کودکان (CAT) همراه دفترچه راهنما   3 تا 10 سال  
1603 آزمون اندریافت موضوع (TAT) همراه با کتاب راهنما   14 سال به بالا خارجی
1604 آزمون رورشاخ   همه سنین  
1605 آزمون لینکلن ــ اوزرتسکی 36 5 تا 14 سال خارجی
1606 آزمون دیداری ــ حرکتی بندرگشتالت 2   همه سنین ایرانی
1607 پرسشنامه راهبردهای خود انگیخته برای یادگیری (MSLQ) 44 بزرگسالان خارجی
1608 پرسشنامه اختلالات پارافیلیک 40 بزرگسالان ایرانی
1609 پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت 19 نوجوانان و بزرگسالان ایرانی
1610 پرسشنامه اندازه‌گیری غیرت 20 بزرگسالان ایرانی
1611 پرسشنامه تأثیر آپنه تنفسی خواب در تمرکز، حافظه و توجه کودکان چاق 20 کودکان ایرانی
1612 پرسشنامه ترس از سرطان 40 بزرگسالان ایرانی
1613 پرسشنامه تنبلی اجتماعی شغلی 20 بزرگسالان ایرانی
1614 پرسشنامه خود کنترلی 30 بزرگسالان ایرانی
1615 پرسشنامه ریسک پذیری در اختلال سلوک 30 نوجوانان و بزرگسالان ایرانی
1616 پرسشنامه سنجش میزان دگردوست 30 بزرگسالان ایرانی
1617 پرسشنامه اختلال آزارگری جنسی 20 بزرگسالان ایرانی
1618 پرسشنامه هوش مثبت 40 بزرگسالان ایرانی
1619 پرسشنامه هیجان‌های مثبت و منفی 20 بزرگسالان ایرانی
1620 مقیاس احساس خوشبختی بانوان 41 بزرگسالان ایرانی
1621 مقیاس ارزیابی نظریه ذهن (ذهن خوانی) 32 بزرگسالان ایرانی
1622 مقیاس باورهای زیبا شناسی 32 بزرگسالان ایرانی
1623 مقیاس پیگیری درمان از طرف درمان‌جو 20 بزرگسالان ایرانی
1624 مقیاس تمایل به کنترل‌گری دیگران 35 بزرگسالان ایرانی
1625 مقیاس ترس بزرگسالان از مرگ 20 بزرگسالان ایرانی
1626 مقیاس رضایت از زندگی 33 بزرگسالان ایرانی
1627 مقیاس رضایتمندی از خود 20 بزرگسالان ایرانی
1628 مقیاس روش‌های فرزند پروری 20 بزرگسالان ایرانی
1629 مقیاس مراحل رشد نوجوان 30 نوجوانان ایرانی
1630 مقیاس نگرش افراد درباره یادگیری زبان دوم 27 بزرگسالان ایرانی
1631 مقیاس امید به زندگی 30 بزرگسالان ایرانی
1632 پرسشنامه ارزیابی خلاقیت پروری کتب درسی 30 بزرگسالان ایرانی
1633 پرسشنامه افسردگی بِک ــ فرم کوتاه 13 بزرگسالان خارجی
1634 پرسشنامه افسردگی بک (BDI) 21 بزرگسالان ایرانی
1635 سیاهه روانی کالیفرنیا (CPI) 480 12 تا 70 سال خارجی
1636 پرسشنامه سبک‌های یادگیری (ILS) 120 بزرگسالان خارجی
1637 آزمون کفایت اجتماعی 47 بزرگسالان ایرانی
1638 آزمون همدلی لامونیکا 84 بزرگسالان ایرانی
1639 پرسشنامه کنترل فکر (TCQ) 30 بزرگسالان ایرانی
1640 شاخص توصیف شغلی (JDI) 72 بزرگسالان ایرانی
1641 شاخص کرنل 101 بزرگسالان خارجی
1642 مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS) 45 4 تا 14 سال خارجی
1643 پرسشنامه حالت خلق و خوی 48 بزرگسالان خارجی
1644 پرسشنامه طلاق عاطفی 36 بزرگسالان ایرانی
1645 پرسشنامه اعتماد به نفس در افراد دارای لکنت زبان 40 بزرگسالان ایرانی
1646 پرسشنامه ترس از ارتباط کلامی در افراد دارای لکنت زبان 20 بزرگسالان ایرانی
1647 پرسشنامه جوّ عاطفی خانواده 35 بزرگسالان ایرانی
1648 پرسشنامه رضایتمندی از زندگی (LSS) 12 بالای 18 سال خارجی
1649 پرسشنامه انگیزه پیشرفت (ACMT) 50 بزرگسالان خارجی
1650 پرسشنامه افسردگی کودکان ماریاکواکس 27 کودکان  
1651 پرسشنامه درگیری بالقوه با مواد مخدر 20 بزرگسالان خارجی
1652 آزمون اسلوسِن 12 کودکان  
1653 پرسشنامه سازگاری کودکان 37 کودکان ایرانی
1654 سیاهه اضطراب امتحان (TAI) 25 دانش‌آموزان ایرانی
1655 پرسشنامه شخصیتی آیزنک نوجوانان (به همراه نیمرخ روانی) 90 نوجوانان ایرانی
1656 مقیاس چندبعدی جدید ارزیابی افسردگی (NMDS) 48 بزرگسالان ایرانی
1657 آزمون استدلال دستوری بَدِلی (هوش سیال) 64 بزرگسالان ایرانی
1658 مقیاس سنجش افسردگی همیلتون 21 بزرگسالان خارجی
1659 پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (برای مشاوران) 40 بزرگسالان ایرانی
1660 پرسشنامه بررسی مقدماتی ملال جنسیتی 25 بزرگسالان ایرانی
1661 پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی 21 بزرگسالان ایرانی
1662 پرسشنامه تمایلات همجنس گرایانه 16 بزرگسالان ایرانی
1663 پرسشنامه میل جنسی نوجوانان و جوانان 17 نوجوانان و جوانان ایرانی
1664 آزمون حافظه بصری کیم‌کارد   همه سنین  
1665 آزمون مفهوم خویشتن بک (SCT) 25 بزرگسالان خارجی
1666 مقیاس سنجش تزلزل احساسی ــ ثبات تطابق 210 بزرگسالان  
1667 پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE) 145 بزرگسالان خارجی
1668 مقیاس خودپنداره راجرز 50 بزرگسالان ایرانی
1669 پرسشنامه تأیید پذیری در دوران کودکی و نوجوانی 20 بزرگسالان ایرانی
1670 مقیاس سبک زندگی آرامش‌مدار 43 بزرگسالان ایرانی
1671 مقیاس قدرت تصمیم‌گیری 30 بزرگسالان ایرانی
1672 مقیاس کمال‌گرایی 27 بزرگسالان ایرانی
1673 مقیاس گرایشات فمنیستی در زنان مطلقه یا در شرف طلاق 20 بزرگسالان ایرانی
1674 مقیاس مسئولیت پذیری 20 بزرگسالان ایرانی
1675 مقیاس سبک تربیتی والدین 21 بزرگسالان ایرانی
1676 پرسشنامه سلامت اجتماعی 20 بزرگسالان ایرانی
1677 پرسشنامه کمرویی 20 بزرگسالان ایرانی
1678 پرسشنامه احساس امنیت فردی 20 بزرگسالان ایرانی
1679 پرسشنامه انعطاف پذیری عاطفی 20 بزرگسالان ایرانی
1680 پرسشنامه‌ اهمال‌کاری 32 بزرگسالان ایرانی
1681 پرسشنامه بازی (کودکان) 29 والدین کودکان 3 تا 10 ساله ایرانی
1682 پرسشنامه اضطراب 30 بزرگسالان  
1683 پرسشنامه شدت اضطراب برنز 33 بزرگسالان  
1684 چک‌لیست ترس مرضی (FCL) 182 بزرگسالان خارجی
1685 مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستان (HADS) 14 16 سال به بالا ایرانی
1686 پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ) 192 بزرگسالان ایرانی
1687 مقیاس درجه‏بندی اضطراب همیلتون (HARS) 14 بزرگسالان ایرانی
1688 پرسشنامه تاب‌آوری 23 بزرگسالان ایرانی
1689 پرسشنامه ترس از اتاق عمل 20 بزرگسالان ایرانی
1690 چک‌لیست رفتاری کودکان (CBCL) 100 1/5 تا 5 سال ایرانی
1691 پرسشنامه حس خوب 20 بزرگسالان ایرانی
1692 پرسشنامه حسادت 20 بزرگسالان ایرانی
1693 مقیاس احساس خود کار آمدی جنسی در روابط جنسی 30 بزرگسالان ایرانی
1694 مقیاس خود کنترلی کلامی 20 بزرگسالان ایرانی
1695 پرسشنامه ذهن‌آگاهی 40 بزرگسالان ایرانی
1696 پرسشنامه عوامل مؤثر در افزایش خُلق مثبت 20 بزرگسالان ایرانی
1697 مقیاس اولویت‌های زندگی 29 بزرگسالان ایرانی
1698 پرسشنامه همدلی عاطفی 20 بزرگسالان ایرانی
1699 پرسشنامه اخلاق مداری در خانواده 20 بزرگسالان ایرانی
1700 پرسشنامه ترس از دندانپزشکی 20 بزرگسالان ایرانی
1701 مقیاس احساس روحیه در زنان سالمند 22 زنان سالمند ایرانی
1702 مقیاس انگیزش پیشرفت 20 بزرگسالان ایرانی
1703 مقیاس انگیزه انتخاب رشته روان‌شناسی 20 بزرگسالان ایرانی
1704 مقیاس آگاهی و بصیرت اجتماعی 41 بزرگسالان ایرانی
1705 مقیاس پرخوری 20 بزرگسالان ایرانی
1706 مقیاس ترس از تاریکی (کودکان 3 تا 9 ساله) 20 والدین کودکان 3 تا 9 ساله ایرانی
1707 مقیاس حالات و رفتارهای غیرعادی پس از زایمان 30 بزرگسالان ایرانی
1708 مقیاس حسرت 49 بزرگسالان ایرانی
1709 مقیاس رهایی از حسرت 27 بزرگسالان ایرانی
1710 مقیاس فرهنگ رانندگی 25 بزرگسالان ایرانی
1711 مقیاس گرایش‌های معنوی 25 بزرگسالان ایرانی
1712 مقیاس عادت به مطالعه 20 بزرگسالان ایرانی
1713 مقیاس اعتیاد دیجیتالی 20 بزرگسالان ایرانی
1714 مقیاس باور دینی 20 بزرگسالان ایرانی
1715 مقیاس ترس از موفقیت 25 بزرگسالان ایرانی
1716 مقیاس تفکر مثبت 24 بزرگسالان ایرانی
1717 مقیاس حسادت بزرگسالان 20 بزرگسالان ایرانی
1718 مقیاس رشد عاطفی 27 بزرگسالان ایرانی
1719 مقیاس رفتار اجتماعی کودکان 30 بزرگسالان ایرانی
1720 مقیاس نشخوار ذهنی 20 بزرگسالان ایرانی
1721 مقیاس مراحل آمادگی تغییر رفتار و انگیزه برای درمان 19 بزرگسالان ایرانی
1722 مقیاس شور و اشتیاق شغلی 20 بزرگسالان ایرانی
1723 آزمون مازهای پرتئوس   3 تا 14 سال  
1724 آزمون خلاقیت تورنس فرم A و B   همه سنین ایرانی
1726 مقیاس انگیزش موقعیتی (SIMS) 15 نوجوانان ایرانی
1727 پرسشنامه خلاقیت کودکان 38 کودکان ایرانی
1728 پرسشنامه مشارکت ورزشی 30 بزرگسالان خارجی
1729 مقیاس سیستم‌های حافظه تعاملی در سازمان 15 بزرگسالان خارجی
1730 آزمون هوشی تکمیل تصاویر 30 5 تا 11 سال  
1731 آزمون اضطراب کتل 40 14 سال به بالا ایرانی
1732 پرسشنامه استرس 6 بزرگسالان  
1733 پرسشنامه روان‌شناختی رانندگی 9 بزرگسالان  
1734 پرسشنامه درون‌گرایی و برون‌گرایی 19 بزرگسالان  
1735 پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و ب) دو فرم 10 سؤالی بزرگسالان خارجی
1736 پرسشنامه قدرت رهبری 16 بزرگسالان  
1737 بازآزمایی بینایی بنتون نوروسایکولوژی   7 تا 64 سال  
1738 آزمون رضایت شغلی 30 بزرگسالان  
1739 مقیاس انگیزه تأیید 72 17 تا 22 سال خارجی
1740 پرسشنامه استفاده بهینه از وقت 30 بزرگسالان  
1741 پرسشنامه اعتقاد به خرافات 24 بزرگسالان  
1742 پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات 30 بزرگسالان  
1743 پرسشنامه سازگاری 8 بزرگسالان  
1744 پرسشنامه شکیبایی 29 بزرگسالان  
1745 پرسشنامه علاقه به مادیات 8 بزرگسالان  
1746 پرسشنامه قدرت تخیل 30 بزرگسالان  
1747 پرسشنامه قدرت ریسک 29 بزرگسالان  
1748 مقیاس عشق 14 بزرگسالان خارجی
1749 پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم 28 بزرگسالان  
1750 مجموعه آزمون‌های تشخیصی خواندن وودکاک ــ جانسون (نارسا خوانی) 10 مقیاس 2 سال به بالا ایرانی
1751 مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS) 90 دبستان تا پیش دانشگاهی خارجی
1752 پرسشنامه تصویر بدنی و اهمیت بدن 20 بزرگسالان خارجی
1753 پرسشنامه تیپ‌شناسی شخصیت (MBTI) 87 بزرگسالان خارجی
1754 مقیاس شناخت‌های خودکشی (SCS) 18 بزرگسالان ایرانی
1755 پرسشنامه صفات سنگدلی ــ فقدان همدلی (ICU) 24 بزرگسالان ایرانی
1756 مقیاس انسجام سازمان یافته خانواده (FOCS) 13 بزرگسالان ایرانی
1757 مقیاس تجربه نزدیک به مرگ 16 بزرگسالان ایرانی
1758 پرسشنامه خود کار آمدی در بیماران مبتلا به فشار خون 17 بزرگسالان ایرانی
1759 پرسشنامه خود مراقبتی بیماران فشار خونی 20 بزرگسالان ایرانی
1760 پرسشنامه رتبه‌بندی مداخله رفتار دانش‌آموز (BIRS) 24 کودکان خارجی
1761 مقیاس دامنه‌های خلاقیت کافمن 50 بزرگسالان ایرانی
1762 مقیاس اشتیاق دانش‌آموز در مدرسه 20 دانش‌آموزان ایرانی
1763 آزمون گودیناف با تفسیر بالینی 51 3 تا 13 سال  
1764 پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) 40 بزرگسالان خارجی
1765 پرسشنامه شخصیت روان‌رنجور (KNPI) 66 بزرگسالان ایرانی
1767 مقیاس انگیزه برای تحریک حسادت عاشقانه 22 بزرگسالان خارجی
1768 مقیاس تعلل‌ورزی فعال 16 بزرگسالان خارجی
1769 مقیاس انگیزه بزرگسالان برای مطالعه کردن 21 بزرگسالان خارجی
1770 مقیاس نیاز شخصی به ساختار 11 بزرگسالان خارجی
1771 پرسشنامه باورها و رفتار (BBQ) 30 بزرگسالان خارجی
1772 مقیاس انگیزه معلمان انگلیسی (ETMS) 30 بزرگسالان خارجی
1773 پرسشنامه روابط موضوعي و واقعيت آزمايي بل (BORRTI) 90 بزرگسالان ایرانی
1774 پرسشنامه نگرش به فرزند خواندگی 23 18 سال به بالا ایرانی
1775 مقیاس سرزندگی ذهنی ــ فرم حالت 7 بزرگسالان ایرانی
1776 نشانه‌های روان‌شناختی ــ فهرست 25 سؤالی (SCL-25) 25 بزرگسالان ایرانی
1777 مقیاس فشار روانی کسلر (K6) 6 بزرگسالان ایرانی
1778 مقياس سبک شنیداری زوجین 18 بزرگسالان ایرانی
1779 آزمون موزائیک ژیل 62 تصویر 6 تا 12 سال  
1780 پرسشنامه سبک‌های هویت 45 14 سال به بالا ایرانی
1781 آزمون دو نیمه کردن خط   بزرگسالان ایرانی
1782 پرسشنامه چگونگی کنار آمدن با استرس شغلی (COPE) 28 بزرگسالان  
1783 پرسشنامه ناامیدی بک 20 بزرگسالان خارجی
1784 مقیاس علائم اختلال استرس پس از سانحه (PSS-I-5) ــ مصاحبه براساس DSM5 24 بزرگسالان ایرانی
1785 پرسشنامه فرآیندهای فراشناخت خواب 23 بزرگسالان ایرانی
1786 پرسشنامه کنترل رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز 14 بزرگسالان ایرانی
1787 پرسشنامه خودکارآمدی در کنترل رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز 13 بزرگسالان ایرانی
1788 پرسشنامه ادراک ریسک بیماری ایدز 14 بزرگسالان ایرانی
1789 پرسشنامه سواد سلامت در بیماری ایدز 13 بزرگسالان ایرانی
1790 پرسشنامه استرس تحصیلی 16 دانش‌آموزان خارجی
1791 پرسشنامه کنترل عوامل خطرآفرين بيماری‌هاي قلبي (CRC) 23 بزرگسالان ایرانی
1792 پرسشنامه ادراک ريسک بيماري قلبي 20 بزرگسالان ایرانی
1793 پرسشنامه سواد سلامت قلب 26 بزرگسالان ایرانی
1794 پرسشنامه مشارکت اجتماعی در سلامت 53 بزرگسالان ایرانی
1795 چک‌لیست راهبردهای مقابله کودکان ــ ویرایش یکم (CCSC-R1) 54 8 تا 14 سال ایرانی
1796 فرم کوتاه پرسشنامه رشد پس از سانحه 10 بزرگسالان ایرانی
301009 آزمون وکسلر پیش دبستانی (WPPSI-R)   4 تا 6/5 سال ایرانی
301007 آزمون وکسلر کودکان ــ تجدید نظر شده (WISC-R)   6 تا 16 سال ایرانی
1997 وکسلر کودکان 4 (دکتر کامکاری)   6 تا 16 سال ایرانی
1999 وکسلر کودکان 5 (WISC-V) 21 خرده آزمون 6 تا 16 سال ایرانی
1991 وکسلر کودکان 5 (WISC-V) 10 خرده آزمون 6 تا 16 سال ایرانی
301008 آزمون وکسلر بزرگسالان (WAIS-R)   16 سال به بالا ایرانی
1998 آزمون استنفورد بینه تهران   3 سال به بالا ایرانی
1996 مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر (WMS-R-2)   16 تا 75 سال ایرانی

ipt>