مؤسسه انتشاراتي آزمون‌يار پويا با شماره پروانه ۱۱۷۶۳ از وزارت ارشاد و شماره تبت ۲۸۲۷۹ از اداره ثبت شركت‌ها از سال ۱۳۸۶ در يك مجموعه كوچك، كار خود را آغاز كرد و با گذراندن سختي‌ها و چالش‌هاي فراوان و البته با تلاش و كوشش كارمندان و كارشناسان خود توانست پله‌هاي پيشرفت را بگذراند و با اميد و ياري پروردگار يكتا، امروز با بيش از ۵۰ عنوان كتاب، ۷۰۰ عنوان آزمون، ۱۲۰عنوان نرم‌افزار و ديگر داشته‌هاي خود در حوزه روان‌شناسي و روان‌سنجي، در خدمت همكاران، دانشجويان و اساتيد بزرگوار است.

اميدواريم كه بتوانيم گام‌هاي استواري در اين راستا برداشته و در رشد و شكوفايي اين حوزه از دانش در كشور، نقش داشته باشيم.

دانش چشمه‌اي است كه هيچ‌گاه خشك نمي‌شود و اين سرلوحه كار مؤسسه انتشاراتي آزمون‌يار پويا است تا با تكاپو و تلاش همكاران بتوان به سوي پيشرفت و توسعه گام برداشت.