سایتهای مرتبط با روان شناسی
عنوان شرح آدرس
موسسه درمان و پژوهش شناختي بك Beck Institute for Cognitive Therapy and Research اين سايت منابعي را در خصوص پژوهش ، درمان و كتب مورد نياز متخصصان ارايه مي كند. همچنين در آن سئوال و جوابهايي در خصوص درمان مطرح شده است لینك
آكادمي شناخت درماني The Academy of Cognitive Therapy در اين سايت امكان دسترسي به اطلاعات عمومي در خصوص رفتار درماني شناختي CBT وجود دارد.علاوه بر آن اطلاعاتي در خصوص آموزش و كارگاههاي آموزشي CBT در چندين موسسه دانشگاهي ارايه شده و نيز معرفي كتاب براي متخصصان و افراد غير متخصص صورت گرفته است لینك
راهنماي لغتنامه ها : كجا مي‌توانيد روانشناسي را بيابيد راهنماي واژه‌نامه‌هاو لغتنامه‌ها در زمينه روانشناسي لینك
جامعه روانشناسي شخصيت و روانشناسي اجتماعي (SPSP) لینك
روانشناسي اجتماعي فضاي ارتباطي ( cyberspace ) خواندنيها و طرحها ، ابزار و ارتباطات (links ) ، پروژه هاي گروهي ـ 2000، پروژه هاي شخصي 2000 و .... لینك
روانشناسي شناختي درUCR تحقيقات در زمينه روانشناسي شناختي ، دانشگاه كاليفرنيا ، برنامه هاي دكترا در روانشناسي شناختي ، تحقيقات و آموزش لینك
بهداشت رواني لینك
مدارك روانشناسي ‌ on line (وب جهاني ) دانشگاهي بن مدارك در زمينه روانشناسي شامل چكيده ، متن و ... همراه با ارجاعات اسنادي لینك
ارزيابی و آزمون انجمن روانشناسی آمريکا (APA) اطلاعات مربوط به آزمون ها و ارزيابی روانشناسی شامل : يافته ها ، بدست آمده های آزمون های روانی ، استانداردهای آزمون و نيز راهنمايی های ديگر و ارتباط با سايت های ديگری که در اين زمينه فعال هستند لینك
موسسه تحقيقات علوم رفتاري، شناختي سينا طراحي و ساخت تجهيزات آزمايشگاهي و كلينيكي روان شناسي، روان پزشكي و توانبخشي ... لینك
وب سایت تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی لینك
دانشگاه های ایران
دانشگاه اراک دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی دانشگاه کاشان دانشکده علوم پزشکی زاهدان
دانشگاه اصفهان دانشگاه زنجان دانشگاه گيلان دانشکده علوم پزشکی زاهدان
دانشگاه امير کبير دانشگاه سمنان دانشگاه مازندران دانشگاه علوم پزشکی شيراز
دانشگاه الزهرا دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشگاه يزد دانشکده علوم پزشکی گيلان
دانشگاه امام صادق دانشگاه شاهرود دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه آزاد(تهران شمال)
دانشگاه بوعلی سينا همدان دانشگاه شهيد چمران دانشگاه صنعتی شريف دانشگاه آزاد (تهران جنوب)
دانشگاه پيام نور دانشگاه شيراز دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه آزاد (تهران مرکز )
دانشگاه تبريز دانشگاه علامه طباطبايی دانشگاه علوم پزشکی تبريز
دانشگاه تهران دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم پزشکی زنجان