آزمون‌یار پویا در زمینه تهیه‌ی ابزارها و تجهیزات مربوط به علوم رفتاری و روان‌شناسی فعالیت داشته و آمادگی همکاری با مراکز و کلینیک‌های روان‌شناسی و درمانی را دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره 77591454-021 تماس بگیرید.

دریافت فهرست  
دستگاه‌ها و تجهیزات روان‌شناسی