شيوه خريد پستی

مبلغ محصول مورد نظرتان را (به اضافه هزينه پستي آن؛ حدود 10000 تومان براي يك آزمون كاغذ قلمي) به حساب شماره 1125192244 بانك ملت يا شماره كارت 6104337770042677 به نام مؤسسه آزمون‌يار پويا واريز نماييد.

پس از واريز، آدرس خودتان را به يكي از شيوه‌هاي زير براي ما ارسال كنيد:

1. در روزهاي اداراي از ساعت 9:00 تا 17:00 با شماره‌هاي 09190060491 يا 09190060492 تماس حاصل فرماييد.

2. ارسال نام و آدرس، شناسه آزمون درخواستي و مبلغ واريزي از طريق پيامك به شماره تلفن 09100511004

3. ارسال نام و آدرس، شناسه آزمون درخواستي و مبلغ واريزي از طريق تلگرام به AzmoonyarPooya@