آزمون‌یار پویا در زمینه تهیه‌ی ابزارها و تجهیزات مربوط به علوم رفتاری و روان‌شناسی فعالیت داشته و آمادگی همکاری با مراکز و کلینیک‌های روان‌شناسی و درمانی را دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره 66468921-021 تماس بگیرید.

دستگاه‌ها و تجهیزات روان‌شناسی