19پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE)145-خارجی
1022پرسشنامه هوش اجتماعی45 بزرگسالانندارد
1065پرسشنامه شیوه‌های‌فرزندپروری بامریند30 بزرگسالانایرانی
1105مقیاس ناامیدی كودكان 17 13- 6خارجی
1144نیم¬رخ تجدیدنظرشدۀ نگرش نسبت به مرگ (DAPR)32 بزرگسالانخارجی
1182مقیاس رابطه جنسی (SRS)24 بزرگسالانخارجی
1221مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS)22بزرگسالانخارجی
1259مقیاس تجارب معنوی (DSES)16بزرگسالانایرانی
1260مقیاس رتبه بندی مانیا یانگ ( (YMRS11بزرگسالانایرانی
1261پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES)13بزرگسالانایرانی
Data pager
Data pager
rtl
Page size:
PageSizeComboBox
select
 817 items in 82 pages