دومین دوره کارگاه جامع آزمون‌های روان‌شناختی

25 آزمون شناختی و شخصیت عینی و فرافکن با توجه به سرفصل های وزارت علوم و کمیسیون روانسنجی سازمان نظام روان شناسی
با ارائه گواهی معتبر انجمن روان‌شناسی نظامی ایران (دارای امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
ویژه‌ی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی

مدرس: رحمت‌اله عظیمی (روان‌شناس بالینی و روان‌سنج به شماره پروانه تخصصی 2180 از سازمان نظام روان‌شناسی)
ظرفیت: 17 نفر
زمان:
آموزش حضوری: یک هفته در میان، جمعه‌ها ــ شروع از تیر 1400
مدت آموزش: 100 ساعت
مهلت ثبت نام: تا 5 روز قبل از شروع کارگاه
هزینه: 3300000 تومان (پرداخت در سه قسط)

سرفصل‌های آموزشی

 • آزمون‌های شناختی
 • وکسلر کودکان 4
 • وکسلر کودکان 5
 • استنفورد بینه
 • ریون کودکان
 • ریون بزرگسالان
 • هوش کتل کودکان
 • هوش کتل نوجوانان
 • هوش کتل بزرگسالان
 • بندرگشتالت
 • اسلوسن
 • آندره ری
 • حافظه بالینی وکسلر
 •  
 • آزمون‌های شخصیت عینی
 • آزمون MMPI-II
 • آزمون نئو (NEO-PR)
 • آزمون 16 عاملی شخصیت کتل
 • آزمون میلون 3
 • آزمون SCL-90
 • آزمون شخصیت کالیفرنیا (CPI)
 • آزمون تیپ‌های شخصیت MBTI
 •  
 • آزمون‌های شخصیت فرافکن
 • آزمون CAT
 • آزمون TAT
 • بندرگشتالت
 •  
 • آزمون‌های نقاشی فرافکن
 • آزمون HTP
 • آزمون HTP
 • آزمون HTP
 •